Martinščak – vrh

KT HPO 7.3., 346 m

Martinščak – vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Martinščak je osamljen, stožast brijeg povrh rijeke Korane, jugozapadno od Karlovca. Vrh je lijepa livada s kapelom sv. Martina, sagrađenom 1936. godine na mjestu starije crkve, a na rubu livade je odašiljač. Brijeg je ime dobio po kapeli na svojemu vrhu, a zanimljivo je da se nekada nazivao Gorica, a po njemu je cijeli kraj oko današnjeg Karlovca nazivan Goričkom županijom. Na Martinščaku se u davnini nalazilo naselje u kojem je, prema nekim povjesničarima, 1102. potpisan ugovor Pacta Conventa kojim su Hrvati izgubili samostalnost. Zanimljivo je da je arheološkim istraživanjima nađena kamena ploča na kojoj je uklesana ta godina. Kapela sv. Martina prvi se put spominje u Zborniku arhiđakona Ivana Goričkog iz 1334. godine.


INFO

Vidik S vrha se lijepo vidi dobar dio Korduna te u daljini obris Kleka
Koordinate N 45° 24' 26.8'' E 15° 34' 46.4''
Žig Žig vrha zavaren je na tuljcu na ogradi odašiljača
Prilazi Gornji Velemerić – Martinščak 30'
Cerovac – groblje u Ladvenjaku – Martinščak 1.20 h
Belajske Poljice – Martinščak 1.20 h
Oba prilaza, iz Gornjeg Velemerića i iz Ladvenjaka, vrlo su kratki i jednostavni, tako da se uspon na Martinščak može planirati kao poludnevni izlet. Do oba naselja može se lako doći iz smjera Duge Resa ili s ceste Karlovac - Slunj (D1). Gornji Velemerić nalazi se na cesti Duga Resa - Barilovići, a uspon počinje kod autobusne stanice (markacija vodi asf. odvojkom uzbrdo).
Markacije prema vrhu također vode i iz Belajskih Poljica na cesti Karlovac – Gornji Velemerić. Markacije iz Ladvenjaka počinju od crkve. Izlet na Martinščak najčešće se povezuje s izletom na obližnju Vinicu.
Zemljovid Područje Martinščaka nije prikazano ni na jednom planinarskom zemljovidu
KT drugih obilaznica Martinščak nije KT drugih obilaznicafooter
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez