Medviđak – vrh

KT HPO 8.13., 1027 m

Medviđak – vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Medviđak je vrh na granici Gorskog kotara i Primorja, uzdignut na gornjem rubu strme padine koja se spušta prema Vinodolu. Iako je 100 m niži od obližnjeg Kobiljaka, privlačniji je od njega jer omogućava lijep vidik. Osim toga, vrh Medviđaka je kamenita glavica stožastog oblika, dobro uočljiva s morske strane i iz Gorskog kotara. Sjeverna mu je strana pokrivena šumom, a južna gola i izložena suncu. Taj labirint šume i krša nekoć je bio dobro stanište medvjeda pa je vrh vjerojatno po njima i dobio ime. Osim imena Medviđak, mogu se čuti i varijante Medveđak i Medvejak.


INFO

Vidik Vidik obuhvaća Riječki zaljev, Kobiljak, Zagradski vrh, Viševicu, Tuhobić i ž. st. Drivenik
Koordinate N 45° 15' 22.8'' E 14° 41' 11.7''
Žig Na vrhu je metalni žig vrha
Prilazi Lič – tunel kod ž. st. Drivenik – Medviđak 2 h
Zlobin – Medviđak 1.45 h
ž. st. Drivenik – Medviđak 1 h
Grižane – Medviđak 3 h
Kao i za Kobiljak, najpogodniji usponi na Medviđak počinju od osamljene brdske željezničke postaje Drvenik na pruzi Zagreb - Rijeka. Od te se stanice može prema vrhu ići dvjema podjednako ugodnim varijantama - izravnim putom kroz šumu ili malo obilazno - po cesti prema Vinodolu, pa s nje na vrh. Cestom koja iz Liča vodi do ž. st. Drivenik i dalje podnožjem Medviđaka prema Vinodolu, može se prići na 30' od vrha (odvojak markacije na toj cesti je označen). Uspon nije težak, ali je strm i na nekoliko se mjesta u blizini vrha treba koristiti rukama.
Zemljovid Goranski pl. put, GPP (Smand / HPD Zagreb-Matica), Gorski kotar II (Bitoraj, Viševica), 12 (Smand)
KT drugih obilaznica Goranski planinarski put (GPP), Riječka obilaznica

footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez