Ivanščica – vrh Čevo

KT HPO 3.9., 562 m

Ivanščica – vrh Čevo 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Čevo je najistočniji i najistaknutiji vrh Ivanščice. S južne je strane prilično pitom, a sa sjeverne strane je toliko strm da su se na više mjesta pojavile stijene. Zbog šiljastog izgleda naziva se i Zagorski Klek. Na samome vrhu je kameni stup i kutija sa žigovima, ali nema vidika. Nedostatak vidika nadomještaju vidici s dvaju vidikovaca u blizini - Balkona, zapadno od vrha, i Malog Čeva, istočno od vrha.


INFO

Vidik Vidik se pruža na dolinu Bednje i sela u podnožju Čeva, Ravnu goru i prema Varaždinu.
Koordinate N 46° 12' 22.8'' E 16° 16' 57.2''
Žig Metalni žig nalazi se na geodetskom stupu na vrhu
Prilazi Podevčevo – Čevo 45'
Završje Podbelsko – Pusta Bela – Čevo 2.30 h
ž. st. Mađarevo – Grebengrad – Veliki Lubenjak – Čevo 3.30 h
Najkraći i najatraktivniji je prilaz iz sela Podevčeva u neposrednom podnožju Čeva (kao što to i ime govori), no valja računati s time da je taj uspon prilično strm. Oni koji vole lakše uspone, bolje će učiniti ako automobil ostave u Završju Podbelskom i dužim se šumskim putom uspnu do Čeva. Obilazak Čeva može se povezati u lijep izlet s obilaskom Grebengrada (putovanje vlakom ili autobusom omogućuje da se ne morate vratiti na polazište).
Zemljovid Ivanščica, 02 (Smand)
KT drugih obilaznica Planinarski put Grebengrad - Čevo, Varaždinski planinarski put, Zagorski planinarski put (ZPP)

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez