Komisija za kadrovsku, statutarnu i normativnu djelatnost

Komisija za statutarnu, kadrovsku i normativnu djelatnost pruža stručnu pomoć tijelima HPS-a u pripremi i donošenju statuta, pravilnika i drugih akata HPS-a. Po potrebi, Komisija također daje tumačenja i mišljenja te zastupa HPS u pravnim stvarima od interesa za planinarsku udrugu u Hrvatskoj.
E-mailstatutarna@hps.hr
PročelnicaJelena Plišo
Zamjenik pročelnice Branimir Gojak

DOKUMENTI


ZADAĆE KOMISIJE

Komisiju za kadrovsku, statutarnu i normativnu djelatnost pruža stručnu pomoć u pripremi ugovora, pravilnika, poslovnika i drugih vrsta dokumenata za usvajanje na sjednicama Izvršnog odbora i Skupštine HPS-a. Komisija stručno obrađuje radne materijale, a o otvorenim pitanjima daje stručna pravna mišljenja i tumačenja. Također, za normativne dokumente za koje je to potrebno, Komisija koordinira i provodi javnu raspravu te razmatra zaprimljena zapažanja i prijedloge. Uz to, Komisija provodi postupak prikupljanja kandidatura za odgovorne dužnosti u tijelima Saveza te kod kandidiranja daje ocjenu o planinarskom radu i rezultatima planinara uključenih u rad HPS-a i udruga članica HPS-a.


SLUŽBENI DOKUMENTI

Statut, pravilnici, poslovnici, programi, odluke i drugi službeni akti Saveza dostupni su na stranici Službeni dokumenti HPS-a.


Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Statut HPS-a | Akti i obrasci | Ustroj HPS-a

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez