Vodički standardi

Slika.

Budući da okolnosti vođenja znatno zavise o vještinama kretanja i uvjetima na terenu, u Hrvatskom planinarskom savezu razrađeni su i utvrđeni odgovarajući standardi za vodičku djelatnost:

  • A standard LJETNO PLANINARENJE obuhvaća kretanje po nezahtjevnim planinarskim i drugim putovima, kretanje po orijentacijski jednostavnim i prohodnim putovima, kretanje u niskogorju i sredogorju, savladavanje manjih kamenih stepenica, kretanje po zahtjevnim planinarskim putovima ocjene »lagano« i »umjereno teško« te kretanje po malim površinama snijega, koje ne zahtijevaju opremu za zimsko planinarenje (dereze ili krplje). Ovaj standard ne obuhvaća penjanje – kretanje uz korištenje ruku za napredovanje strmim stjenovitim terenom, kretanje po zahtjevnim planinarskim putovima na kojima nije moguće mimoilaženje na svim dijelovima puta (zahtjevni putovi ocjene »teško«, »vrlo teško« i »ekstremno teško«), kretanje po terenima prekrivenim snijegom i ledom, koji zahtijevaju korištenje krplji, dereza i cepina te kretanje u visokogorju. Teren A standarda čine nezahtjevni planinarski putovi i tereni na kojima ne postoje opasnosti od pada s visine niti zimski uvjeti.
  • B standard ZIMSKO PLANINARENJE obuhvaća kretanje po snijegu i ledu blagog nagiba, kretanje po područjima gdje postoji minimalna opasnost od lavina (opasnost 1. stupnja), kretanje u niskogorju i sredogorju, kretanje uz korištenje krplji te kretanje uz korištenje dereza i jednog cepina. Ovaj standard ne obuhvaća izradu snježnih sidrišta, ledno penjanje – kretanje strmim zaleđenim terenom, kretanje po terenima na kojima postoji umjerena ili veća opasnost od lavina (opasnost 2. ili višeg stupnja), kretanje po strminama koje zahtijevaju korištenje dva cepina ili penjačkog užeta (npr. tvrdi snijeg na terenu nagiba 30° ili većeg, zaleđena površina nagiba 20° ili većeg, kuloari i slično), kretanje terenima gdje postoji opasnost od pada s visine niti penjanje alpinističkim smjerom. Teren B standarda čine snijegom prekriveni nezahtjevni planinarski putovi i tereni na kojima ne postoji opasnost od pada s visine niti lavinska opasnost 2. ili višeg stupnja. U slučaju kretanja ledenjakom vodič i vođena osoba mora biti osposobljeni za sigurno kretanje u ledenjačkom navezu i spašavanje iz ledenjačke pukotine.
  • C standard SPORTSKO PENJANJE obuhvaća penjanje na umjetnim i prirodnim stijenama opremljenim za sportsko penjanje, penjanje kratkih i dugih sportskih smjerova, abseil kao način povratka iz dugih sportskih smjerova. Ovaj standard ne obuhvaća kretanje orijentacijski zahtjevnim terenom, kretanje zasnježenim ili zaleđenim terenom bilo kojeg nagiba, penjanje neopremljenih ili nepotpuno opremljenih smjerova, penjanje smjerova opremljenih konvencionalnim klinovima, kretanje u visokogorju, kretanje noću niti bivakiranje u stijeni. Teren C standarda čine sportski smjerovi na umjetnim i prirodnim stijenama.
  • D standard STIJENSKO PENJANJE obuhvaća penjanje uz postavljanje uklonjivih vlastitih međuosiguranja i primarnih sidrišnih točaka, penjanje nepotpuno opremljenih i neopremljenih smjerova u suhoj stijeni i abseil kao način povratka iz smjerova. Ovaj standard ne obuhvaća kretanje zasnježenim ili zaleđenim terenom bilo kojeg nagiba, kretanje i/ili osiguravanje pomoću opreme primarno namijenjene za uvjete snijega ili leda, kretanje u visokogorju niti bivakiranje u stijeni. Teren D standarda čine nepotpuno opremljeni i neopremljeni smjerovi u prirodnim stijenama, primarno oni smjerovi koji ne sadrže ekspanzivne ni lijepljene klinove.
  • E standard LEDNO PENJANJE obuhvaća penjanje zaleđenih slapova i abseil kao način povratka iz zaleđenih slapova. Ovaj standard ne obuhvaća višednevne ture, kretanje po terenima na kojima postoji umjerena ili veća opasnost od lavina (opasnost 2. ili višeg stupnja), kretanje orijentacijski zahtjevnim terenom, kretanje ledenjacima, kretanje u visokogorju niti kretanje na skijama. Teren E standarda čine smjerovi koji nastaju zaleđivanjem tekuće vode koja natapa strmo, najčešće stjenovito pobočje pri niskim temperaturama. Led koji tako nastaje naziva se vodeni led, a smjerovi koje tvori vodeni led nazivaju se zaleđeni slapovi.
  • F standard ALPINIZAM obuhvaća kretanje svim vrstama zasnježenog terena, penjanje smjerova svih vrsta u uvjetima suhe stijene, zimskim te kombiniranim uvjetima, višednevne ture, orijentacijski zahtjevne ture, kretanje lavinski sumnjivim područjima, kretanje ledenjacima, kretanje u visokogorju i abseil kao način povratka iz smjerova. Ovaj standard ne obuhvaća kretanje na skijama.* (* Kombinacija kvalifikacija F i G standarda omogućuje alpinističko skijanje odnosno kretanje na skijama svim vrstama zasnježenog terena, u skladu s opsegom i ograničenjima G standarda). Teren F standarda čine smjerovi u suhoj stijeni, zaleđeni slapovi, smjerovi koji nastaju preobrazbom snijega u led, teren bilo kojeg nagiba u cijelosti prekriven snijegom (npr. planinarski putovi, bespuća, snježne grape i grebeni), ledenjaci te složeni teren kao kombinacija bilo kojih gore navedenih terena.
  • G standard PLANINARSKO SKIJANJE obuhvaća kretanje na skijama po raznovrsnom zasnježenom planinskom terenu. Ovaj standard ne obuhvaća skijanje uređenim stazama za alpsko skijanje, alpinističko skijanje (skijanje terenom ocjene IV ili više)*, kretanje ledenjacima*, skijaško kretanje u navezu* niti kretanje terenima gdje postoji opasnost od pada s visine* (* Kombinacija kvalifikacija F i G standarda omogućuje kretanje takvim opasnijim terenom uz upotrebu odgovarajućih alpinističkih tehnika, u skladu s opsegom i ograničenjima F standarda.). Teren G standarda čine snijegom prekriveni planinski tereni na kojima ne postoji opasnost od pada s visine.

Vodički standardi u HPS-u usklađeni su sa standardima Međunarodne penjačke i planinarske federacije (UIAA).

Način školovanja vodiča prema ovim standardima uređen je odgovarajućim programima tečaja za vodiče HPS-a. Upoznavanje s opisom standarda i njihovim međusobnim razlikama sastavni je dio školovanja vodiča. Dodatna pojašnjenja o standardima te njihovom opsegu i ograničenjima mogu se zatražiti od Komisije za vodiče HPS-a.Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Vodički standardi | Školovanje vodiča | Licenciranje vodiča
Abecedni popis vodiča | Popis vodiča po stanicama i društvima
Vijesti iz Komisije za vodiče

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.