Obavijest o radovima sječe, izrade i otpreme drvnih sortimenata u prvom kvartalu 2024.g. na području Medvednice

srijeda, 17.01.2024.

Obavijest Hrvatskih šuma, Uprave šuma Podružnica Zagreb o radovima sječe, izrade i otpreme drvnih sortimenata u prvom kvartalu 2024.g. na području Medvednice kako slijedi:

  1. Šumarija Zagreb obavještava zainteresiranu javnost (planinare i posjetitelje Medvednice) o početku radova sječe, izrade i otpreme drvnih sortimenata) u šumskom predjelu Pustodol na području gospodarske jedinice "Sljeme Medvedgradske šume" u odjelu/odsjeku 12b uz planinarske staze broj 55 i 57. Radi se o redovnim propisanim radovima njege šuma prorjedom koji će se odvijati u periodu od 9. siječnja do 31. ožujka 2024.g., ovisno o vremenskim prilikama.
  2. U istom je periodu od 9. siječnja do 31. ožujka 2024.g. planirana sječa, izrada i otprema suhih, oštećenih i izvaljenih stabala (slučajnog prihoda) uz uzlazni i silazni dio Sljemenske ceste na području gospodarske jedinice "Sljeme Medvedgradske šume".
  3. Šumarija Zagreb obavještava zainteresirane javnosti (planinare i posjetitelje Medvednice) o početku radova sječe, izrade i otpreme drvnih sortimenata na području gospodarske jedinice „Markuševačka gora“ u odjelu/odsjeku 6c uz planinarsku stazu broj 21. Šumski predjel ovog odsjeka 6c nalazi se u vršnoj zoni Medvednice, na potezu između planinarskog doma „Puntijarka“ i planinarskog doma „Mala Hunjka“, u blizini livade „Danjka“.

Radovi sječe stabala i izrada drvnih sortimenata planirani su za prvi kvartal 2024. godine, sa početkom radova 17.siječnja 2024.g. te završetkom najkasnije do 30.ožujka 2024.g. Radove će izvoditi vanjski izvoditelj kombiniranom metodom rada (ručno – strojnom sječom) te izvoženjem drvnih sortimenata forvarderom.

Pomoćno stovarište za privremeno odlaganje drvnih sortimenata bit će uz samu sljemensku cestu, na pola puta između planinarskog doma „Puntijarka“ i planinarskog doma „Mala Hunjka“, odakle će biti otpremani kupcima.

Radi se o propisanim radovima konverzije sastojine obične smreke starosti 86 g., ophodnje 80 g., koji su propisani važećim Programom gospodarenja gospodarskom jedinicom „Markuševačka gora“ s Planom upravljanja područjem ekološke mreže.

Za četvrti kvartal 2024.g. u predmetnom 6c odsjeku planirana je sadnje sadnica autohtone vegetacije jele i bukve.

Molimo posjetitelje i korisnike navedenih dijelova planinarskih staza za strpljenje i razumijevanje te poštivanje znakova upozorenja na šumskom radilištu iz razloga osobne sigurnosti.

Prilozi:

  1. Izvod iz šumskogospodarske karte područja gospodarske jedinice "Sljeme Medvedgradske šume" odjel 12 odsjek b
  2. Izvod iz šumskogospodarske karte područja gospodarske jedinice "Markuševačka gora" odjel 6 odsjek c

Najnovije vijesti

 Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

14.02.2024.

Hrvatski planinarski savez poziva sve planinare i planinarske udruge na sudjelovanje na usponu na Klek kod Ogulina, koji će s održati u subotu 13. travnja 2024. Taj uspon jedna je od središnjih akcija koje se organiziraju povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj.

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

14.02.2024.

U cilju obnove i uređenja registriranih planinarskih putova i planinarskih objekata u hrvatskim planinama HPS uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 398.200 eura provodi projekt „Sigurna i održiva planinarska infrastruktura 2023/24.“ Sa skorim dolaskom toplijih dana projekt ulazi u fazu intenzivnijih terenskih aktivnosti pa pozivamo planinarske udruge da pravovremeno planiraju i pripremaju svoje akcije na obnovi i uređenju putova i objekata.

Održana komemoracija za prof. dr. Željka Poljaka

Održana komemoracija za prof. dr. Željka Poljaka

07.02.2024.

U ponedjeljak 5. veljače 2024. u Hrvatskom liječničkom domu u Zagrebu održana je komemoracija za počasnog člana HPS-a, istaknutog planinarskog publicista i urednika Hrvatskog planinara prof. dr. Željka Poljaka. U velikoj dvorani Hrvatskog liječničkog doma okupio se velik broj planinara, liječnika, prijatelja i poštovatelja Željka Poljaka te članovi njegove obitelji. Komemoraciju su organizirali Hrvatski planinarski savez, Hrvatski liječnički zbor i Hrvatska liječnička komora.


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez