Skradski vrh

KT HPO 9.3., 1043 m

Skradski vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Skradski vrh uzdiže se iznad Skrada kao osamljen, sa svih strana šumovit i vrlo strm brijeg. Na vrhu je lijepa travnata zaravan, a na njoj kapela Marijina Uznesenja na nebo i klupe. Geodetski znak vrha i metalni žig nalaze se na humku pokraj livadice. Od Skrada i Skradskog vrha prema Ravnoj Gori nastavlja se gorska kosa dugačka oko 5 km, dinarskog smjera pružanja, na čijem je južnom kraju Javorova kosa. Skradski je vrh spojen uzdužnim putom preko Kicljevih jama i Kicljeva vrha s ravnogorskim krajem. Nasuprot Skradskom vrhu, ispod Skrada, u 300 metara dubokom dnu prirodnog kotla skriva se Vražji prolaz, jedan od najljepših prirodnih fenomena Gorskog kotara i Hrvatske. Njegov najatraktivniji dio je uzak kanjon potoka Jasle, a nedaleko od njega obrušava se ništa manje impresivan slap potoka Curka pred veličanstveni špiljski portal Zelenog vira. Osobit ugođaj cjelokupnom okruženju daju bučni vodeni tokovi i ugodna šumska hladovina, pogotovo u ljetnim mjesecima. Za spust iz Skrada treba 45 minuta.
INFO

Vidik Od tuljca na vrhu treba nastaviti 2' do gornjeg ruba strme livade odakle se otvara atraktivan vidik prema Vijencu, Javorovoj kosi, Turminu, Višnjevici i najudaljenijoj Bjelolasici
Koordinate N 45° 25' 12.7'' E 14° 55' 16.7''
Žig Žig GPP-a se nalazi u tuljcu na vrhu - 1' od kapele i livadice nadomak vrha
Prilazi Skrad – Skradski vrh 1.30 h
G. Dobra – Hribac – Skradski vrh 1.45 h
Ravna Gora – Skradski vrh 3 h
Najkraći je izravni prilaz iz Skrada, koji započinje u središtu mjesta. Put je na nekim dijelovima strm, ali ugodna šumska staza omogućuje ugodan uspon.
Zemljovid Goranski pl. put, GPP (Smand / HPD Zagreb-Matica)
KT drugih obilaznica Goranski planinarski put (GPP)

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez