Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za članove Hrvatskog planinarskog saveza

Ovdje možete preuzeti brošuru sa svim informacijama o osiguranju za članove Hrvatskog planinarskog saveza (PDF).

Brošura sadrži:

 • informacije o osiguranju članova HPS-a
 • policu osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za sve registrirane članove HPS-a
 • policu osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za članove HPS-a koji se bave slobodnim penjanjem,
 • Opće uvjete za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode),
 • Dopunske uvjete za osiguranje članova planinarskog saveza od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • Dopunske uvjete za osiguranje sportaša od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • Informacije ugovaratelju prije sklapanja ugovora o osiguranju NŽO-INF 1/2018

Osnovne informacije

Članovi osnovnih planinarskih udruga udruženih u HPS osigurani su posredstvom HPS-a od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) na planinarenju i slobodnom penjanju u Hrvatskoj ili inozemstvu za slučajeve invaliditeta (do 40.000 kn, zavisno o utvrđenom stupnju invaliditeta) i smrti (20.000 kn).

Hrvatski planinarski savez sklopio je za svoje članove police kolektivnog osiguranja s Croatia osiguranjem d.d. i to za nesretne slučajeve:

 • pri planinarenju – primjenjuje se na članove sa članskom markicom HPS-a za mladež (zelena), seniore (plava) ili umirovljenike (crvena), polica br. 217700005914
 • pri slobodnom penjanju – primjenjuje se na članove sa članskom markicom HPS-a za sportske penjače (žuta), polica br. 217700008389

Police osiguranja

Na policu br. 217700008388 za osiguranje članova HPS-a od posljedica nesretnog slučaja primjenjuju se:

 • Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • Dopunski uvjeti za osiguranje članova planinarskog saveza od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • Informacije ugovaratelju prije sklapanja ugovora o osiguranju NŽO-INF 1/2018
 • Na policu br. 217700005915 za osiguranje članova HPS-a od posljedica nesretnog slučaja na slobodnom penjanju primjenjuju se:

  • Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
  • Dopunski uvjeti za osiguranje sportaša od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
  • Informacije ugovaratelju prije sklapanja ugovora o osiguranju NŽO-INF 1/2018

  Postupak prijave nesretnog slučaja

  1. pribaviti medicinsku i drugu dokumentaciju iz koje su razvidne okolnosti i posljedice nesretnog slučaja;
  2. ispuniti obrazac »Prijava nesretnog slučaja« (obrazac se preuzima sa stranice www.croosig.hr);
  3. dostaviti u Ured HPS-a radi ovjere pribavljenu dokumentaciju, ispunjen obrazac »Prijava nesretnog slučaja« i presliku članske iskaznice HPS-a, na kojoj su vidljive obje strane, a posebno članska markica za tekuću kalendarsku godinu;
  4. dostaviti svu navedenu dokumentaciju u Croatia osiguranje d.d.

  Sve daljnje kontakte oko utvrđivanja i realizacije isplate naknade osiguranja izravno obavljaju osiguranik (ili njegov zakonski nasljednik) i osiguravatelj.

  Pokriće osiguranja

  Iznos osiguranja predstavlja gornju granicu obveze osiguratelja po jednom osiguranom slučaju.

  Ovo osiguranje pokriva osigurane osobe (planinare s plaćenom članarinom) od nesretnog slučaja. Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, primjerice gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu:

  • smrt;
  • potpuni ili djelomični trajni invaliditet.

  Što nije pokriveno osiguranjem

  • osobe koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti ili osobe sa duševnim smetnjama;
  • nesretni slučaj prouzročen potresom, uslijed rata, terorizma i drugih sličnih događaja;
  • nesretni slučaj koji je nastao pri upravljanju svih vrsta letjelica, plovnih objekata ili vozila bez propisane službene isprave;
  • nesretni slučaj nastao pri pokušaju ili izvršenju kaznenog djela ili samoubojstva;
  • nesretni slučaj koj je nastao zbog djelovanja alkohola, opojnih droga ili lijekova na osiguranika;
  • namjerno prouzročen nesretni slučaj;
  • smrt od bolesti;
  • pokriće bolničkih troškova;
  • pokriće troškova spašavanja u zemljama u kojima ta usluga nije besplatna;
  i ostali slučajevi navedeni u uvjetima.

  Ograničenja pokrića

  • Osiguratelj nije obvezan isplatiti osigurani iznos ili njezin dio u punom iznosu kad nesretni slučaj nastane pri sudjelovanju u aktivnostima povećanog rizika osim kod sportskog i rekreacijskog planinarenja bilo kod individualnog bilo kod grupno organiziranog.
  • Kada je osiguranik u trenutku nesretnog slučaja stariji od 80 godina, osiguratelj je u obvezi isplatiti 50% od iznosa koji bi inače trebalo platiti, a ako uslijed nesretnog slučaja nastupi smrt osobe mlade od 14 godina života, osiguratelj je u obvezi isplatiti uobičajene troškove pogreba osobi koja ih je stvarno snosila, a koji ne mogu biti već od 50% osiguranog iznosa za slučaj smrti osiguranika.
  • Zemljopisni opseg osiguranja

   Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani rizici i osigurani slučajevi nastali na području cijelog svijeta.

   Obveze osiguranika

   • Osiguranik je dužan odmah zatražiti liječničku pomoć radi pregleda i pružanja potrebne pomoć te odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja kao i držati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja
   • Osiguranik je obvezan pisano obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja u roku kada mu to prema njegovom zdravstvenom stanju bude moguće.

Google Search


hps.hr web

Mobilne aplikacijeWeb kamere:
Zavižan |Dinara |Platak
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.