Sastanak voditelja markacističkih sekcija na Poklonu održan je 3. veljače 2024. u pl. domu na Poklonu

utorak, 06.02.2024.

Nakon trogodišnje stanke zbog pandemije Covid-19, 3. veljače 2024. u pl. domu na Poklonu ponovno je održan radni sastanak voditelja markacističkih sekcija (MS) PD-a održavatelja planinarskih putova (PP) na planinskom području 10. ISTRA. Sastanku se odazvalo 16 voditelja MS-a i/ili njihovih najbližih suradnika, te gosti – pročelnik i tajnica odsjeka za PP PD-a Kamenjak iz Rijeke. Uz predsjedanje Vladimira Rojnića, povjerenika KPP za Istru i SJ otoke bez Krka, te učešće Gorana Šepića, predsjednika IPS-a i Matije Perića, povjerenika KPP za Gorski Kotar i otok Krk, kroz dvosatnu raspravu detaljno su razmotrena aktualna pitanja koja se odnose na PP-e u istarskom gorju.

Konstatirano je da su u razdoblju 2020. – 2023. bez obzira na Covid-19 društva redovito održavala pripadne PP-e. Samo u 2023. održano je 75 akcija s cca 1800 efektivnih radnih sati na terenu. Pohvaljeni su PD Opatija s 38 akcija u 2021. i HPD Planik s 22 akcije u 2023. godini. Planinsko područje 10. Istra kompletirano je sa standardiziranim putokazima HPS-a do razine cca 80%. Pritom posebno treba istaknuti potporu JU PP Učka (financijska, logistička), potporu HPS-a putem programa SOPI 22/23, radove PD-a Opatija te samofinanciranje i radove PD-a Skitaci. U proteklom razdoblju uređene su slijedeće zahtjevne dionice (ZD): ZD Sipar Kožljak na PP 715 (samofinanciranje PD/CA Elektroistra), ZD na PP 704 iznad a.c. za Rabac (samofinanciranje PD-a Skitaci), ZD Kuk na PP 703 (financiranje SZIŽ). Ukinut je PP 622 s pripadnom ZD sjeverno od slapa Male Rečine. Ujedno, PD Kamenjak iz Rijeke uredilo je u Mudnoj doli dvije ZD (samofinanciranje). PD Opatija uredilo je i otvorilo planinarsku obilaznicu Vrhovi učke i Ćićarije (VUĆ), a PD/CA Elektroistra iz Pule planinarsku obilaznicu Vidici srednje Učke (VSU). Tečaj za markaciste na Poklonu u travnju 2023. uspješno je završilo 38 markacista iz IPS-a. Na graničnom području s Republikom Slovenijom revitaliziran je jedan te otvorena dva nova prekogranična PP-a.

Planovi za 2024. razmotreni su kroz dvije razine: zajednička pitanja i aktivnosti/zadaci na područjima održavanja pojedinih PD-a. Od zajedničkih pitanja pojašnjen je postupak zamjene starih za nove plastificirane markacističke iskaznice, uz poticaj za predlaganje novih markacista voditelja. Naglašeno je da su novi putokazi koje u 2024. financira JU PP Učka već isporučeni i nalaze se u skladištu na Poklonu. Razmijenjeni su podaci o ugovorima sklopljenim između pojedinih PD-a i HPS-a za potporu putem programa SOPI 23/24 s rokom dovršenja 31. srpnja 2024. Prenijeta je informacija da je KPP HPS-a na našu zamolbu uvrstila u godišnji plan održavanje tečaja za markaciste u terminu 12.-13. listopada 2024. na Skitači. IPS je obrazložio dodatna tri tečaja što ih planira organizirati u ovoj godini:

  • tečaj GPS-a (osnove kartografije, korištenje uređaja, obrada tragova i priprema za unos u Registar HPS-a)
  • tečaj prve pomoći po programu Crvenog križa
  • tečaj za rukovanje s motornom pilom, uz prethodnu konzultaciju Hrvatskih šuma

U tijeku su aktivnosti HGSS Kartografije na 2. izdanju zemljovida ĆIĆARIJA 1:25.000. Voditelji MS-a zamoljeni su da najkasnije do konca travnja pošalju obavijesti o eventualnim izmjenama u odnosu na sadašnje/ažurno stanje PP-a u Registru odnosno na i Karti HPS-a. Glede aktivnosti na PP-ima u područjima održavanja pojedinih PD-a, konkretizirano je 30-ak zadataka uz preporuku/zamolbu da ih MS-e same ili uz pomoć povjerenika KPP realiziraju tijekom 2024. godine. Dogovorno s JU PP Učka predloženo je zaštititi/pokriti gornji otvor kaptiranog izvora na lokalitetu Boljunski dol (nekadašnje pl. sklonište Rifugio Tomaso Sottocorona).

Na kraju je Mirta Grandić upoznala skup s pozivom PD-a Kamenjak iz Rijeke na otvorenje novog PP-a Sv. Vid iz Grada Paga, u nedjelju 24. ožujka 2024. uz zamolbu da se poziv objavi u društvima, dok je predsjedatelj V. Rojnić zahvalio nazočnima i svim markacistima IPS-a na izvanrednom naporu i ljubavi u održavanju lokalnih PP-a, pridružujući se tako pozitivnim utiscima brojnih planinara koji ih posjećuju u svim godišnjim dobima.

Fotografije: Milivoje Topić
Tekst: Vladimir Rojnić

Slika 1 od 3.Slika 2 od 3.Slika 3 od 3.

Najnovije vijesti

Planinarski objekti u službi sigurnosti u planinama

Planinarski objekti u službi sigurnosti u planinama

29.02.2024.

Planinarski domovi, kuće i skloništa nezamjenjiva su planinarska, posjetiteljska, turistička i sigurnosna infrastruktura u našim planinama. Uvijek iznova treba podsjetiti da je njihovo postojanje i funkcioniranje nezamislivo bez neizmjernog zalaganja planinara i planinarskih udruga te je 150. obljetnica organiziranog planinarstva u Hrvatskoj prilika za vrednovanje i iskazivanje zahvalnosti svima koji su svojim djelovanjem doprinijeli izgradnji, obnavljanju, održavanju, upravljanju i općenito funkcioniranju planinarskih objekata.

 Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

Uspon na Klek 13. travnja 2024. povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

14.02.2024.

Hrvatski planinarski savez poziva sve planinare i planinarske udruge na sudjelovanje na usponu na Klek kod Ogulina, koji će s održati u subotu 13. travnja 2024. Taj uspon jedna je od središnjih akcija koje se organiziraju povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj.

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

14.02.2024.

U cilju obnove i uređenja registriranih planinarskih putova i planinarskih objekata u hrvatskim planinama HPS uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 398.200 eura provodi projekt „Sigurna i održiva planinarska infrastruktura 2023/24.“ Sa skorim dolaskom toplijih dana projekt ulazi u fazu intenzivnijih terenskih aktivnosti pa pozivamo planinarske udruge da pravovremeno planiraju i pripremaju svoje akcije na obnovi i uređenju putova i objekata.


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez