Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142Održana sjednica KzV u Zagrebu 22. 4. 2017.

ponedjeljak, 24.04.2017.

Shodno najavljenom dnevnom redu, nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja istog, pročelnik Komisije Dorijan Klasnić usmeno je izvjestio članove o aktivnostima provedenima od posljednje sjednice uključujući i usvajanje pravilnika Komisije od strane Skupštine HPS-a.

Temeljem dostavljenih radnih materijala konsolidiranih u suradnji IOK-a i radne skupine zadužene za izradu prijedloga reforme školovanja u VS HPS-a, usvojeni su programi obuke za A i B standard te B+ podstandard za koje je utvrđeno da su usklađeni s akreditacijama dobivenima od UIAA u 2014. godini.

Obzirom da novi pravilnik Komisije iziskuje preraspodjelu dužnosti i formiranje novih povjerenstava/potkomisija, razvila se rasprava po tom vrlo bitnom pitanju, a zaključak koje je bio da je potrebna šira rasprava i angažman kako bi se nominiranje kadrova uspješno i nanajučinkovitiji način izvelo.

U tu svrhu prihvaćen je prijedlog pročelnika Komisije da do sljedeće sjednice dužnost pročelnika potkomisije za školovanje obavlja Goran Gabrić, pročelnika potkomisije za koordinaciju rada stanica obavlja Zoran Bistričić, povjerenice za administrativno/licencijske poslove obavlja Ivana Gruber, povjerenika za instruktorski kadar obavlja Darko Mršnik te zamjenika pročelnika Mladen Mužinić uz obvezu prezentiranja kadrovske i operativne strukture potkomisija/povjerenstava te sistemskih rješenja za kvalitetno obavljanje poslova propisanih pravilnikom na sljedećoj sjednici komisije.

Komisija je pročelniku, također, dala u obvezu do kraja konsolidirati prijedlog ukupnog kadrovskog popunjavanja IOK-a u skladu s programom do sljedeće sjednice obvezujući se pri tome provesti i interno istraživanje o dostupnosti kvalitetnog kadra za rad u Komisiji.

Na inicijativu SPV Split, u plan akcija 2017. uvrštena su i dodatna dva ispita za vodiče A standarda za područje Dalmacije i Dubrovnika te nominirani voditelji akcija, vodiči instruktori Aleksandra Kuzmanić i Željko Arnautović. Nadalje, na prijedlog SPV Istra, u Plan je uvršten i jesenski ispit za vođenje na zahtjevne planinarske putove kojeg će voditi vodič instruktor Dorijan Klasnić.

Na inicijativu SPV Istra i SPV Split, a u kontekstu nedavne reforme školvoanja za D standard tj. usklađivanje s UIAA normom, Komisija za vodiče još jedanput potvrđuje kako svi vodiči koji su do sada stekli D standard nastavljaju djelovati u okvirima opisa tog standarda kako je definiran u vodičkoj iskaznici uz mogućnost produljenja licence shodno uvjetima propisanima Pravilnikom o licenciranju kadrova. Vodiči koji su u posljednje tri godine pristupili takvim tečajevima, a nisu do sada regulirali status i licencu, mogu pristupiti ispitu koji će se održati na jesen uz napomenu da će to biti posljednji ispit takve vrste.

Važno je spomenuti kako Komisija za vodiče ne odustaje od traženja kvalitetnog rješenja za potrebu vođenja na osigurane planinarske putove. U tu svrhu je od člana HPS-a u Komisiji za planinarstvo Darka Mršnika zatraženo da to pitanje pokrene tijekom redovnog sastanka te UIAA komisije i zamoli za savjete i/ili sistemska rješenja. Paralelno s time, zaključeno je da Komisija uputi molbu Komisiji za planinarske putove za suradnju po pitanju reguliranja nomenklature takvih putova u RH u skaldu s međunarodnim standardima za koje pa i putom naših edukativnih programa se zalaže Komisija za vodiče.

Komisija je nadalje raspravljala dosadašnje tokove komunikacije, kako unutar IOK-a tako i po pitanjima obuke instruktora te zaključila kako se ti procesi moraju osnažniti.

Pročelnica SPV Rijeka zalagale se za izradu dokumenta koji bi popisao ključne dužnosti i odgovornosti stanica radi usklađivanja na nacionalnoj razini.

Pročelnik Komisije za vodiče HPS-a, Dorijan Klasnić

Pola stoljeća Velebitskog planinarskog puta

Pola stoljeća Velebitskog planinarskog puta (24.06.2019.)

Velebitski planinarski put 4. srpnja ove godine slavi svoj 50. rođendan. Pedesetu obljetnicu ove popularne hrvatske planinarske obilaznice Hrvatski planinarski savez obilježava dvodnevnom radnom akcijom na području sjevernog i srednjeg Velebita, u sklopu koje će se u nedjelju 7. srpnja 2019. u 15 sati kod planinarske kuće Alan održati prigodna svečanost.

Održan pohod na Dinaru, najviši vrh RH

Održan pohod na Dinaru, najviši vrh RH (24.06.2019.)

U subotu 22. lipnja 2019. održan je tradicionalni pohod na najviši vrh Republike Hrvatske. Pohod su organizirali Hrvatski planinarski savez i HPD Sinjal 1831 iz Kijeva, u suradnji sa Stanicom planinarskih vodiča Šibenik i HGSS Stanicom Šibenik.

Program rada HPS-a

Program rada HPS-a (19.06.2019.)

Skupština HPS-a 1. lipnja 2019. usvojila je, među ostalim, sadržajan i detaljno razrađen Program rada za mandatno razdoblje od 2019. do 2023. godine, koji predstavlja temelj rada za iduće mandatno razdoblje...

Google Search


hps.hr web

Vrijeme: Zavižan |Platak

Copyright 2019 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.