Uređena zahtjevna dionica „Kuk“ iznad Plomin luke na planinarskom putu do Standara

srijeda, 06.09.2023.

Među popularnije dijelove Istarskog odnosno Labinskog planinarskog puta (IPP/LPP) spadaju usponi iz Plominskog zaljeva (ili Plomina), na sjever ka Sisolu i na jug ka Standaru. Pritom, ljepotu ove tirkizne uvale i njezinih krških padina ne mogu značajnije narušiti čelične konstrukcije i dimnjak obližnje termo elektrane. Stoga planinarski put 10.07.03 (područni broj 703) „Standar iz Plomin Luke“ vodi preko atraktivnog stjenovitog grebena Kuk i vrha Munac visine 377 m. Na Kuku se nalazi zahtjevni kuloar (žlijeb) visine 12 metara, penjačkog stupnja II po UIAA (dalje ZD Kuk), gdje moramo obavezno koristiti ruke, kako u usponu tako i u spustu.

ZD Kuk je u početku privremeno osiguran brodskim konopom i alpinističkim užetom učvršćenim na provizornom sidrištu. Na poticaj Komisije za planinarske putove HPS-a iz 2016. ovlašteni predstavnici IPS-a, HGSS stanice Istra i PD-a Skitaci snimili su 2018. stanje na terenu (vizuelno, foto, GNSS) i sastavili obrazac Podaci o zahtjevnoj dionici puta. Prirodnih oslonaca i hvatišta na ZD Kuk ima dovoljno, no zaključeno je da zbog manje iskusnih planinara i sigurnijeg spusta pri mokrim stijenama, ipak treba što je moguće prije izvesti dodatno osiguranje prema pravilima struke i s certificiranim materijalom. IPS je istovremeno odlučio da se do donošenja odgovarajućih preporuka HPS-a, za uređenje zahtjevnih dionica koriste Priporočila Planinske zveze Slovenije za gradnjo, vzdrževanje in obnovo zavarovanih plezalnih poti.

Tijekom 2022. Sportska zajednica Istarske županije (SZIŽ) uputila je poziv svojim članicama za financiranje projekata kroz poseban Fond za sport 2022. IPS je tada temeljem gore navedenih preporuka, iskustvenog znanja i tržnih cijena materijala/montaže izradio Procjenu troškova izrade osiguranja ZD Kuk i podnio zahtjev SZIŽ-u. Zahtjev je odobren, s time da se ugovorena sredstva mogu koristiti u proljeće 2023. Nakon traženja ponuda, izrada osiguranja ZD Kuk povjerena je tvrtki ALTUS d.o.o. Pazin, koja je registrirana je za radove na visokim i teško pristupačnim mjestima te ima zaposlenog oprematelja sportsko penjačkih smjerova u prirodi s licencom Hrvatskog sportsko penjačkom saveza. Ugrađen je certificirani materijal tvrtke RAUMER Srl Italija, i to: vruće cinčano čelično (Če) uže o12 mm – 12 m, inox Če sidro s očkom – 2 kom, inox Če sidro sa stezaljkom – 2 kom, vruće cinčane Če stube ovalne – 5 kom, inox Če „U“ stezaljke, ulošci i završne kape za Če uže, ljepilo za injektiranje i dr. pribor.

Dana 27. srpnja 2023. ovlašteni predstavnici IPS-a (Naručitelj), ALTUS-a (Izvođač) i PD-a Skitaci (Održavatelj PP) izvršili su pažljivi pregled ZD Kuk te pismeno utvrdili slijedeće:

  • radovi su izvedeni kvalitetno i s certificiranim materijalom, gradilište je čisto i uredno
  • prolaz ZD-e je siguran u oba smjera, te se novo osiguranje ZD-e može preuzeti od Naručitelja i predati na korištenje planinarima
  • preporuča se korištenje zaštitne kacige
  • preporuča se na oba prilaza postaviti 4-jezične ploče upozorenja „Zahtjevan put“
  • jednom godišnje (nakon zime) pregledati sve dijelove ZD-e, uz posebnu pažnju na stanje čeličnog užeta i vijčanih spojeva
  • ako se uoče oštećenja/nepravilnosti, potrebne popravke povjeriti tvrtki ovlaštenoj za predmetne radove, u dogovoru s Naručiteljem

Na kraju posebna zahvala ide izvođaču radova, na značajnom popustu u cijeni montaže, što je omogućilo zatvaranje financijske konstrukcije narušene inflacijom 2022/2023 većom od predviđene. Isto tako hvala volonterima IPS-a, HGSS Stanice Istra i PD-a Skitaci na stručnom angažmanu pripreme i praćenja realizacije ovoga projekta.

U Puli, 29. kolovoza 2023.

Tekst i fotografije: Vladimir Rojnić

Slika 1 od 9.Slika 2 od 9.Slika 3 od 9.Slika 4 od 9.Slika 5 od 9.Slika 6 od 9.Slika 7 od 9.Slika 8 od 9.Slika 9 od 9.

Najnovije vijesti

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

24.09.2023.

U Brodskom Drenovcu na obroncima Dilj gore održan je u subotu 23. rujna 2023. prvi susret malih planinara Hrvatske. Na susretu je sudjelovalo više od tri stotine djece iz 13 planinarskih društava u kojima postoji organiziran planinarski rad s djecom, te njihovi voditelji i roditelji. Inicijator i organizator susreta bilo je Planinarsko društvo Zanatlija,

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

21.09.2023.

Zastupajući interes cjelokupne planinarske udruge u Republici Hrvatskoj i imajući u vidu da su funkcionalni planinarski domovi nezamjenjiv preduvjet sigurnosti boravka u planinskim područjima, Hrvatski planinarski savez smatra da skrb o planinarskim domovima treba povjeriti planinarskim udrugama koje njima u kontinuitetu upravljaju, ponajprije zato što je angažman planinarskih udruga i planinara jedino stvarno jamstvo za funkcioniranje i održivost planinarske infrastrukture i sigurnost u planinskim područjima.

 Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

19.09.2023.

Na svojoj 2. sjednici 11. rujna 2023. Izvršni odbor HPS-a je, na temelju prijedloga stručnih komisija za planinarske putove i za planinarske objekte usvojio plan upravljanja planinarskom infrastrukturom za iduće projektno razdoblje i odobrio provedbu nabave i distribuciju potrebne građe, materijala, alata i pribora prema iskazanim potrebama planinarskih udruga za uređenje planinarske infrastrukture u skladu s uvjetima projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura.


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez