Hrvatski planinar – časopis sa stoljetnom tradicijom

Prvi broj Hrvatskog planinara iz 1898. godine Časopis Hrvatski planinar najstariji je hrvatski časopis iz područja fizičke kulture i jedan od najstarijih europskih planinarskih časopisa. Prvi broj izašao je 1. lipnja 1898. Časopis nije izlazio od 1919. do 1921. i od 1945. do 1948., a od 1949. do 1991. izlazio je pod imenom Naše planine.

U prvom razdoblju organiziranog hrvatskog planinarstva, na kraju 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća, prevladavao je u časopisu znanstveno-popularni stil, budući da je u tom razdoblju planinarstvo bilo najviše usmjereno na stručno istraživanje dotad nepoznatih dijelova Hrvatske. Među prvim suradnicima časopisa nalaze se brojna najuglednija prirodoslovna i književna imena onoga doba: Hugo Badalić, Gjuro Deželić, Mirko Divković, Janko Jurković, Ivan Kukuljević-Sakcinski, Dragutin Hirc, Đuro Pilar, Armin Pavić, August Šenoa, Napoleon Špun–Strižić, Josip Eugen Tomić, Adolfo Weber, Ivan Zahar, Franjo Žigrović, Ljudevit Farkaš-Vukotinović itd. U tom razdoblju, a i kasnije, nastao je čitav niz vrijednih stručnih članaka koji se i danas citiraju u brojnim stručnim i periodičkim publikacijama o geografiji, botanici, geologiji, meteorologiji i sl.

Časopis Hrvatski planinar izlazi više od 110 godina Slika.

Osim što je odigrao veliku ulogu u razvitku hrvatskog planinarstva, alpinizma i speleologije, časopis već više od 120 godina ima vodeću ulogu u hrvatskoj planinarskoj književnosti. Ta je vrsta književnosti, inače najsrodnija putopisnoj književnosti, vrlo razvijena i cijenjena u alpskih naroda, a na njezino postojanje i u nas šira je javnost upozorena 1994. antologijom Hrvatska planinarska književnost, u kojoj više od polovine gradiva potječe sa stranica Hrvatskog planinara, te Antologijom Hrvatskog planinara 1898 – 2008. U časopisu ima više stotina vrijednih književnih ostvarenja, o čemu svjedoči činjenica da je više autora svoje članke sabralo i objavilo kao samostalne književne zbirke (Ante Rukavina, Željko Poljak, Mira Šincek, Darko Berljak, Ante Juras). U časopisu su, među ostalima, objavljivali i istaknuti pjesnici i književnici.

UREDNICI

Sadržaj časopisa uvelike su obilježili njihovi urednici, a većina njih bili su ugledni znanstvenici, književnici ili prosvjetni djelatnici. To su bili redom:

  1. Dragutin Hirc (1898. – 1903.),
  2. Vjekoslav Novotni (1904. – 1909.),
  3. Josip Pasarić (1910. – 1913. i 1929. – 1933.),
  4. Dr. Josip Poljak (1914. i 1922. – 1929.),
  5. Ante Cividini (1934),
  6. Prof. dr. Fran Kušan (1935. – 1939.),
  7. Ivan Rengjeo (1940. – 1944.),
  8. Petar Lučić Roki (1949. – 1958.),
  9. Prof. dr. Željko Poljak (1959. – 2000.),
  10. Alan Čaplar (2001. –).

Uvezana godišta Hrvatskog planinara od 1898. do 2008. godinePoveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
O časopisu | Svi brojevi | Bibliografija | Pretplata | Uredništvo


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez