Školovanje vodiča

Slika. Školovanje vodiča provodi se putem tečaja u Vodičkoj službi HPS-a, prema programima usklađenim sa standardima Međunarodne penjačke i planinarske federacije (UIAA). Za tečaje koji se provode u Vodičkoj službi Hrvatski planinarski savez ispunio je stroge kriterije i pribavio akreditacije UIAA.

TEČAJI ZA VODIČE

Tečaji u Vodičkoj službi HPS-a su:

  • Tečaj za vođenje na ljetno planinarenje (A standard) namijenjen je planinarima koji već vladaju znanjima i vještinama nužnima za sigurno kretanje po terenima A standarda te žele stjeći znanja i vještine potrebne za sigurno vođenje na ljetno planinarenje. Tečaj traje četiri dana, raspodijeljena u dva vikenda.
  • Tečaj za vođenje na zimsko planinarenje i kretanje na krpljama (B standard) namijenjen je planinarima koji već vladaju svim znanjima i vještinama nužnima za sigurno kretanje po terenima A i B standarda te žele svoje vještine i znanja nadograditi vodičkim elementima u uvjetima B standarda. Tečaj omogućava stjecanje znanja i vještina potrebnih za sigurno vođenje na zimsko planinarenje. Tečaj traje šest dana, a izvodi se u pravilu u blokovima od četiri i dva dana.
  • Tečaj za vođenje na sportsko penjanje (C standard) namijenjen je penjačima koji već vladaju znanjima i vještinama nužnima za sigurno penjanje opremljenih kratkih i dugih penjačkih (sportskih) smjerova te žele svoje vještine i znanja nadograditi vodičkim znanjima i vještinama potrebnim za sigurno vođenje na opremljene kratke i duge (sportske) smjerove. Tečaj traje dva dana tijekom jednog vikenda.
  • Tečaj za vođenje na stijensko penjanje (D standard) namijenjen je penjačima koji već vladaju znanjima i vještinama nužnima za sigurno penjanje neopremljenih smjerova u suhoj stijeni te žele svoje vještine i znanja nadograditi vodičkim znanjima i vještinama potrebnim za sigurno vođenje na stijensko penjanje. Tečaj traje dva dana tijekom jednog vikenda.
  • Tečaj za vođenje na ledno penjanje (E standard) namijenjen je penjačima koji već vladaju znanjima i vještinama nužnima za sigurno penjanje zaleđenih slapova te žele svoje vještine i znanja nadograditi vodičkim znanjima i vještinama potrebnim za sigurno vođenje na ledno penjanje. Tečaj traje dva dana tijekom jednog vikenda.
  • Tečaj za vođenje na alpinizam (F standard) namijenjen je alpinistima koji već vladaju znanjima i vještinama nužnima za sigurno kretanje terenom F standarda te žele svoje vještine i znanja nadograditi vodičkim znanjima i vještinama potrebnim za sigurno vođenje na alpinizam. Tečaj traje najmanje tri dana.
  • Tečaj za vođenje na planinarsko skijanje (G standard) namijenjen je planinarima-skijašima koji već vladaju znanjima i vještinama potrebnim za sigurno planinarsko skijanje te žele svoje vještine i znanja nadograditi vodičkim znanjima i vještinama potrebnim za sigurno vođenje na planinarsko skijanje. Tečaj traje dva dana tijekom jednog vikenda.

PROGRAMI TEČAJA ZA VODIČE

Način izvođenja tečaja, nastavni kurikulum, uvjeti za upis, uvjeti za uspješan završetak tečaja, uvjeti za pristup ispitu, ispitni kriteriji, literatura i druga pitanja uređena su precizno i detaljno programima tečaja prema odgovarajućim standardima. Molimo da se prije prijava za tečaje i ispite upoznate s programom za odgovarajuću vrstu tečaja.


PRIJAVNICE ZA TEČAJE I ISPITE


DIDAKTIČKI SADRŽAJI


VALJANOST CERTIFIKATA

Pohađanjem tečaja i polaganjem ispita za vodiča, uz ostala prava i obveze, stječe se licenca HPS-a za volontersko vođenje članova planinarske udruge na izlete, ture i pohode u okviru svoje osposobljenosti. Uvjerenje o položenom ispitu za vodiča HPS-a za odgovarajući standard priznaje se ujedno kao valjani certifikat za vođenje u aktivnom i pustolovnom tuirizmu, sukladno popisu aktivnosti i odgovarajućih uvjerenja odnosno certifikata izrađenom sukladno člancima 92. i 93. Zakona o pružanju usluga u turizmu. Uz navedeno, potrebno je imati u vidu da se poduzimanje planinarskih izleta i vođenje planinara ne smatraju sportskom djelatnošću u smislu Zakona o sportu niti se školovanjem za vodiče stječe osposobljenost za rad u sportu. Podrobnije upoznavanje s propisima te s pravima i obvezama vodiča sastavni je dio školovanja vodiča, a stečeni certifikat vodiča HPS-a jamstvo za zakonito, sigurno i svrhovito obavljanje vodičke djelatnosti.


LICENCIRANJE INSTRUKTORA I ASISTENATA

Radi osiguravanja kvalitetnog prijenosa znanja i vještina, odlukom Komisije za vodiče HPS-a 20. travnja 2021. utvrđeni su Uvjeti za licenciranje nastavnog osoblja u Vodičkoj službi HPS-a.

KONTAKT

Informacije o školovanju vodiča mogu se dobiti od Komisije za vodiče HPS-a putem elektroničke pošte skolovanje.vodica@hps.hr.

Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Vodički standardi | Školovanje vodiča | Licenciranje vodiča
Abecedni popis vodiča | Popis vodiča po stanicama i društvima
Vijesti iz Komisije za vodiče


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez