Članski materijal

Dobro došli! Članom planinarske udruge u Hrvatskoj može postati svaka zainteresirana fizička osoba. Članom planinarske udruge postaje se dobrovoljnim pristupom i uplatom članarine u planinarskom društvu ili klubu udruženom u HPS. Pravila o članstvu, članskim iskaznicama i markicama uređena su Pravilnikom o članskoj iskaznici i članskim markicama u HPS-u.

ČLANSKE ISKAZNICE I MARKICE

Članstvo u planinarskoj udruzi dokazuje se članskom iskaznicom HPS-a s članskom markicom za tekuću godinu. Na prednjoj stranu iskaznice nalaze se znakovi HPS-a i UIAA te prostor za ispisivanje imena, prezimena i OIB-a člana te imena i sjedišta planinarske udruge. Na poleđini članske iskaznice nalazi se prostor za članske markice.

Članska markica sastoji se od znaka HPS-a i naznake kalendarske godine za koju vrijedi.

Članske markice postoje za sljedeće kategorije:

 • djeca i mladež do završetka školovanja - zelene članske markice
 • umirovljenici - crvene članske markice
 • ostali članovi - tzv. seniori - plave članske markice

Osnovne planinarske udruge ne mogu svojom odlukom mijenjati ove kategorije.

Članski materijal osnovna planinarska udruga naručuje prema svojim potrebama u Uredu HPS-a (uredhps@hps.hr). Osnovna planinarska udruga dužna je redovito plaćati račune za članske markice HPS-a koje uzima za svoje članove. Članski materijal može se naručiti putem web-obrasca za naručivanje članskog materijala. Za ispravnu realizaciju narudžbe putem web-obrasca trebate biti prijavljeni na Google sa službenom adresom elektroničke pošte na domeni hps.hr. Prijava se provodi putem Google računa. Uputu i lozinku za pristup elektroničkoj pošti, ako ste ih izgubili ili zaboravili, možete zatražiti od Ureda HPS-a. Članski materijal udruga također može naručiti putem elektroničke pošte ili telefona HPS-a.

PRAVILNIK O ČLANSKOJ ISKAZNICI I ČLANSKIM MARKICAMA

Podrobnije informacije o članstvu, članskoj iskaznici i članskim markicama sadrži Pravilnik o članskoj iskaznici i članskim markicama u HPS-u.

PRIKUPLJANJE PODATAKA O ČLANOVIMA

Planinarska udruga u svrhu evidentiranja članstva sukladno Zakonu o udrugama i statutu planinarske udruge prikuplja osobne podatke o članovima. Udruga je dužna prikupljene podatke koristiti isključivo za navedene svrhe te ih čuvati od trećih osoba. Udruge koje to žele, mogu za prikupljanje podataka koristiti standardizirani članski obrazac, koji možete preuzeti ovdje:

APLIKACIJA ZA EVIDENTIRANJE ČLANSTVA PLANINARSKE UDRUGE

Slika.Hrvatski planinarski savez izradio je funkcionalnu računalnu aplikaciju za vođenje evidencije o članstvu planinarske udruge, koji mogu besplatno koristiti sve zainteresirane planinarske udruge članice HPS-a. Aplikacija omogućava jednostavan unos i obradu članskih podataka. Aplikacija je izrađena prema najvišim standardima kojima je zajamčena potpuna sigurnost podataka.

Ovlaštene osobe planinarske udruge pristupne podatke i upute za korištenje aplikacije mogu dobiti od Komisije za promidžbu i izdavačku djelatnost HPS-a putem elektroničke pošte promidzba@hps.hr.

ČLANARINA

Članarina se sastoji od osnovne cijene koja je prihod HPS-a i dodatne cijene koju određuje i za svoju djelatnost koristi osnovna planinarska udruga. Dio članarine koji se uplaćuje HPS-u koristi se za pokrivanje troškova zajedničke police članskog osiguranja te za namjenske troškove komisija Saveza za ostvarivanje akcija namijenjenih članstvu.

Planinari na izletu

ČLANSKA PRAVA

Član planinarske udruge ima pravo:

 • sudjelovati u radu planinarske udruge
 • koristiti popust od 50% na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Hrvatskoj;
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinske zveze Slovenije koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima u Sloveniji od 30%, kao i članovi PZS-a;
 • temeljem Ugovora o reciprocitetu između HPS-a i Planinarskog saveza Herceg-Bosne koristiti popust na cijenu noćenja u planinarskim domovima, kućama i skloništima kojima upravljaju udruge članice tog saveza, isto kao i članovi PSHB-a;
 • koristiti člansko osiguranje u slučaju nesreće na planinarskom izletu u Hrvatskoj,
 • ostvarivati popust na kupnju ulaznica u planinske nacionalne parkove i parkove prirode u Hrvatskoj,
 • ostvarivati stalne pogodnosti na kupnju planinarske i sportske opreme u trgovinama s kojima je ugovoren takav popust za članove HPS-a (Hervis, Protea sport),
 • posredstvom skupštine u svojoj planinarskoj udruzi odlučivati o izboru dužnosnika i tijela svoje osnovne planinarske udruge te koristiti njezine članske povlastice,
 • ostvarivati ostale članske povlastice.
Organizirana planinarska skupina

ČLANSKE DUŽNOSTI

Član planinarske udruge dužan je:

 • ponašati se u skladu s načelima planinarske etike i čuvati čast i ugled planinarske udruge;
 • podmirivati članarinu u svojoj osnovnoj planinarskoj udruzi;
 • predočiti člansku iskaznicu na zahtjev dužnosnika svoje osnovne planinarske udruge i opskrbnika planinarskih kuća;
 • izvršavati dužnosti i obveze koje utvrde tijela njegove osnovne planinarske udruge;
 • poštivati i izvršavati odluke tijela HPS-a.

OSIGURANJE ČLANOVA

Članovi planinarskih udruga udruženih u HPS osigurani su posredstvom HPS-a za slučaj nesreće na planinarskim izletima u Hrvatskoj ili inozemstvu za slučajeve invaliditeta (do 6000,00 eura) i smrti (3000,00 eura). Naknada se ostvaruje dostavom ispunjenog obrasca za prijavu nesretnog slučaja s priloženim preslikama liječničke dokumentacije i članske iskaznice HPS-a u Ured HPS-a. Nakon ovjere dokumentacije u Uredu HPS-a sve daljnje kontakte izravno obavljaju oštećeni i osiguravatelj. Podrobne informacije o osiguranju, police i uvjeti osiguranja te obrazac za prijavu nesretnog slučaja dostupni su na stranici: Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za članove HPS-a.

OSTALE NAPOMENE

Članstvo u planinarskoj udruzi prestaje dobrovoljnim odstupom, neplaćanjem članarine ili isključenjem.

Osnovna planinarska udruga (planinarsko društvo ili klub) ne može za članove imati pravne osobe.

Stanice HGSS-a i stanice vodiča mogu za članove imati samo fizičke osobe koje su istovremeno i članovi neke osnovne planinarske udruge.Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Adresar članica HPS-a | Postani planinar! | Osnove planinarstva | HPS - Info


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez