Nabava roba, usluga i radova u Hrvatskom planinarskom savezu

Nabava roba, usluga i radova u Hrvatskom planinarskom savezu provodi se po načelima javne nabave, prema Zakonu o javnoj nabavi i Poslovniku o nabavi roba, usluga i radova u Hrvatskom planinarskom savezu.

Službeni akti

Plan nabave

Godišnji plan nabave roba, usluga i radova u Hrvatskom planinarskom savezu dostupan je u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Popis gospodarskih subjekata s kojima su djelatnici ili članovi izvršnih i nadzornih tijela ili s njima povezane osobe, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, u sukobu interesa

  • Montem amicum, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, III Jazbinski odvojak 11, Zagreb, OIB 72359363411
  • Pazin sport, društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i održavanje sportskih građevina, Tugomira Ujčića, prof. 2, Pazin, OIB 43950983256
  • R.K. Visinac 1995, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u građevinarstvu, Brežovanka 37, Zagreb, OIB 26414256953
  • Turina, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, trgovinu i turizam, Put Požara 9, Makarska, OIB 91421239104
  • Urednik, društvo s ograničenom odgovornošću za grafičke usluge, nakladničku i tiskarsku djelatnost, Palmotićeva 27, Zagreb, OIB 05932341871
  • Visinac, uslužni obrt, vl. Slaven Boban, Brežovanka 37, Zagreb, MB 97117510
Navedeni gospodarski subjekti isključeni su iz postupaka nabave u Hrvatskom planinarskom savezu.

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez