Ministarstvo turizma i sporta i HPS sklopili Sporazum o dugoročnoj suradnji na razvoju i održavanju planinarske infrastrukture u funkciji turizma

četvrtak, 15.12.2022.

Slika.U svrhu poboljšanja planinarske infrastrukture kao dijela javne turističke infrastrukture Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatski planinarski savez sklopili su Sporazum o dugoročnoj suradnji na razvoju i održavanju planinarske infrastrukture u funkciji turizma i Ugovor o provedbi projekta uređenja i opremanja planinarske infrastukture. Sporazum i ugovor potpisali su ministrica turizma i sporta dr. sc. Nikolina Brnjac i predsjednik HPS-a Darko Berljak.

Planinarsku infrastrukturu u Hrvatskoj čini razgranata mreža od preko 6500 kilometara obilježenih planinarskih putova te 160 planinarskih domova, kuća i skloništa, o kojima skrbe Hrvatski planinarski savez i 342 udruge članice Saveza. Ta infrastruktura ima osobitu važnost ne samo za otprilike 40.000 registriranih planinara, nego i za mnogo širi krug posjetitelja koji dolaze u planine radi zdravlja i rekreacije, uključujući i sve veći broj izletnika i turista iz Hrvatske i inozemstva. U cilju poboljšanja planinarske infrastrukture kao važnog dijela javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj, a imajući u vidu potrebu da se za sve njih osigura najveća moguća sigurnost pri kretanju i boravku u hrvatskim planinama HPS je pripremio opsežan projekt uređenja planinarske infrastrukture u Republici Hrvatskoj te u njemu iskazao potrebe za ulaganja u obnovu i održavanje registrirane planinarske infrastrukture. Na temelju toga projekta i danih obrazloženja, za provedbu aktivnosti Ministarstvo turizma i sporta odobrilo je sredstva u visini od 3.230.000,00 kuna / 428.694,67 eura. Riječ je o namjenskim sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, osiguranim na poziciji Ministarstva turizma i sporta za obnovu i održavanje registrirane planinarske infrastrukture – planinarske putove, objekte i prateće sadržaje koji se koriste u funkciji turizma.

Slika.Zastupajući interes planinarskih udruga i njihovog članstva Hrvatski planinarski savez kontinuirano na svim razinama ističe da je planinarska infrastruktura ujedno i izrazito značajna javna infrastruktura. Važno je pritom imati u vidu da je većina planinarskih objekata vlasništvo Republike Hrvatske ili jedinica lokalne uprave, i da su markirani planinarski putovi su svojevrsni nastavak javne prometne infrastrukture u planinskim područjima. Štoviše, budući da su mnoga planinska područja ujedno zaštićena kao nacionalni parkovi i parkovi prirode (Sjeverni Velebit, Paklenica, Risnjak, Velebit, Učka, Biokovo, Papuk, Medvednica, Žumberak i Samoborsko gorje, odnedavno i Dinara), planinarski putovi i objekti ujedno predstavljaju i ključnu posjetiteljsku infrastrukturu tih parkova.

Isto tako, HPS redovito naglašava da je bitno obilježje svih oblika planinarske infrastrukture je potreba za kontinuiranim održavanjem jer su putovi i objekti u nepovoljnim planinskim uvjetima pojačano izloženi propadanju. Osim vremenskih okolnosti u zimskom dobu godine, znatan izazov predstavlja i njihova udaljenost od urbanih središta i prometnica te od druge komunalne infrastrukture. Poseban izazov predstavlja održavanje i uređivanje planinarskih putova, o kojima desetljećima redovito brinu planinarske udruge i planinari markacisti, najčešće vlastitim radom i vlastitim sredstvima. Planinarski putovi zahtijevaju redovito i sustavno održavanje i opremanje planinarskom signalizacijom kako bi se omogućilo sigurno i ugodno kretanje za sve korisnike putova. Upravo zato, unatoč svim poteškoćama i izazovima, a imajući u vidu činjenicu da je funkcionalna infrastruktura važan preduvjet za sigurnost planinarenja, Hrvatski planinarski savez i planinarske udruge kontinuirano ulažu velike napore i sredstva u održavanje i unaprjeđenje infrastrukture u hrvatskim planinama.

Glavne aktivnosti su:

  • Obnova, uređenje i opremanje registriranih planinarskih putova i planinarskih obilaznica
  • Uređenje i opremanje planinarskih skloništa
  • Uređenje i opremanja vidikovaca u planinskom okruženju
  • Opremanje planinarskih domova spremnicima za opskrbu vodom, stanicama za praćenje meteoroloških i bioloških pojava i protupožarnim nadzornim sustavima
  • Opremanje sanitarnih čvorova u planinarskim domovima
  • Ažuriranje i unaprjeđenje funkcionalnosti Registra planinarskih putova, obilaznica i markacista s pratećim sadržajima
  • Prikupljanje i dostavljanje podataka o javnoj turističkoj infrastrukturi u dijelu koji se odnosi na planinarske putove i obilaznice sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi
  • Edukacija za markaciste i druge izvoditelje radova na planinarskoj infrastrukturi
  • Stručna organizacijska i administrativna potpora za upravljanje planinarskom infrastrukturom

Slika.Hrvatski planinarski savez, uključujući 342 planinarske udruge članice Saveza, raspolaže kvalitetnim i dobro organiziranim stručnim organizacijskim i kadrovskim kapacitetima potrebnim za provedbu navedenih aktivnosti. Značajno je istaknuti da Savez također raspolaže potrebnim iskustvima u provedbi projekata na domaćoj i međunarodnoj razini, te u svim svojim djelatnostima i na svim razinama osobito inzistira na odgovornom namjenskom i transparentnom korištenju sredstava. U pripremi Sporazuma i potpore za uređenje planinarske infrastrukture koja će se realizirati posredstvom Hrvatskog planinarskog saveza Ministarstvo turizma i sporta pribavilo je mišljenje i suglasnost Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Programsku osnovu za provođenje aktivnosti Hrvatskog planinarskog saveza na uređenju planinarske infrastrukture u Republici Hrvatskoj predstavljaju brojni programski i analitički dokumenti usvojeni odlukama Skupštine i Izvršnog odbora kao najviših tijela HPS-a: Strategija razvoja hrvatskog planinarstva (2015.), Program rada Hrvatskog planinarskog saveza (2019.), Usporedna analiza razvijenosti planinarske infrastrukture (2020.), Knjiga standarda signalizacije na planinarskim putovima (2020.), Analiza Status, izazovi i perspektive pravljanja planinarskim domovima, kućama i skloništima u hrvatskim planinama (2021.) i Operativni program upravljanja planinarskom infrastrukturom (2022.).

Slika.Jedinstvene nadležnosti i zadaće Hrvatskog planinarskog saveza za organiziranu skrb o planinarskim putovima također uređene javnim aktima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (prije Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) i Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske, i to Pravilnikom o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj (NN 81/2020) i Pravilnikom o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 136/2021). Potreba za organiziranim i održivim upravljanjem planinarskom infrastrukturom iskazana je također u Strategiji razvoja održivog turizma do 2030. godine, najvažnijem strateškom dokumentu hrvatskog turizma. Provedba aktivnosti uređenja planinarske infrastrukture usmjerena je na ostvarivanje svih četiriju strateških ciljeva Strategije: cjelogodišnji i regionalno uravnoteženiji turizam; turizam uz očuvan okoliš, prostor i klimu; konkurentan i inovativan turizam te otporan turizam.

Uporište za uređenje planinarske infrastrukture također predstavlja krovna Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine. Strategijom je posebno naglašena važnost unaprjeđenja zdravog i aktivnog života građana kroz sport i rekreaciju, a u vezi s time izričito se navodi nužnost promidžbe i ulaganja u planinarske sadržaje i infrastrukturu: „S ciljem poticanja zdravog i aktivnog života promovirat će se biciklistički i planinarski sadržaji i povezana infrastruktura te će se ulagati u njih.“ (Nacionalna razvojna strategija do 2030. godine, str. 77).

Unatoč važnosti planinarskih putova i objekata i unatoč stalnom povećanju broja posjetitelja hrvatskih planina dosad u Republici Hrvatskoj nije bio uspostavljen stabilan, održiv i učinkovit model ulaganja javnih sredstava u planinarsku infrastrukturu. HPS se snažno angažirao da se u strateške dokumente i javne akte unesu odredbe koji daju jasno određenje o promoviranju planinarskih sadržaja i ulaganjima u planinarsku infrastrukturu, te predstavljaju čvrsto uporište za unaprjeđenje planinarske infrastrukture kao dijela javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

Djelatnost HPS-a i planinarskih udruga članica HPS-a izravno je usmjerena na potporu svim vrstama planinarskih sadržaja te stvaranje uvjeta za siguran i ugodan boravak u prirodi svih onih koji posjećuju planine radi zdravlja i rekreacije. Ta vrsta ulaganja ujedno je i oblik prijeko potrebne potpore održivom razvoju brdsko-planinskih područja. Te činjenice predstavljaju kvalitetnu osnovu za potporu Ministarstva turizma i sporta za aktivnosti kojima planinarske udruge doprinose održivom razvoju turizma u planinskim područjima.

Projekt uređenja i opremanja planinarske infrastrukture predstavljen je na sastanku održanom u subotu 10. prosinca 2022. u sjedištu HPS-a. Na sastanku su sudjelovali članovi, povjerenici i suradnici komisija za planinarske putove i objekte te predsjednici i markacisti voditelji iz svih najvećih planinarskih udruga i udruga koje su najviše angažirane u obnovi i uređenju planinarske infrastrukture.

Hrvatski planinarski savez uputit će da svim planinarskim udrugama putem službene elektroničke pošte podrobne informacije i upute o načinu realizacije projektnih aktivnosti, kao i obrasce za prikupljanje iskaza potreba za ulaganja u planinarsku infrastrukturu i za izvješćivanje. Pozivamo planinarske udruge da redovito prate informacije i da svojim angažmanom doprinesu uspješnom ostvarenju ciljeva projekta.

Slika.

Najnovije vijesti

 Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

14.02.2024.

Hrvatski planinarski savez poziva sve planinare i planinarske udruge na sudjelovanje na usponu na Klek kod Ogulina, koji će s održati u subotu 13. travnja 2024. Taj uspon jedna je od središnjih akcija koje se organiziraju povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj.

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

14.02.2024.

U cilju obnove i uređenja registriranih planinarskih putova i planinarskih objekata u hrvatskim planinama HPS uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 398.200 eura provodi projekt „Sigurna i održiva planinarska infrastruktura 2023/24.“ Sa skorim dolaskom toplijih dana projekt ulazi u fazu intenzivnijih terenskih aktivnosti pa pozivamo planinarske udruge da pravovremeno planiraju i pripremaju svoje akcije na obnovi i uređenju putova i objekata.

Održana komemoracija za prof. dr. Željka Poljaka

Održana komemoracija za prof. dr. Željka Poljaka

07.02.2024.

U ponedjeljak 5. veljače 2024. u Hrvatskom liječničkom domu u Zagrebu održana je komemoracija za počasnog člana HPS-a, istaknutog planinarskog publicista i urednika Hrvatskog planinara prof. dr. Željka Poljaka. U velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog doma okupio se velik broj planinara, liječnika, prijatelja i poštovatelja Željka Poljaka te članovi njegove obitelji. Komemoraciju su organizirali Hrvatski planinarski savez, Hrvatski liječnički zbor i Hrvatska liječnička komora.


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez