Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za članove HPS-a

Ovdje možete preuzeti brošuru sa svim informacijama o osiguranju za članove HPS-a (PDF).

Brošura sadrži:

 • informacije o osiguranju članova HPS-a
 • uputu za prijavu nesretnog slučaja
 • policu osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) za sve registrirane članove HPS-a
 • Opće uvjete za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode),
 • Dopunske uvjete za osiguranje članova planinarskog saveza od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • Informacije ugovaratelju prije sklapanja ugovora o osiguranju NŽO-INF 1/2018

OSNOVNE INFORMACIJE

Članovi osnovnih planinarskih udruga udruženih u HPS osigurani su posredstvom HPS-a od posljedica nesretnog slučaja na planinarenju u Hrvatskoj ili inozemstvu za slučajeve invaliditeta (do 40.000 kn, zavisno o utvrđenom stupnju invaliditeta) i smrti (20.000 kn). Osiguranje se primjenjuje na članove sa članskom markicom HPS-a za mladež (zelena), seniore (plava) ili umirovljenike (crvena).

POLICA OSIGURANJA

Na policu za osiguranje članova HPS-a od posljedica nesretnog slučaja primjenjuju se:

 • Opći uvjeti za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • Dopunski uvjeti za osiguranje članova planinarskog saveza od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)
 • Informacije ugovaratelju prije sklapanja ugovora o osiguranju NŽO-INF 1/2018

POKRIĆE OSIGURANJA

Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, primjerice gaženje, sudar, udar kakvim predmetom ili o kakav predmet, udar električne struje ili groma, pad, okliznuće, survavanje, ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama, ubod kakvim predmetom, udar ili ujed životinje i ubod insekta osim ako je takvim ubodom prouzročena kakva infektivna bolest, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu njegovu:

 • smrt;
 • potpuni ili djelomični trajni invaliditet.

ŠTO NIJE POKRIVENO OSIGURANJEM

 • osobe koje su potpuno lišene poslovne sposobnosti ili osobe sa duševnim smetnjama;
 • nesretni slučaj prouzročen potresom, uslijed rata, terorizma i drugih sličnih događaja;
 • nesretni slučaj koji je nastao pri upravljanju svih vrsta letjelica, plovnih objekata ili vozila bez propisane službene isprave;
 • nesretni slučaj nastao pri pokušaju ili izvršenju kaznenog djela ili samoubojstva;
 • nesretni slučaj koj je nastao zbog djelovanja alkohola, opojnih droga ili lijekova na osiguranika;
 • namjerno prouzročen nesretni slučaj;
 • smrt od bolesti;
 • pokriće bolničkih troškova;
 • pokriće troškova spašavanja u zemljama u kojima ta usluga nije besplatna;
i ostali slučajevi navedeni u uvjetima.

OGRANIČENJA POKRIĆA

 • Osiguratelj nije obvezan isplatiti osigurani iznos ili njezin dio u punom iznosu kad nesretni slučaj nastane pri sudjelovanju u aktivnostima povećanog rizika osim kod sportskog i rekreacijskog planinarenja bilo kod individualnog bilo kod grupno organiziranog.
 • Kada je osiguranik u trenutku nesretnog slučaja stariji od 80 godina, osiguratelj je u obvezi isplatiti 50% od iznosa koji bi inače trebalo platiti, a ako uslijed nesretnog slučaja nastupi smrt osobe mlade od 14 godina života, osiguratelj je u obvezi isplatiti uobičajene troškove pogreba osobi koja ih je stvarno snosila, a koji ne mogu biti već od 50% osiguranog iznosa za slučaj smrti osiguranika.
 • ZEMLJOPISNI OPSEG OSIGURANJA

  Osiguranjem su obuhvaćeni osigurani rizici i osigurani slučajevi nastali na području cijelog svijeta.

  OBVEZE OSIGURANIKA

  • Osiguranik je dužan odmah zatražiti liječničku pomoć radi pregleda i pružanja potrebne pomoć te odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja kao i držati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja
  • Osiguranik je obvezan pisano obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja u roku kada mu to prema njegovom zdravstvenom stanju bude moguće.

  POSTUPAK PRIJAVE NESRETNOG SLUČAJA

  1. ispuniti obrazac »Prijava nesretnog slučaja«, sve osim dijela obrasca označenog uputom »Popunjava ugovaratelj - poslodavatelj«. Obrazac je dostupan na stranici www.croosig.hr i na zadnjim stranicama priložene brošure
  2. priložiti:
   - medicinsku i drugu dokumentaciju iz koje su razvidne okolnosti i posljedice nesretnog slučaja;
   - presliku članske iskaznice HPS-a, na kojoj su vidljive obje strane, a posebno članska markica za tekuću kalendarsku godinu;
   - presliku osobne iskaznice, na kojoj su vidljive obje strane.
  3. dostaviti (poštom ili osobno) obrazac »Prijava nesretnog slučaja« i pribavljenu dokumentaciju u Ured HPS-a radi ovjere.

  Ako je zahtjev osnovan HPS ovjerava dokumentaciju i dostavlja ju u Croatia osiguranje d.d. na daljnju obradu.
  Sve daljnje kontakte oko utvrđivanja i realizacije isplate naknade osiguranja izravno obavljaju osiguranik (ili njegov zakonski nasljednik) i osiguravatelj.

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.