Uredništvo

Slika.

ČASOPIS HRVATSKI PLANINAR

Nakladnik: Hrvatski planinarski savez
Adresa uredništva: Hrvatski planinarski savez,
uredništvo Hrvatskog planinara, Kozarčeva 22, 10000 Zagreb

E-mail adresa za zaprimanje članaka: hrvatski.planinar@hps.hr
E-mail adresa za pretplatu: ured.hps@hps.hr
ISSN 0354-0650
Glavni i odgovorni urednik: Alan Čaplar, tel. 091/51-41-740


KAKO SLATI PRILOGE

 • Tekst je najbolje dostaviti elektroničkom poštom. Velike pošiljke (veće od 10 Mb) najbolje je poslati putem servisa za slanje velikih pošiljaka (npr. WeTransfer, JumboMail ili sl.)
 • Digitalne snimke treba poslati onakve kakve su snimljene, bez obrade, izrezivanja i sličnih zahvata. Digitalne snimke treba dostaviti odvojeno od teksta, nipošto ne umetnute u wordov dokument. Naslove digitalnih slika najbolje je naznačiti u imenu datoteka, npr.: »Bijele stijene s Bjelolasice.jpg« ili »Na vrhu Risnjaka.jpg.« Dio suradnika ima običaj sažimati slike radi jednostavnijeg slanja internetom, no to treba izbjegavati jer su takve sažete sličice u pravilu nedovoljno kvalitetne za tisak.
 • Molimo naznačite ime autora fotografija za svaki snimak. Ako nije označeno tko je autor slika, pretpostavljamo da je autor onaj tko ih je poslao. Za pogrešno potpisivanje autora u tom slučaju odgovoran je pošiljatelj slika.
 • Skeniranje slika. Tko želi, može fotografije, crteže ili skice sam skenirati, no to ne preporučujemo jer su rezultati u pravilu lošiji nego ako to učinimo na profesionalnom skeneru. Skenirati treba u rezoluciji od 300 točaka po inču (dpi). Najbolje je slike spremiti kao TIF ili JPG, ali bez sažimanja. Sažete slike i slike s manjom rezolucijom nemaju kvalitetu neophodnu za tisak.

KRITERIJI ZA ODABIR ČLANAKA

Urednički odbor prednost daje prilozima:

 • koji su stilski i sadržajno zanimljiviji,
 • koji su popraćeni lijepim slikama,
 • o hrvatskim planinama i planinarstvu,
 • koji obrađuju teme i područja o kojima se duže nije pisalo.

Izbjegavamo objavljivati članke:

 • suhoparnijeg stila pisane u obliku izvještaja,
 • u kojima općeniti opisi i nabrajanja pretežu nad dojmovima i informacijama,
 • s natprosječnim brojem sintaktičkih, gramatičkih i pravopisnih grešaka,
 • za koje je očigledno da su doslovno ili tek uz manje dorade prepisani iz knjiga, vodiča ili drugih časopisa,
 • s neplaninarskim temama (o šetnjama po dolinama te zbivanjima koja nisu vezana za planinarstvo) i s pretjeranim primjesama reklame nekih poduzeća i neplaninarskih udruga.

KAKO PISATI

 • Volite li dosadne tekstove? Zlatno pravilo za sve suradnike trebalo bi biti da pišu o onome o čemu i sami najviše vole čitati, na način koji im se i samima kao čitateljima najviše sviđa (npr. s humorom, prepričavanjem doživljaja i dojmova i sl.). Nikoga ne zanimaju izvještaji u koliko ste sati krenuli, je li bilo sunčano i što ste na vrhu jeli, nego što ste zanimljivo doživjeli, kako ste doživljavali ono što ste vidjeli i osjećali.
 • Volite li duuuuuugačke članke? Ako su predugački, tekstovi su čitateljima dosadni i zamorni, ma koliko se autoru činili zanimljivima. Sažetost članaka potrebna je i zbog toga da bismo i drugim suradnicima osigurali prostor u časopisu. Mnogo je bolje da sažimanje obavite sami, kako članci ne bi morali biti kraćeni i kako pritom nešto bitno ne bi bilo ispušteno. Članci ne bi trebali biti duži od četiri stranice s proredom. Dakako da članci mogu biti i duži od toga, no računajte s time da većina čitatelja preskače dugačke članke. Pretpostavljamo da vam nije glavni cilj da uredništvo objavi članak, već želite da ga čitatelji pročitaju i razumiju. Zato ono što želite reći, napišite jasno i sažeto.
 • Je li vaša vijest informativna? Pri pisanju vijesti i priloga za rubrike treba obratiti pozornost da Vaša vijest odgovara na standardna "novinarska" pitanja: »tko, što, gdje, kada, kako, zašto.« Objavljujemo sve vijesti i to u prvom idućem broju, osim tekstova tipa »Sedam planinara iz našeg društva bilo je na Velebitu. U planinarskom domu pojeli smo sendviče, a domaćin nas je počastio odličnom rakijom.« Izbjegavajte nabrajanje svih »zaslužnih« imena i ponavljanja.
 • Naslov teksta treba biti kratak, jasan i informativan. Poželjno je tekst podijeliti u više manjih cjelina s međunaslovima, jer su takvi tekstovi čitateljima pregledniji.

ŠTO SE PODRAZUMIJEVA, A MOŽDA NISTE MISLILI NA TO

 • Upućivanjem teksta autor preuzima odgovornost za moguće posljedice koje proizlaze iz njegova objavljivanja. Za svaki tekst poslan uredništvu, autor jamči da su podaci koje iznosi istiniti i vjerodostojni, tj. da je provjerio točnost toponima, nadmorskih visina i telefonskih brojeva. U slučaju da je članak pisan u ime neke pravne osobe, podrazumijeva se da autor ima pravo zastupati tu pravnu osobu.
 • Originalnost rukopisa. Ako je autor rukopis ustupio ili namjerava ustupiti i nekom drugom časopisu ili je prilog već negdje objavljen, treba o tome obavijestiti uredništvo.
 • Vaše napomene. Smatrate li to potrebnim, možete nas u popratnom dopisu upozoriti na svoje posebne želje i zahtjeve, npr. o dozvoli odnosno zabrani kraćenja i ispravljanja teksta, promjene naslova i korištenja slika, vraćanju materijala i slično. Nema li takvih napomena, podrazumijeva se da ste suglasni da se tekstovi, uključujući naslove i podnaslove svih razina, urednički dorađuju, prilagođavaju, ispravljaju i lektoriraju na način kojim se ne mijenja bitno sadržaj i karakter teksta. Također, podrazumijeva se da se uz tekst mogu objaviti tuđe ilustracije, kada je to opravdano kvalitetom ilustracija ili tematikom priloga. Zatražite li drugačije, nastojat ćemo, koliko je moguće, poštivati Vaše želje, no budite svjesni da zahtjevima poput „ne dozvoljavam nikakve zahvate na tekstu“ bitno smanjujete mogućnost da bude objavljen, jer se ne mogu objavljivati sadržajno i jezično neuređeni prilozi.
 • Sve objavljene slike pohranjujemo u digitalnom formatu u digitalnu fototeku časopisa. S vremenom tako raste broj slika koje možemo ponovno upotrijebiti u idućim brojevima i drugim publikacijama HPS-a.

KONTAKT S UREDNIKOM

Želite li razgovarati s urednikom o bilo kojem pitanju vezanom uz Hrvatski planinar, on Vam stalno stoji na raspolaganju putem telefona i elektroničke pošte. Podaci za kontakt s urednikom upisani su u impresumu časopisa.

Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
O časopisu | Svi brojevi | Bibliografija | Pretplata | Povijest časopisa


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez