Ustroj HPS-a

Ustroj i način rada tijela i dužnosnika HPS-a propisan je Statutom HPS-a.

TIJELA HPS-a

Tijelo Opis Sastav
Skupština HPS-a redovna skupština održava se svake godine, a izborna skupština svake četiri godine čini ju po jedan predstavnik svake punopravne udruge članice HPS-a
Izvršni odbor radno-operativno tijelo HPS-a koje rješava tekuća pitanja i provodi odluke Skupštine HPS-a čine ga predsjednik Izvršnog odbora kojega bira Skupština i deset članova imenovanih prema njegovom prijedlogu
Nadzorni odbor nadzire rad tijela i dužnosnika te ukupno poslovanje HPS-a čini ga pet članova koje bira Skupština
Sud časti rješava slučajeve kršenja kodeksa planinarske etike čine ga tri člana (i tri zamjenika) koje bira Skupština

DUŽNOSNICI HPS-a

Dužnost Dužnosnik Elektronička pošta
Predsjednik Darko Berljak darko.berljak@hps.hr
Dopredsjednica Jadranka Čoklica jadranka.coklica@hps.hr
Glavni tajnik Alan Čaplar alan.caplar@hps.hr
Predsjednik Izvršnog odbora doc. dr. sc. Igor Eterović igor.eterovic@hps.hr
Članovi Izvršnog odbora doc. dr. sc. Igor Eterović (predsjednik), Aida Barišić, Goran Bašić, Patricija Jedrejčić, dr. sc. Ivana Radonić, Bojan Rafaj, Mario Ripli, Davor Rogina, Sanja Smolčić, Bruno Turina, Sonja Vršić
Predsjednik Nadzornog odbora prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević
Članovi Nadzornog odbora prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević (predsjednik), Božena Kralj Vrsalović, Mladen Mavrin, Vladimir Novak, Goran Zadražil
Članovi Suda časti Ljerka Armano, Višnja Krznarić, Vladimir Rojnić, zamjenici Igor Eškinja, Dražen Lovreček, Veljko Ujević
Urednik Hrvatskog planinara Alan Čaplar alan.caplar@hps.hr
Članovi Uredničkog odbora Hrvatskog planinara Alan Čaplar (glavni i odgovorni urednik), Darko Berljak, prof. dr. sc. Darko Grundler, Damir Janton, Ivan Hapač, Faruk Islamović, Krunoslav Milas, Radovan Milčić, prof. dr. sc. Željko Poljak, Robert Smolec, Damir Šantek
Pročelnici komisija (vidi popis komisija u nastavku)

KOMISIJE HPS-a

Markiranje planinarskog puta

Stručna djelatnost HPS-a veoma je obimna i razgranata, a provodi se radom stručnih komisija. Komisije čine aktivni članovi koji su stručni za organiziranje poslova i provođenje zadaća iz svake pojedine djelatnosti. U raznovrsnim aktivnostima koje organiziraju komisije HPS-a sudjeluju i mnoge planinarske udruge, pa posredno u radu i akcijama komisija sudjeluje velik broj članova HPS-a. Rad komisija HPS-a vode pročelnici, koje imenuje Izvršni odbor HPS-a.

Stručni rad HPS-a organiziran je posredstvom sljedećih komisija:

Komisija Elektronička pošta Pročelnik
za planinarske putove putovi@hps.hr Hrvoje Gold (za Komisiju)
za planinarske objekte objekti@hps.hr Robert Loher
za vodiče vodici@hps.hr Karoline Supina Vrabec
za alpinizam alpinizam@hps.hr Tea Čalogović
za speleologiju speleologija@hps.hr Damir Janton
za planinarsko skijanje skijanje@hps.hr Tomislav Galić
za zaštitu prirode zastita.prirode@hps.hr Davor Škrlec
za školovanje kadrova skolovanje@hps.hr Tomislav Zrinski
za promidžbu i izdavačku djelatnost promidzba@hps.hr Damir Šantek
za priznanja priznanja@hps.hr Slavko Korman
za povijest planinarstva povijest@hps.hr Borislav Aleraj
za kadrovsku, statutarnu i normativnu djelatnost statutarna@hps.hr Jelena Plišo
Penjanje u ledu

Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
HPS - Info | Statut HPS-a | Akti i obrasci


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez