Drveničke stine – vrh Sokolić

KT HPO 19.9., 788 m

Drveničke stine – vrh Sokolić 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Sokolić je najviši vrh Drveničkih stina. Vrh je zbog krševitog terena vrlo teško pristupačan, premda se ne odlikuje velikom visinom. S primorske strane greben se strmim stijenama obrušava u dubinu, dok je kontinentalna strana nešto blaža i pokrivena mediteranskom šumom.


INFO

Vidik Posebno je dojmljiv širok vidik s vrha na dobar dio Jadrana, od Brača do Neretve. Vidi se vrh Sv. Jure na Biokovu, a u zaleđu vrhovi Čvrsnice, Prenja i Veleža u Hercegovini
Koordinate N 43° 10' 17.2'' E 17° 14' 30.6''
Žig Na samome vrhu ugrađen je metalni žig
Prilazi a. st. Drvenik – Gornje Selo – prijevoj na Drveničkim stinama – Sokolić 3 h
Stara građena trgovačka, a danas turistička staza počinje na Jadranskoj magistrali kod autobusne stanice Drvenik i vodi 30' u staro selo Drvenik (Gornje Selo) do kapele kod izvora povrh groblja. Do toga se mjesta može prići i automobilom asf. cestom koja se od Jadranske magistrale odvaja 50 m od autobusne stanice. Slijedi 1.15 h uspona građenom stazom u zavojima do prijevoja na Drveničkim stinama. Lakši je, ali nemarkiran prilaz do prijevoja na Drveničkim stinama s kontinentalne strane građenom stazom iz sela Višnjice i Kokorića pokraj Vrgorca. S prijevoja se dalje ide u zapadnom smjeru 1.15 h kroz markirano bespuće, uz samu oštricu kamenoga grebena. Put prelazi preko jednoga zanimljivog vrška, a zatim, zaobišavši ponikvu sa sjeverne strane, dijelom kroz guštik, stiže na vrh Sokolić. Uspon grebenom je zahtjevan, jer se cijelim putom treba skakati sa stijene na stijenu.
Zemljovid Vrgorsko gorje i južno Biokovo (HGSS)
KT drugih obilaznica Sokolić nije KT drugih obilaznica

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez