Hrvatski planinar

Slika.

ČASOPIS HRVATSKOG PLANINARSKOG SAVEZA

Časopis Hrvatski planinar Časopis Hrvatski planinar izlazi od 1898. godine i jedan je od najstarijih hrvatskih časopisa. Objavljuje putopisne, književne i dokumentarne priloge, opise zanimljivih planinarskih odredišta u Hrvatskoj i inozemstvu, obavijesti o planinarskim aktivnostima i događanjima te stručne članke o raznovrsnim temama. Budući da je časopis službeno glasilo HPS-a, u njemu se objavljuju izvješća, zapisnici i vijesti te druge informacije o radu Hrvatskog planinarskog saveza i udruga članica HPS-a.

Časopis izlazi u 11 brojeva godišnje (za srpanj i kolovoz kao dvobroj). Svaki broj ima 52 stranice B5 formata (17 × 24 cm). Časopis se tiska u boji i bogato je ilustriran atraktivnim snimkama.

ČASOPIS SA STOLJETNOM TRADICIJOM

Prvi broj Hrvatskog planinara iz 1898. godine Časopis Hrvatski planinar najstariji je hrvatski časopis iz područja fizičke kulture i jedan od najstarijih europskih planinarskih časopisa. Prvi broj izašao je 1. lipnja 1898. Zbog ratnih i poratnih okolnosti časopis nije izlazio od 1915. do 1922. i od 1945. do 1948. Od 1910. do 1913. izlazio je kao prilog Obzorova Vienca, pod naslovom Planinarski vjesnik. Od 1949. do 1991. godine izlazio je pod imenom Naše planine.

Izdavanjem Antologije Hrvatskog planinara 1898. – 2008., puštanjem u rad računalne bibliografije i digitaliziranog časopisa te nizom popratnih aktivnosti 2008. godine obilježeno je 100. godište časopisa i 110. obljetnica izlaska prvog broja. Odlukom predsjednika RH Stjepana Mesića časopis Hrvatski planinar i HPS nagrađeni su 2008. godine Poveljom Republike Hrvatske.

Stotinu godišta Hrvatskog planinara

ČASOPIS U BROJKAMA

  • Debljina kompleta svih tiskanih časopisa: 280 centimetara
  • Masa svih tiskanih časopisa: više od 120 kg
  • Ukupan broj tiskanih primjeraka časopisa: više od milijun
  • Ukupan broj tiskanih stranica: oko 60 milijuna
  • Broj autora koji su objavili članke u časopisu: između 2200 i 2800 (točan broj ne može se utvrditi jer u časopisu ima nepotpisanih članaka, članaka potpisanih pseudonimom ili inicijalima, a neke su autorice promijenile prezime prilikom udaje)
  • ISSN broj časopisa: 0354-0650

Ako ste zainteresirani redovno čitati Hrvatski planinar preporučujemo da se pretplatite. Na ovim stranicama možete pronaći sve osnovne podatke o časopisu i njegovoj bogatoj povijesti, upute za suradnike te bibliografiju objavljenih članaka.Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Svi brojevi | Bibliografija | Pretplata | Uredništvo | Povijest časopisa
footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez