Brač – vrh Vidova gora

KT HPO 16.5., 780 m

Brač – vrh Vidova gora 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Vidova gora je najviši vrh jadranskog otočja. Na vrhu stoje 12 m visok monumentalan križ od bijeloga bračkog kamena i telekomunikacijski objekt, a pokraj njega konoba »Vladimir Nazor«. Bliža okolica vrha staro je kultno mjesto, a u ostacima dvostrukog obrambenog zida naslućuje se stara ilirska gradina. Vrh se naziva i Vidovica, Sveti Vid, Sutvid po starohrvatskoj kapeli čiji se ostaci nalaze stotinjak metara od vrha.


INFO

Vidik Vidik s vrha pruža se na južnu obalu otoka sa zelenim pojasom oko Bola. Pogled osobito privlači Zlatni rat, uzak pješčani rt što se poput šiljka usijeca više od 600 m u morsko plavetnilo
Koordinate N 43° 16' 46.9'' E 16° 37' 11.2''
Žig Metalni žig je na zidu telekomunikacijskog objekta
Prilazi Kneževravan – Vidova gora 1.30 h
Bol – Vidova gora 2 h
Glavni prilaz na Vidovu goru je asf. cestom preko Kneževravni. Pješački prilaz iz Bola je za planinarenje mnogo atraktivniji, ali i naporniji. Cesta koja vodi do vrha Vidove gore odvaja se s glavne otočne ceste Supetar – Bol na prostranoj visoravni. Nakon 1 km od nje se d. odvaja širok kolni put za pustinju Blaca, a cesta za Vidovu goru nastavlja se 4 km blagim usponom kroz krasnu šumu crnog bora kao kroz aleju te završava na otvorenoj krškoj visoravni Korita, na čijem je rubu vrh Vidove gore. Cesta je asfaltirana i prohodna za autobuse, a uz nju se mjestimice naziru stare markacije. Put iz Bola je naporan jer po teškom terenu savladava visinsku razliku od 780 metara.
Zemljovid Vidova gora nije obuhvaćena nijednim planinarskim zemljovidom
KT drugih obilaznica 40 vrhova za 40 godina PD Kamenjak

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez