Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142Ustroj HPS-a

Tijela HPS-a

Ustroj i način rada tijela i dužnosnika HPS-a propisan je Statutom HPS-a.

Tijelo Opis Članovi
Skupština HPS-a redovna skupština održava se svake godine, a izborna skupština svake četiri godine čini ju po jedan predstavnik svake planinarske udruge članice HPS-a
Izvršni odbor radno-operativno tijelo HPS-a koje rješava sva tekuća pitanja i provodi odluke Skupštine HPS-a čine ga predsjednik Izvršnog odbora kojega bira Skupština i članovi koji se biraju i verificiraju na prijedlog predsjednika Izvršnog odbora
Nadzorni odbor nadzire ukupni rad tijela i dužnosnika HPS-a čine ga tri člana (i tri zamjenika) koje bira Skupština
Sud časti rješava slučajeve kršenja kodeksa planinarske etike čine ga tri člana (i tri zamjenika) koje bira Skupština

Dužnosnici HPS-a

Dužnost Dužnosnik
Predsjednik prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević
Dopredsjednica Jadranka Čoklica
Glavni tajnik Alan Čaplar
Predsjednik Izvršnog odbora Vladimir Novak
Članovi Izvršnog odbora Vladimir Novak, Goran Gabrić, Ivan Hapač, Vladimir Sor, Tomislav Zrinski, Igor Eterović, Mladen Mavrin, Edo Bogović, Tomislav Jakopec, Vedran Štimac, Luka Kvočić
Članovi Nadzornog odbora prof. dr. Željko Poljak, Božena Kralj Vrsalović, Neda Turina, Zlatko Becić, Sonja Vršić
Članovi Suda časti Vladimir Božić, Filip Balić, Vladimir Paušić
Urednik »Hrvatskog planinara« Alan Čaplar
Pročelnici komisija (vidi popis komisija u nastavku)

Osim navedenih dužnosnika (predsjednika i pročelnika), dužnosnici HPS-a su i svi članovi tijela HPS-a, Uredničkog odbora »Hrvatskog planinara« te stručnih i organizacijskih komisija HPS-a koji ovdje nisu poimenično navedeni.

Komisije HPS-a

Markiranje planinarskog puta

Stručna djelatnost HPS-a veoma je obimna i razgranata, a provodi se posredstvom stručnih i organizacijskih komisija. Komisije čine aktivni članovi koji su stručni za organiziranje i provođenje stručnih poslova iz svake pojedine djelatnosti. U prigodnim akcijama koje organiziraju komisije HPS-a sudjeluju i mnoga planinarska društva, pa posredno u radu komisija sudjeluju gotovo svi članovi HPS-a. Rad komisija HPS-a vode pročelnici

Stručni i organizacijski rad HPS-a organiziran je posredstvom sljedećih komisija:

Komisija e-mail adresa Pročelnik
za planinarske putove putovi@hps.hr Bernarda Huzjak
za planinarske objekte objekti@hps.hr Nenad Sitar
za vodiče vodici@hps.hr Anita Bistričić
za alpinizam alpinizam@hps.hr Petar Kasum
za sportsko penjanje penjanje@hps.hr Anamarija Marović
za speleologiju speleologija@hps.hr Aida Barišić
za planinsko skijanje skijanje@hps.hr Marko Vuković
za zaštitu prirode zastita.prirode@hps.hr Slavko Ferina
za školovanje kadrova skolovanje@hps.hr Tomislav Zrinski
za promidžbu i izdavačku djelatnost promidzba@hps.hr Damir Šantek
za priznanja priznanja@hps.hr Vladimir Horvat
za povijest planinarstva povijest@hps.hr Borislav Aleraj
za statutarnu, kadrovsku i normativnu djelatnost statutarna@hps.hr Goran Škugor
Penjanje u ledu

Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
HPS - Info | Statut HPS-a | Akti i obrasci

Google Search


hps.hr web

Vrijeme: Zavižan |Platak

Copyright 2019 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.