Dinara – Mali Maglaj

KT HPO 17.8., 1455 m

Dinara – Mali Maglaj 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Mali Maglaj je travnat vrh u blizini granice Hrvatske i BiH, označen mramornim križem koji je vidljiv iz daleka. U blizini se nalazi i dvadesetak metara viši vrh Veliki Maglaj, koji se nalazi u pograničnoj zoni. Maglaj je bio jedna od najvažnijih točaka u Domovinskom ratu, budući da je s njega krenula vojna operacija Zima ‘94. Svake godine ujesen kod križa se održava misa u spomen na hrvatske branitelje.


INFO

Vidik S vrha se pruža pregledan vidik na vršni greben Troglava
Žig Metalni žig postavljen je na zidu improviziranog skloništa pod samim vrhom.
Prilazi Pl. kuća Sv. Jakov – Mali Maglaj 2 h
Na Maglaj vode dva markirana puta, što omogućuje zanimljiv kružni izlet. Markacije započinju od pl. kuće Sv. Jakov na visoravni Vrdovo, na dijelu Troglava iznad Peručkog jezera. Do doma se stiže asf. cestom iz Hrvaca preko Rumina i Gornjeg Bitelića. Nakon Gornjeg Bitelića cesta se uspinje na visoravan Vrdovo i tu prelazi u makadam po kojemu se za 3 km stiže do pl. kuće. Prva markacija vodi 30' u smjeru Troglava, a zatim se na mjestu označenom putokazom d. odvaja put kojim se za malo više od 1 h stiže na vrh. Drugi put započinje na sredini Vrdova, na poprečnoj mak. cesti koja vodi preko cijeloga Vrdova. Markacija s ceste vodi sporednim kolnim putom otvorenim terenom, u s. smjeru oko 2?h do vrha.
Zemljovid Troglav (Smand)
KT drugih obilaznica Mali Maglaj nije KT nijedne obilaznice osim HPO-a

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez