Postupanje u slučaju nesreće

Slika.

UPUTE HGSS-a

U slučaju nesreće:

 • Sačuvajte prisebnost, smirite sebe i druge
 • Zaštitite unesrećenog i sebe od neposredne opasnosti
 • Pružite unesrećenom prvu pomoć u okviru svog znanja i mogućnosti
 • Označite mjesto nesreće ili mjesto gdje se unesrećeni nalazi (osobito zimi)
 • Hitno o nesreći obavijestite Hrvatsku gorsku službu spašavanja

Obavijest o nesreći u planini ili drugom teško pristupačnom terenu gdje je potrebna pomoć Hrvatske gorske službe spašavanja može se predati:

 • Preko Jedinstvenog operativno-komunikacijskog centra - tel. 112
 • Preko pozivnih telefona stanica HGSS-a
 • Bilo kojem pripadniku HGSS-a
 • Na obavještajnim točkama HGSS-a; to su obično opskrbljeni planinarski domovi vidno označeni natpisom i znakom HGSS-a
 • Putem policije
 • Preko stanica hitne medicinske pomoći

Obavijest o nesreći treba sadržavati sljedeće podatke:

 • Tko javlja (ime, prezime, telefon)
 • Odakle javlja i kako je saznao za nesreću (kao očevidac ili posrednik)
 • Mjesto nesreće (precizan opis)
 • Tko je unesrećeni (prezime, ime, dob, adresa)
 • Što se dogodilo (uzrok i vrste ozljeda)
 • Što je dosad poduzeto (vrsta pružene prve pomoći, tko je sve obaviješten)
 • Vremenske prilike na mjestu nesreće
 • Kakav je prilazni put do mjesta nesreće

SIGNALIZIRANJE NA TERENU

Signali za pomoć u planini daju se svjetlosnim ili zvučnim znacima. Poziv i odziv treba ponavljati do uspostavljanja čvrste i razgovijetne veze. Znakovi za poziv daju se šest puta u minuti svake druge minute, a odziv istim znacima tri puta svake druge minute. Ispaljivanje crvene svjetleće rakete također je znak da je potrebna pomoć.

Ako se u spašavanju koristi helikopter, postavljanjem tijela u položaj slova Y (Yes) daje se signal da je pomoć potrebna. Jednako je važno, kako posada i spašavatelji ne bi nepotrebno gubili vrijeme, ako zapazite da vas helikopeter nadlijeće a ne trebate pomoć, signalizirati da pomoć nije potrebna. To se radi formiranjem slova N (No) položajem tijela (jedna ruka nagnuta ukoso gore, druga ruka ukoso prema dolje).


HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Podrobnije informacije o HGSS-u pročitajte na stranici Hrvatska gorska služba spašavanja.Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
Hrvatska gorska služba spašavanja | Osnove planinarstva


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez