Mosor – vrh Sv. Jure

KT HPO 18.6., 1319 m

Mosor – vrh Sv. Jure
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Sv. Jure najviši je vrh istočnog Mosora. Po smjelom stožastom obliku smatra se najljepšim vrhom na Mosoru. Narod ga zove Sv. Jure po staroj kapeli na vrhu, posvećenoj zaštitniku Poljica, a na nekim kartama označen je imenom Kozik, koje se odnosi na područje iznad Dubrave.


INFO

Vidik Vidik s vrha pruža se na cijeli hrbat Mosora, a osobito je impresivan vidik u dubinu na Poljičku planinu i Omišku Dinaru te na prodor Cetine kod Omiša
Koordinate N 43° 29' 21.4'' E 16° 41' 31.2''
Žig Žig je na vrhu, s vanjske strane metalne kutije
Prilazi Dubrava – Sv. Jure 2.30 h
Gata – Sv. Jure 3 h
Pl. dom Umberto Girometta – Sv. Jure 4 h
Iako je vrlo strm, najpogodniji je uspon iz Dubrave u Poljicama. Početak markacija je u zaselku Čotići u Dubravi. Tu je zadnja autobusna stanica i okretište autobusne linije koja polazi sa splitske rive. Za uspon postoje dvije podjednako duge varijante - kroz usjek Tepla pola i preko izvora Studenca. Od autobusne stanice u Čotićima treba najprije poći dalje blago uzbrdo kolnim putom koji za 1500 m stiže do izvora Studenac. S toga se puta najprije lijevo odvaja put kroz Teplu polu, a kod izvora se odvaja i l. skreće i druga varijanta prema vrhu. Oba puta vode vrlo velikom strminom i savladavaju visinsku razliku od gotovo 800 m. Put od planinarskog doma Umberto Girometta po grebenu Mosora vrlo je dugačak i naporan jer vodi teškim terenom, a uspon iz Omiša i Gata još je teži jer savladava veću visinsku razliku.
Zemljovid Mosor – HPD Mosor, Split
KT drugih obilaznica Planinarski put Dalmacija

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez