Ustroj HPS-a

Ustroj i način rada tijela i dužnosnika HPS-a propisan je Statutom HPS-a.

TIJELA HPS-a

Tijelo Opis Sastav
Skupština HPS-a redovna skupština održava se svake godine, a izborna skupština svake četiri godine čini ju po jedan predstavnik svake punopravne udruge članice HPS-a
Izvršni odbor radno-operativno tijelo HPS-a koje rješava tekuća pitanja i provodi odluke Skupštine HPS-a čine ga predsjednik Izvršnog odbora kojega bira Skupština i članovi koji se biraju i verificiraju na prijedlog predsjednika Izvršnog odbora
Nadzorni odbor nadzire rad tijela i dužnosnika te ukupno poslovanje HPS-a čine ga tri člana (i tri zamjenika) koje bira Skupština
Sud časti rješava slučajeve kršenja kodeksa planinarske etike čine ga tri člana (i tri zamjenika) koje bira Skupština

DUŽNOSNICI HPS-a

Dužnost Dužnosnik Elektronička pošta
Predsjednik Darko Berljak darko.berljak@hps.hr
Dopredsjednica Jadranka Čoklica jadranka.coklica@hps.hr
Glavni tajnik Alan Čaplar alan.caplar@hps.hr
Predsjednik Izvršnog odbora prof. dr. sc. Darko Grundler darko.grundler@hps.hr
Članovi Izvršnog odbora prof. dr. sc. Darko Grundler (predsjednik), Aida Barišić, dr. sc. Igor Eterović (dopredsjednik), Tomislav Jakopec, Luka Kvočić, Mladen Mavrin, Vladimir Novak, Davor Rogina, Margareta Skuhala Juričić, Karoline Supina Vrabec i Tomislav Zrinski
Predsjednica Nadzornog odbora Neda Turina neda.turina@hps.hr
Članovi Nadzornog odbora Neda Turina (predsjednica), Zlatko Becić, Božena Kralj Vrsalović, prof. dr. sc Hrvoje Kraljević i Sonja Vršić
Predsjednik Suda časti Vladimir Božić vlado.bozic@hps.hr
Članovi Suda časti Vladimir Božić (predsjednik), Nada Banović i prof. dr. sc. Željko Poljak
Urednik Hrvatskog planinara Alan Čaplar alan.caplar@hps.hr
Članovi Uredničkog odbora Hrvatskog planinara Alan Čaplar (glavni i odgovorni urednik), Vlado Božić, Darko Berljak, Goran Gabrić, prof. dr. sc. Darko Grundler, Ivan Hapač, Faruk Islamović, Krunoslav Milas, Radovan Milčić, prof. dr. sc. Željko Poljak, Robert Smolec, Damir Šantek, Klara Jasna Žagar
Pročelnici komisija (vidi popis komisija u nastavku)

KOMISIJE HPS-a

Markiranje planinarskog puta

Stručna djelatnost HPS-a veoma je obimna i razgranata, a provodi se radom stručnih komisija. Komisije čine aktivni članovi koji su stručni za organiziranje poslova i provođenje zadaća iz svake pojedine djelatnosti. U raznovrsnim aktivnostima koje organiziraju komisije HPS-a sudjeluju i mnoge planinarske udruge, pa posredno u radu i akcijama komisija sudjeluje velik broj članova HPS-a. Rad komisija HPS-a vode pročelnici, koje imenuje Izvršni odbor HPS-a.

Stručni rad HPS-a organiziran je posredstvom sljedećih komisija:

Komisija Elektronička pošta Pročelnik
za planinarske putove putovi@hps.hr Hrvoje Gold (za Komisiju)
za planinarske objekte objekti@hps.hr Robert Loher
za vodiče vodici@hps.hr Karoline Supina Vrabec
za alpinizam alpinizam@hps.hr Tea Čalogović
za speleologiju speleologija@hps.hr Damir Janton
za planinarsko skijanje skijanje@hps.hr Sanda Šarko
za zaštitu prirode zastita.prirode@hps.hr Davor Škrlec
za školovanje kadrova skolovanje@hps.hr Tomislav Zrinski
za promidžbu i izdavačku djelatnost promidzba@hps.hr Damir Šantek
za priznanja priznanja@hps.hr Slavko Korman
za povijest planinarstva povijest@hps.hr Borislav Aleraj
za kadrovsku, statutarnu i normativnu djelatnost statutarna@hps.hr Jelena Plišo
Penjanje u ledu

Poveznice
Vrh ove stranice | Kazalo weba | Naslovnica
HPS - Info | Statut HPS-a | Akti i obrasci

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.