Pokrenuta javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja Parkom prirode Dinara

srijeda, 30.08.2023.

Kako i nakon dvije i pol godine kako je Hrvatski sabor donio Zakon o proglašenju Parka prirode Dinara nije osnovana javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja koordinira izradu Plana upravljanja zaštićenim područjem i područjima ekološke mreže (6001-1) Dinara i Cetina i provodi javnu raspravu o nacrtu Plana upravljanja. Javni uvid u nacrt Plana upravljanja trajati će u razdoblju od 22. kolovoza do 20. rujna 2023. godine (30 dana).

Pozivamo sve zainteresirane planinare i planinarske udruge da se uključe u javnu raspravu.

Javni uvid u nacrt Plana upravljanja omogućen je:

  1. putem internetske stranice Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja na poveznici:  https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-zastitu-prirode-1180/ekoloska-mreza-natura-2000/projekt-razvoj-okvira-za-upravljanje-ekoloskom-mrezom-natura-2000/5990 - tekst Nacrta plana upravljanja dostupan je pod „Dokumenti“
  2. u prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode Šibensko-kninske županije – Priroda, Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik te prostorijama Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije MORE I KRŠ, Prilaz braće Kaliterna 10, 21000 Split, radnim danom od 9:00 do 12:00 sati.

Prijedloge, mišljenja i primjedbe javnost i zainteresirana javnost može:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti dostupna na mjestu javnog uvida
  • dati u zapisnik tijekom javnog izlaganja
  • poslati u pisanom obliku do 24:00 sati dana 20. rujna 2023. godine:
    • na adresu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, s naznakom „Javni uvid u nacrt Plana upravljanja Dinara i Cetina“.

Javno izlaganje o nacrtu Plana upravljanja održati će se dana 14. rujna 2023. godine (četvrtak) u Sinju (hotel Alkar, Vrlička ulica 50, 21230 Sinj) s početkom u 10:00 sati te dana 15. rujna 2023. godine (petak) u Kninu (Studentski dom "Fra Lujo Marun" Ul. kralja Krešimira 22, 22300, Knin) s početkom u 10:00 sati.

Dolazak na javno izlaganje 14. rujna 2023. godine u Sinju treba potvrditi putem poveznice PRIJAVNICA_SINJ najkasnije do 13. rujna 2023. godine (srijeda) do 12:00 sati, i dolazak na javno izlaganje 15. rujna 2023. godine u Kninu treba potvrditi putem poveznice  PRIJAVNICA_KNIN najkasnije do 14. rujna 2023. godine (četvrtak) do 12:00 sati.

Slika 1 od 1.

Najnovije vijesti

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

24.09.2023.

U Brodskom Drenovcu na obroncima Dilj gore održan je u subotu 23. rujna 2023. prvi susret malih planinara Hrvatske. Na susretu je sudjelovalo više od tri stotine djece iz 13 planinarskih društava u kojima postoji organiziran planinarski rad s djecom, te njihovi voditelji i roditelji. Inicijator i organizator susreta bilo je Planinarsko društvo Zanatlija,

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

21.09.2023.

Zastupajući interes cjelokupne planinarske udruge u Republici Hrvatskoj i imajući u vidu da su funkcionalni planinarski domovi nezamjenjiv preduvjet sigurnosti boravka u planinskim područjima, Hrvatski planinarski savez smatra da skrb o planinarskim domovima treba povjeriti planinarskim udrugama koje njima u kontinuitetu upravljaju, ponajprije zato što je angažman planinarskih udruga i planinara jedino stvarno jamstvo za funkcioniranje i održivost planinarske infrastrukture i sigurnost u planinskim područjima.

 Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

19.09.2023.

Na svojoj 2. sjednici 11. rujna 2023. Izvršni odbor HPS-a je, na temelju prijedloga stručnih komisija za planinarske putove i za planinarske objekte usvojio plan upravljanja planinarskom infrastrukturom za iduće projektno razdoblje i odobrio provedbu nabave i distribuciju potrebne građe, materijala, alata i pribora prema iskazanim potrebama planinarskih udruga za uređenje planinarske infrastrukture u skladu s uvjetima projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura.


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez