Dinara – vrh Dinara (Sinjal)

KT HPO 17.1., 1831 m

Dinara – vrh Dinara (Sinjal) 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Dinara je najviša planina u Hrvatskoj i jedna od najslikovitijih u Dalmaciji i dalmatinskom zaleđu. Sam vrh sastoji se od nekoliko kamenih vršaka obraslih klekovinom. Na jednom vršku orijentiranom prema Peručkom jezeru stoji geodetski stup, a na drugome križ.
INFO

Vidik S vrha Dinare pruža se vidik na gotovo sve planine Dalmacije i Bosne, a posebno pogled privlači Peručko jezero u dubini
Koordinate N 44° 3' 44.9'' E 16° 22' 58.3''
Žig Vrh Dinare jedini je vrh HPO-a na kojem posjetitelj svoj posjet treba dokazati fotografijom, a ne samo žigom. Metalni žig nalazi se na stijeni 4 metra južno od vrha i u metalnoj kutiji kod geodetskog stupa
Prilazi Suvo polje – pl. kuća Brezovac – Dinara 5 h
Glavaš – planinarsko sklonište Martinova košara – Dinara 4 h
Mirkovići – Dinara 3.30 h
Usponi na vrh Dinare zahtijevaju dobru kondiciju jer su prilazi dugi, strmi i naporni. Radi popularizacije Dinare HPS s društvima iz Knina i Kijeva svake godine organizira skupni uspon na njezin vrh. Uspon iz Knina, preko Suvog polja i Brezovca jednostavniji je i zanimljiviji od uspona iz Glavaša, a može se povezati i s usponom na vrh Badanj, koji je također KT HPO-a (vidi prikaz prilaza u opisu Badnja - KT 17. 6.). Na putu iz Knina važno je uporište planinarska kuća Brezovac (1050 m) o kojoj skrbi HPD Dinara iz Knina. Od Suvog polja do vrha Dinare može se doći za 5 sati hoda. Isti dan treba se s vrha vratiti do Brezovca ili sići na drugu stranu Dinare prema selu Glavašu (4 h od vrha).
Zemljovid Dinara, 40 (Smand)
KT drugih obilaznica Najviši vrhovi hrvatskih županija, 40 vrhova za 40 godina PD Kamenjak, 35 vrhova za 35 godina PD Naftaplin, 30 vrhova za 30 godina PD Naftaplin

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez