Natječaj za obnovu i održavanje planinarskih objekata

petak, 15.03.2013.

Na sjednici Glavnog odbora održanoj 23. veljače ove godine donesena je odluka o raspisivanju natječaja za obnovu i održavanje planinarskih objekata u iznosu od 130.000,00 kn. Uvjeti za kandidaturu u natječaju su:

(a) nepostojanje dugovanja planinarskog društva/kluba prema HPS-u u završnom računu za 2012. godinu, a u slučaju dodjele – da tog trenutka nema novih dugovanja prema HPS-u u 2013. godini,

(b) aktivna suradnja društva/kluba s Komisijom za gospodarstvo HPS-a i da je na objektu postavljena jedinstvena natpisna ploča koju je izradio HPS.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

(c) presliku police osiguranja objekta za koji se kandidira,

(d) presliku uredne isprave o vlasničkim odnosima objekta za koji se kandidira ili presliku najmanje petogodišnjeg ugovora o zakupu objekta s vlasnikom, a u slučaju da se navedeno ne posjeduje, izjavu s detaljnim objašnjenjem razloga,

(e) sažeti elaborat o potrebnim radovima na objektu,

(f) izjavu o sufinanciranju društva/kluba u ostalom dijelu troškova obnove, održavanja ili izgradnje, zatim da će društvo/klub na vrijeme pribaviti najpovoljniji predračun za građevinski ili ostali potreban materijal koji će platiti HPS, a da društvo/klub preuzima obvezu da najkasnije za sedam dana od plaćanja predračuna na adresu HPS-a stigne i račun; da će društvo/klub uključiti člana Komisije za gospodarstvo HPS-a u radnu skupinu ili povjerenstvo pri planinarskom društvu/klubu za obavljanje planiranih radova, odnosno da će uvažavati stručno mišljenje tog člana o opravdanosti pojedinih stavki pri ulaganju u objekt; da se društvo/klub odriče odobrenih sredstava ako ih ne iskoristi do kraja mjeseca rujna ove godine i da će obavezno najkasnije mjesec dana nakon obavljenih radova o tome detaljno u pisanom obliku izvjestiti Ured HPS-a.

Rok za slanje kandidatura za natječaj je 30. 4. 2013. godine; iste se šalju preporučenom poštom na Hrvatski planinarski savez (za natječaj Komisije za gospodarstvo HPS-a), 10000 Zagreb, Kozarčeva 22. Odluku o raspodjeli novčanih sredstava donijet će Izvršni odbor HPS-a na prijedlog Komisije za gospodarstvo. O odluci će biti obavješteni svi sudionici natječaja do 31. 5. 2013. godine, a objavit će se i u časopisu "Hrvatski planinar". Novčana sredstva biti će na raspolaganju od 1.6.2013. godine.

Najnovije vijesti

Dvije tisuće planinara na Kleku povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

Dvije tisuće planinara na Kleku povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

13.04.2024.

Usponom na Klek u subotu 13. travnja hrvatski planinari obilježili su svečano 150. obljetnicu povijesnog događaja kojim je 1874. začeto planinarstvo u Hrvatskoj. Na usponu na Klek sudjelovalo je 2000 planinara, a s njima se do planinarskog doma popeo i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

Hrvatska alpinistička ekspedicija u Patagoniju

Hrvatska alpinistička ekspedicija u Patagoniju

03.04.2024.

Hrvatska alpinistička ekspedicija u Patagoniju bila je prva u nizu akcija izvedenih u povodu 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj. Iskusna sedmeročlana ekipa ispenjala je u granitnim stijenama Patagonije najviše što je u vrlo zahtjevnim vremenskim uvjetima bilo moguće.

Hrvatski planinar - travanj 2024.

Hrvatski planinar - travanj 2024.

30.03.2024.

Četvrti ovogodišnji broj Hrvatskog planinara otvara članak poznatog istarskog slijepog planinara Feruča Lazarića o njegovu posjetu Peruu.


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez