Ured HPS-a

OSNOVNE INFORMACIJE


AdresaKozarčeva 22, 10000 Zagreb
Radno vrijemeradnim danom od 8 do 15 sati
Telefoni01/48-23-624 i 01/48-24-142
E-mailuredhps@hps.hr
DjelatniciAlan Čaplar, glavni tajnik
Tihana Boban, administrativna tajnica
Leonara Rataj, administrativna tajnica
Mladen Vrabec, stručni tajnik za planinarsku infrastrukturu i provedbu projekata
Računovodstvoracunovodstvo@hps.hr

ZADAĆE UREDA HPS-a

Ured HPS-a obavlja stručne, tehničke, administrativne i druge poslove Saveza.
Glavne zadaće Ureda HPS-a su:

 • pružanje svih vrsta informacija o planinarstvu i planinarenju pravnim i fizičkim osobama iz Hrvatske i inozemstva, putem telefona, elektroničke pošte, web stranica, društvenih mreža, pisama, javnih medija i drugih komunikacijskih kanala te na organiziranim skupovima;
 • izdavanje članskih iskaznica i markica HPS-a osnovnim planinarskim udrugama članicama HPS-a prema njihovim potrebama;
 • prodavanje planinarske literature, zemljovida i drugih edicija na temelju narudžbi zaprimljenih putem telefona, elektroničke pošte i web-trgovine HPS-a;
 • urudžbiranje i obrada zaprimljene pošte i otpremanje odlazne pošte;
 • surađuje sa stručnim službama Hrvatskog olimpijskog odbora u realizaciji redovnih, razvojnih i drugih programa HOO-a sukladno programu rada i financijskom planu HOO-a;
 • realiziranje raznovrsnih poslova u cilju razvoja planinarstva s nadležnim ministarstvima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim subjektima;
 • pripremanje i provođenje plaćanja sukladno Programu rada, Financijskom planu Saveza i odlukama tijela HPS-a;
 • pripremanje analiza, izvješća, zapisnika, projekata i drugih pisanih materijala za rad tijela HPS-a;
 • provođenje odluka tijela HPS-a te izvršavanje drugih zadaća po nalogu predsjednika HPS-a i predsjednika Izvršnog odbora HPS-a;
 • organizacijska, administrativna i tehnička potpora stručnim komisijama HPS-a u njihovom radu;
 • organizacijska i savjetodavna potpora planinarskim udrugama članicama HPS-a u rješavanju pitanja od njihova interesa, a napose u upravljanju planinarskim objektima;
 • provođenje natječaja za sufinanciranje obnove, održavanja i izgradnje planinarskih objekata u suradnji s Komisijom za planinarske objekte HPS-a;
 • pripremanje i izdavanje diploma i uvjerenja za završene škole i tečaje u suradnji s nadležnim komisijama;
 • pripremanje i obrađivanje putnih naloga za službena putovanja;
 • organiziranje tematskih sastanaka i primanje stranaka u Domu HPS-a;
 • naručivanje uredskog materijala, literature, namirnica i drugih potrepština;
 • izdavanje predračuna, računa, odobrenja, potvrda i drugih vrsta dokumenata za pravne i fizičke osobe;
 • obrađivanje programskih zahtjeva komisija;
 • obrađivanje financijske dokumentacije za potrebe računovodstva;
 • vođenje popisa pretplatnika Hrvatskog planinara i pripremanje časopisa za distribuciju putem pošte;
 • vođenje knjižnice;
 • vođenje skladišta;
 • vođenje popisa udruga članica HPS-a;
 • prikupljanje i ažuriranje podataka računalnih baza podataka i evidencija o udrugama članicama HPS-a;
 • vođenje evidencije o planiranim i realiziranim akcijama komisija Saveza, o radu hrvatske sportsko-penjačke reprezentacije, o korisnicima razvojnih programa HOO-a i drugih baza podataka i evidencija u suradnji s nadležnim komisijama;
 • fizičko i računalno razvrstavanje i arhiviranje pisane i elektroničke dokumentacije;
 • briga o vozilima HPS-a;
 • upravljanje objektima u vlasništvu HPS-a;
 • čišćenje i uređivanje Doma HPS-a i njegovog okoliša;
 • obavljanje i drugih poslova za potrebe Saveza.

U Uredu HPS-a radi četvoro profesionalnih djelatnika. Sredstva za plaće i rad djelatnika osiguravaju se financijskim planom u skladu s programom rada Saveza i namjenskim sredstvima Hrvatskog olimpijskog odbora za redovne programe nacionalnih sportskih saveza, iz projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura koji se provodi uz potporu Ministarstva turizma i sporta, te iz vlastitih sredstava HPS-a. Radom Ureda HPS-a rukovodi glavni tajnik Saveza.


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez