Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

utorak, 19.09.2023.

Na svojoj 2. sjednici 11. rujna 2023. Izvršni odbor HPS-a je, na temelju prijedloga stručnih komisija za planinarske putove i za planinarske objekte usvojio plan upravljanja planinarskom infrastrukturom za iduće projektno razdoblje i odobrio provedbu nabave i distribuciju potrebne građe, materijala, alata i pribora prema iskazanim potrebama planinarskih udruga za uređenje planinarske infrastrukture u skladu s uvjetima projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura.

Poziv na iskazivanje potreba za uređenje planinarske infrastrukture objavljen je u lipnju 2023., a do roka za prikupljanje dokumentacije 15. srpnja 2023. pristigao je ukupno 61 iskaz potreba za uređivanje planinarskih putova i 23 iskaza potreba za uređenje planinarskih objekata u idućem projektnom razdoblju.

PLANINARSKI PUTOVI

Prema iskazima planinarskih udruga planirano je uređenje ukupno 192 registrirana planinarska puta ukupne duljine 813,2 kilometara, odnosno 331 sat i 50 minuta hoda. Za uređivanje planinarskih putova zatraženo je ukupno 5492 pojedinačnih komada materijala, alata i pribora, od toga 1390 kistova i 497 litara boje, 564 putokaznih ploča i 265 putokaznih stupova. Za nabavu materijala, alata i pribora za planinarske putove, izdvojit će se 115.000,00 € a nabava će se provesti po modelu centralizirane javne nabave. Glavnina materijala, alata i pribora, uključujući i gotove standardizirane planinarske putokaze bit će dostavljena izravno od dobavljača planinarskim udrugama, a alati veće vrijednosti (motorne pile, akumulatorske bušilice i drugo) dostupni su udrugama na posudbu u sjedištu HPS-a. Dodatno, za pokriće troškova terenskog rada osigurano je 40.000 €, koji će se realizirati temeljem ugovora s neposrednim izvoditeljima radova (markacistima).

Svim udrugama i markacistima osobito se skreće pozornost da je materijal, alat i pribor namijenjen isključivo za uređenje postojećih registriranih planinarskih putova i da je obavezna primjena standardizirane signalizacije sukladno Knjizi standarda signalizacije na planinarskim putovima. Nadzor provedbe na terenu vršit će HPS i Ministarstvo turizma i sporta.

PLANINARSKI OBJEKTI

Iz projektnih sredstava pribavljenih temeljem ugovora između HPS-a i Ministarstva turizma i sporta i iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od 135.000,00 eura provest će nabava materijala, građe, alata i pribora za uređenje 21 planinarskog objekta prema potrebama i namjenama iskazanim u pozivu na iskazivanje potreba za uređenje planinarske infrastrukture i projektnoj dokumentaciji planinarskih udruga koje njima upravljaju – za skloništa Rossijevo sklonište, Šugarska duliba, Ograđenica, Skorpovac, Babino sklonište, Miroslav Hirtz na Bijelim stijenama, Duliba (Zelena kuća), Omiška Dinara / Baučića staje i Zlatko Prgin, domove Miroslav Hirtz u Jablancu, Bijele stijene u Tuku, Omanovac, Umberto Girometta na Mosoru i Kladeščica na Medvednici te kuće Česmina, Orlove stine, Scout, Sveti Jakov, Na Strahinjščici, Dragutin Hirc na Bijelim stijenama i Mrkvište na Velebitu. Podaci o upravljačima, objektima i odobrenim sredstvima za nabavku materijala dostupni su u tablici.

UpraviteljPlaninarski objektVrijednost (€)Namjena
PD GromovačaRossijevo sklonište3687,50Bojanje zidova, unutarnje uređenje, zamjena dotrajale peći, solarni sustav s USB punjačem
PD Naftaplin, ZagrebSklonište Šugarska duliba14375,00Zamjena, demontaža oštećenog i montaža novog prozora
PD Đakovo, ĐakovoSklonište Ograđenica10000,00raščišćavanje terena, razvrstavanje materijala (kameni blokovi), sanacija cisterne, gradnja kamenih zidova i drvene nadgradnje/krovišta
PD Zelingrad, Sveti Ivan ZelinaDom Kladeščica4010,61vanjski sanitarni čvor
HPSDom Miroslav Hirtz, Jablanac40000,00uređenje sanitarnih čvorova i septičke jame
PK Split, SplitKuća Česmina2128,65termoizolacija sjevernog zida i štednjak
PD Psunj, PakracDom Omanovac10374,80Zamjena vanjske stolarije na drugom katu, sanacija krova skloništa stradalog u nevremenu
HPD Sveti Šimun - Markuševec, Zagreb Sklonište Skorpovac1.259,15uređenje rezervoara vode (šterne) pored skloništa, popunjavanje prostora između kamenja na skupljalištu vode iznad rezervoara, čišćenje taložnica i izrada novih poklopaca na taložnicama
HPD Mosor, SplitDom Umberto Girometta1588,15protupožarna zaštita, nadstrešnica na zapadnom ulazu u dom
PD Svilaja, SinjDom Orlove stine 1174,40lak za drvo za zaštitu vanjske stolarije, solarni paneli
PD Sveti Jakov, BitelićKuća Sveti Jakov5831,86vodosprema, beton, željezo, sanitarni čvor, protupožarni aparat
PK Scout, SamoborKuća Scout, Koretići1147,73sanitarni čvor, bojanje zidova i željeznih okvira kontejnera
HPSDom Bijele stijene, Tuk22119,63vanjska stolarija (prozori)
PD Strahinjčica, KrapinaDom Na Strahinjščici3125,00saniranje vodospremnika, zamjena vodovodnih cijevi
PD Knezgrad, LovranSklonište Babino sklonište2566,36popravak krova
HPD Kapela, ZagrebSklonište Miroslav Hirtz, Bijele stijene783,78postolje za kompostni zahod
HPD Kapela, Zagrebkuća Dragutin Hirtz, Bijele stijene4854,72akumulator i regulator punjenja fotonaponskog sustava, postavljanje vanjske drvene obloge u prizemlju, zamjena krovnog žlijeba i odvodne cijevi, zamjena kape dimnjaka
PD Izletnik, ZagrebSklonište Duliba (Zelena kuća)1600,00 uređenje šterne za vodu
PD Imber, OmišSklonište Omiška Dinara / Baučića staje2125,00sanitarni čvor za sklonište
PD Zavižan, SenjKuća Mrkvište1621,22izmjena vanjskih drvenih obloga i prozora, uređenje skloništa - zimske sobe
HPK Sv. Mihovil, ŠibenikSklonište Zlatko Prgin1309,89agregat, stolarija u skloništu (stol s klupama)

Nabavu materijala prema dostavljenim troškovnicima provest će HPS. O dinamici nabave građe, materijala, alata i pribora udruge će biti pojedinačno obaviještene iz Ureda HPS-a. Sve informacije vezane uz nabavku materijala, alata i pribora upravljači putova i objekata mogu dobiti od stručnog tajnika za planinarsku infrastrukturu Mladena Vrabeca (infrastruktura@hps.hr, tel. 099/67-67-027), od Komisije za planinarske putove (putovi@hps.hr) i Komisije za planinarske objekte (objekti@hps.hr).

Kao sažetu informaciju i pomoć svima koji skrbe o planinarskim objektima Komisija za planinarske objekte HPS-a priredila je i na webu HPS-a 2021. objavila Vodič za upravljače i domaćine planinarskih objekata (domova, kuća i skloništa). Vodič sadrži osnovne informacije o stanju, statusu, izazovima, pokazateljima, aktima i strateškim odrednicama za upravljanje planinarskim objektima, o ulozi planinarske udruge, organiziranju prihvata posjetitelja i drugim temama od interesa za upravljače i domaćine planinarskih objekata, ali za i sve posjetitelje. Izvršni odbor HPS-a je donio i Operativni program upravljanja planinarskom infrastrukturuom kojim su definirani ciljevi, načela, aktivnosti, uvjete, kriteriji i prioriteti koji se primjenjuju kod upravljanja planinarskom infrastrukturom, a koji predstavlja glavno uporište za ulaganja u planinarsku infrastrukturu.

SURADNJA HPS-a i MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA

Podsjećamo, Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatski planinarski savez sklopili su u prosincu 2022. Sporazum o dugoročnoj suradnji na razvoju i održavanju planinarske infrastrukture u funkciji turizma i Ugovor o provedbi projekta uređenja i opremanja planinarske infrastukture. Podrobnije informacije o tome objavljene su na Skupštini HPS-a, u časopisu Hrvatski planinar br. 1/2023 i br. 9/2023, u objavama na mrežnoj stranici HPS-a i u porukama elektroničke pošte upućenim svim osnovnim planinarskim udrugama članicama HPS-a. Nakon uspješno provedenog projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura, prema odluci Izvršnog odbora Hrvatski planinarski savez uputio je Ministarstvu turizma i sporta prijedlog novog projekta za iduće projektno razdoblje u ukupnoj vrijednosti od 398.200,00 €. Na taj način, prema iskazanim potrebama osiguravaju se sredstva potrebna za skrb planinarskih udruga o planinarskim putovima i objektima.

Najnovije vijesti

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

24.09.2023.

U Brodskom Drenovcu na obroncima Dilj gore održan je u subotu 23. rujna 2023. prvi susret malih planinara Hrvatske. Na susretu je sudjelovalo više od tri stotine djece iz 13 planinarskih društava u kojima postoji organiziran planinarski rad s djecom, te njihovi voditelji i roditelji. Inicijator i organizator susreta bilo je Planinarsko društvo Zanatlija,

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

21.09.2023.

Zastupajući interes cjelokupne planinarske udruge u Republici Hrvatskoj i imajući u vidu da su funkcionalni planinarski domovi nezamjenjiv preduvjet sigurnosti boravka u planinskim područjima, Hrvatski planinarski savez smatra da skrb o planinarskim domovima treba povjeriti planinarskim udrugama koje njima u kontinuitetu upravljaju, ponajprije zato što je angažman planinarskih udruga i planinara jedino stvarno jamstvo za funkcioniranje i održivost planinarske infrastrukture i sigurnost u planinskim područjima.

Upravljanje planinarskim domovima u nacrtu prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Upravljanje planinarskim domovima u nacrtu prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

18.09.2023.

Imajući u vidu važnost funkcionalnih planinarskih domova za organizirano planinarstvo i sigurnost u planinama, Hrvatski planinarski savez skreće pozornost planinarskim udrugama da je na središnjem portalu Vlade RH za e-savjetovanja u tijeku javno e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koji će zamijeniti Zakon o upravljanju državnom imovinom. Riječ je o zakonu od važnosti i interesa za planinarske udruge jer se u njemu posebnim člankom planira urediti upravljanje planinarskim domovima i kućama u državnom vlasništvu.


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez