Komisija za povijest planinarstva

Komisija za povijest planinarstva prikuplja, obrađuje, razvrstava i arhivira povijesnu građu o razvoju planinarstva i o radu HPS-a. Komisija skrbi o alpinističkoj zbirci u Zavičajnom muzeju u Ogulinu te o drugim planinarskim muzejskim zbirkama te sudjeluje u pripremi raznovrsnih izložbi i publikacija o razvoju i dosezima hrvatskog planinarstva.
E-mailpovijest@hps.hr
Pročelnik Borislav Aleraj, tel. 098/359-792
Zamjenik pročelnika Nikola Šoić

DOKUMENTI


TRADICIJA HRVATSKOG PLANINARSTVA

Znak Hrvatskog planinarskog društva Hrvatsko je planinarstvo po svojoj tradiciji i karakteru kulturna pojava kojom se naš narod s pravom može ponositi. S osnivanjem Hrvatskog planinskog družtva (HPD) godine 1874. Hrvati su se uvrstili među prvih devet naroda na svijetu s planinarskom organizacijom, a raznorodnim uspjesima postignutim u svim djelatnostima naše je planinarstvo steklo i ugled u svjetskim razmjerima.

Brojne planinarske djelatnosti popraćene su sadržajnom i opsežnom dokumentacijom, koja se sustavno prikuplja, sortira i arhivira u Hrvatskom planinarskom savezu. O sortiranju, obradi i arhiviranju povijesne građe brigu vodi Komisija za povijest planinarstva, a posebna se pažnja posvećuje prikupljanju izložaka i uređivanju alpinističke zbirke u Zavičajnom muzeju u Ogulinu. Komisija također digitalizira i čuva bogatu povijesnu građu te sudjeluje u pripremi raznovrsnih izložbi i publikacija. Alpinistička zbirka u Zavičajnom muzeju u Ogulinu


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez