Komisija za planinarske objekte

Planinarsko sklonište Miroslav Hirtz na Bijelim stijenama

Komisija za planinarske objekte u suradnji s planinarskim udrugama koje njima neposredno upravljaju vodi brigu o izgradnji, uređenju i održavanju planinarskih domova, kuća i skloništa. Na prijedlog Komisije svake se godine putem natječaja za potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata iz sredstava HPS-a namjenski financira nabavka materijala za najpotrebitije planinarske objekte. Komisija također pomaže planinarskim udrugama u rješavanju raznih pitanja vezanih uz upravljanje planinarskim objektima. Zajedno s tijelima i dužnosnicima HPS-a članovi Komisije aktivno surađuje s nadležnim državnim i javnim institucijama te s vlasnicima objekata u iznalaženju primjenjivih i održivih rješenja za kvalitetno upravljanje i poslovanje planinarskih objekata.


E-mailobjekti@hps.hr
PročelnikRobert Loher, tel. 098/18-34-634
Zamjenik pročelnikaVladimir Novak

POVEZNICE


UPRAVLJANJE PLANINARSKIM OBJEKTIMA

Osnovu za upravljanje planinarskim objektima u HPS-u predstavlja Pravilnik o upravljanju i poslovanju planinarskim objektima (domovima, kućama, skloništima) u HPS-u te smjernice određene odlukama Skupštine HPS-a.

Ciljevi, načela, aktivnosti, uvjeti, kriteriji i prioriteti upravljanja planinarskom infrastrukturom iskazani su u Operativnom programu upravljanja planinarskom infrastrukturom.

Sukladno Pravilniku, razlikuju se tri vrste planinarskih objekata:

  • Planinarski dom je otvoren vikendom, blagdanima ili stalno i u pravilu pruža mogućnost prehrane i okrepe. Objekt koji je otvoren samo nedjeljom, ali ne i subotom ne smatra se planinarskim domom, nego planinarskom kućom.
  • Planinarska kuća (u užem smislu) otvorena je samo povremeno ili po dogovoru s upraviteljem. Za posjet kući potrebno je na vrijeme provjeriti hoće li biti otvorena, odnosno najaviti se upravitelju.
  • Planinarsko sklonište je nezaključana, stalno otvorena i neopskrbljena kuća u kojoj se može prenoćiti bez prethodne najave upravitelju. Za noćenje u planinarskom skloništu treba sa sobom ponijeti vreću za spavanje.

Tipizirana ploča za planinarske kuće u HrvatskojKomisija vodi popis planinarskih kuća u Hrvatskoj, razvrstavajući ih prema vrsti (dom, kuća, sklonište) i prema značaju za hrvatsko planinarstvo (objekti nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja). Planinarskim udrugama kojima je to potrebno Komisija pomaže u rješavanju pravnih pitanja oko vlasničkog i upravljačkog statusa te poslovanja objekata sukladno uvjetima iz zakona, podzakonskih akata, ugovora te akata HPS-a.

Podrobnije informacije o statusu, izazovima i pokazateljima upravljanja planinarskim objektima te o drugim povezanim pitanjima dostupne su u Vodiču za upravljače i domaćine planinarskih objekata (domova, kuća i skloništa).

POTPORA OBNOVI, ODRŽAVANJU I IZGRADNJI PLANINARSKIH OBJEKATA

Jedna od glavnih aktivnosti Komisije za planinarske objekte HPS-a, određena odlukom Skupštine HPS-a, je provođenje natječaja za potporu obnovi, održavanju i izgradnji planinarskih objekata. Posredstvom otvorenog natječaja koji se raspisuje početkom svake godine, utvrđuju se prioritetne potrebe te sukladno tome ulažu bespovratna sredstva za izravnu nabavku građevinskog materijala za obnovu, održavanje i izgradnju planinarskih objekata. Uz to, Komisija je aktivna i u prikupljanju donacija od raznih tvrtki, te je na taj način osigurano više kontejnera i montažnih kuća koje služe kao planinarska skloništa u našim planinama.

Planinarski dom Zavižan na sjevernom Velebitu

Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Planinarske kuće u Hrvatskoj | Vrste planinarskih kuća | Opskrbljenost
Kućni red i pravila ponašanja
footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez