Crnopac – vrh

KT HPO 13.10., 1402 m

Crnopac – vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Crnopac je najjužniji izdanak Velebita, a i jedan od njegovih najatraktivnijih dijelova. To je iznimno krševit teren pun dubokih ponikava i strmih litica, pravi labirint ponora i bijelih vapnenačkih kukova. Glavni hrbat pretežno je travnat, a pruža se smjerom sjeverozapad–jugoistok, dok su u njegovu podnožju kukovi s obilježjima ljutoga krša. U području Crnopca ima mnogo špilja i jama. Glavno uporište za izlete je pl. sklonište Crnopac (1140 m) koje je sagradio zadarski planinar Slavko Tomerlin Tatek.
INFO

Vidik Budući da je vidik s vrha otvoren na sve strane, a vrh je prilično udaljen od vrhova koji bi zaklanjali vidike, to je jedan od najljepših vidikovaca na Velebitu i u Hrvatskoj uopće
Koordinate N 44° 15' 7.3'' E 15° 50' 11.6''
Žig Žig je na vrhu u metalnoj kutiji
Prilazi
Prezid – Veliki Crnopac (izravni, strmiji put) 2.30 h
Prezid – pl. sklonište Crnopac – Veliki Crnopac 4 h
Sve markirane ture u području Crnopca vrlo su zahtjevŹne te je za njih potrebna dobra kondicija i spretnost, iako su najteža mjesta osigurana sajlama, klinovima i ljestvama. GlavŹno je ishodište za sve ture planinarsko sklonište Crnopac. Najbolje je posjet Crnopcu planirati kao dvodnevni izlet, prvoga dana s obilaskom Puta Malog Princa, a drugoga s usponom na vrh Veliki Crnopac i silaskom do Prezida. Obrnuta varijanta je mnogo teža za obilazak. Kraća ali strmija varijanta pristupa počinje na odvojku ceste 200 m od tunela, iza prvog zavoja prema Gračacu, a vodi izravno do vrha (2.30 h) i zatim silazi po teškom terenu do skloništa (2-3 h). Bolji je prilaz šumskom cestom 800 m prije tunela pa šumom do pl. skloništa i zatim drugoga dana na vrh.
Zemljovid Južni Velebit III, 18b (Smand)
KT drugih obilaznica Lički gorski biseri

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez