Planinarske udruge

Planinarske udruge osnivaju se, registriraju i djeluju sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu. Kod osnivanja novih udruga svakako treba voditi računa o usklađenosti sa spomenutim zakonima i Statutom HPS-a te je zbog toga na webu HPS-a ponuđen za preuzimanje predložak statuta planinarske udruge. Kao i sve druge udruge, statusne promjene kao što su izmjene statuta, promjena adrese i upis osoba ovlaštenih za zastupanje, planinarske udruge obavezne su u zadanom roku registrirati u nadležnom uredu za opću upravu koji ih ovjerava i upisuje u Registar udruga RH.

U HPS se udružuju planinarske udruge sa svojstvom pravnih osoba, i to:

  • osnovne planinarske udruge - planinarska, alpinistička i speleološka društva i klubovi
  • županijski i gradski planinarski savezi
  • stanice planinarskih vodiča - teritorijalne jedinice Vodičke službe HPS-a
  • Hrvatska gorska služba spašavanja i njezine stanice - teritorijalne jedinice HGSS-a
  • pridružene članice

O primanju udruge u članstvo HPS-a, temeljem članka 20. Statuta HPS-a, odlučuje Izvršni odbor HPS-a.

Popis udruga članica HPS-a dostupan je na stranici UDRUGE ČLANICE HPS-a.

Stupanjem u članstvo HPS-a udruga preuzima članska prava i obveze koje proizlaze iz Statuta HPS-a i drugih akata i odluka tijela HPS-a. Sve osnovne planinarske udruge koriste za svoje članstvo jedinstvenu člansku iskaznicu i članske markice HPS-a, koje prema svojim potrebama naručuju od HPS-a.


POPIS I PODACI


SLUŽBENI AKTI


POVEZNICE

Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Udruge članice HPS-a | Postani planinar! | Osnove planinarstva | HPS - Info


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez