Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142

Promina – vrh Čavnovka

KT HPO 17.2., 1147 m

Promina – vrh Čavnovka 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Čavnovka je najviši vrh Promine, a ime duguje prastaroj Čavinoj kapeli koja je u davnini stajala na vrhu. Na starim kartama može se pronaći i naziv Čavinica. U ograđenom prostoru na vrhu nalaze se ruševne zgrade i drugi ostaci nekadašnjeg vojnog kompleksa, a danas su u funkciji dva telekomunikacijska odašiljača na samome vrhu. Trigonometrijski stup s oznakom vrha nalazi se u ograđenom prostoru, uz telekomunikacijske antene. Kretanje uz vanjsku stranu ograde zabranjeno je zbog opasnosti od eventualno zaostalih mina.INFO

Vidik Iako je širok, vidik s vrha nije osobito atraktivan
Koordinate N 43° 55' 28.6'' E 16° 10' 11.8''
Žig Metalni žig uzidan je na geodetskom stupu
Prilazi Lišnjak – pl. kuća Promina – Čavnovka 2 h
(Drniš –) Siverić – pl. kuća Promina – Čavnovka 2.30 h
Najjednostavniji je uspon na Prominu uspon iz osamljenog sela Lišnjaka na prominskoj cesti. Iz središta Drniša treba poći prema Oklaju 1,5 km do mjesta gdje se desno odvaja asfaltna cesta 4 km u selo Lišnjak. Skretanje je označeno malim planinarskim putokazom. Cesta se od Lišnjaka nastavlja dalje u zavojima 5 km do planinarske kuće, ali je u razmjerno lošem stanju (nije asfaltirana). Markacija se uspinje do planinarske kuće Promina nekoliko puta krateći cestu. Cesta je nakon odvojka prema planinarskoj kući slabija, a završava 4 km dalje, kod repetitora na vrhu Čavnovki. Tijekom Domovinskog rata vršni dio Promine bio je zahvaćen ratnim djelovanjima pa se zbog toga za planinarenje od planinarskog doma do vrha preporučuje isključivo hodanje cestom koja je potpuno sigurna za kretanje.
Zemljovid Promina nije obuhvaćena nijednim planinarskim zemljovidom
KT drugih obilaznica Čavnovka nije KT drugih obilaznica

Google Search


hps.hr web

Vrijeme: Zavižan |Platak

Copyright 2020 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.