Samarske stijene – vrh

KT HPO 8.6., 1302 m

Samarske stijene – vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Vrh Samarskih stijena nalazi se u zapadnoj skupini Samarskih stijena. To je kamenita glavica koja izviruje iz šume. Samarske stijene sastoje se od dvadesetak bijelih kamenitih skupina, a za razliku od Bijelih stijena nemaju izrazita grebena, a ni vitkih i elegantnih oblika. Kamenjaci su poput čunjeva i većinom gromadni i slojevito raspucani. Ponikve su većinom obrasle miješanom šumom, a jele i smreke što se uspinju do vrhova daju cijelom tom parku izvanrednu slikovitost.
INFO

Vidik S vrha se pruža vidik prema južnoj skupini stijena, a na ostale strane ograničen je šumom
Koordinate N 45° 13' 52.9'' E 14° 56' 32.1''
Žig Na vrhu se nalazi kutija s upisnom knjigom i gumenim žigom, te metalni žig vrha
Prilazi 13. kilometar u Mlečikovu lugu – vrh Samarskih stijena 1 h
13. kilometar u Mlečikovu lugu – Ratkovo sklonište – vrh Samarskih stijena 1.40 h
13. kilometar u Mlečikovu lugu – Ratkovo sklonište – Veliki kanjon – Piramida – Stepenica – vrh Sam. stijena 3.10 h
Plana – vrh Samarskih stijena 1 h
S Begove staze (zapravo šumske ceste Jasenak - Tuk) na vrh Samarskih stijena vode dva puta - jedan počinje kod lugarnice na Plani, a drugi na 13. kilometru šumske ceste Tuk - Jasenak u Mlečikovu lugu. Uspon od 13. kilometra je najkraći ali i najstrmiji. Od Ratkova skloništa također prema vrhu vode dva puta - put preko vrhova Stepenice i Piramide duži je i zahtjevniji, ali atraktivniji, a izravni put je kraći i lakši.
Zemljovid Goranski pl. put, GPP (Smand / HPD Zagreb-Matica), Samarske i Bijele stijene, 11a (Smand), Gorski kotar I (Klek, Bjelolasica), 11 (Smand)
KT drugih obilaznica Goranski pl. put (GPP), Kapelski pl. put (KPP), Mrkopaljski pl. put (MPP), 40 vrhova za 40 godina PD Kamenjak

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez