Špičasti vrh

KT HPO 9.2., 702 m

Špičasti vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Špičasti vrh je vrlo atraktivan vrh i vidikovac nad dolinom Kupe koji je ime dobio po svojim strmim stranama. Nalazi se na grebenu koji ga povezuje s Levešnim vrhom, a odlikuje se neobično lijepim vidicima na dolinu Kupe. U njoj je niz naselja, od kojih su neka na hrvatskoj, a neka na slovenskoj strani. Vrh je malena livada s klupom za odmor.


INFO

Vidik Na jugozapadnom kraju doline uzdiže se kameni dio Drgomlja, u čijim je stijenama Hajdova hiža, najveća špilja Gorskog kotara. Iznad Drgomlja proviruje kamena gromada Risnjaka, a desno od njega su Snježnik, Guslica i Jelenc. Sa sjeverozapadne strane pogled posebno privlači slovenski Snežnik, a na južnoj strani Skradski vrh
Koordinate N 45° 28' 43.2'' E 14° 55' 40.5''
Žig Na vrhu je metalni žig
Prilazi Ž. st. Brod Moravice – Moravička Sela – Špičasti vrh 1.45 h
ž. st. žrnovac – Podstena – Špičasti vrh 2.45 h
Automobilom se može prići najbliže Špičastom vrhu tako da se iz Brod Moravica nastavi još 3 km do Moravičkih Sela (cesta je preuska za autobuse). Auto treba ostaviti na malom parkiralištu kod crkve u Moravičkim Selima. Odatle se po markaciji GPP-a, naizmjence livadama i šumom, a potkraj kroz šumu po uskom grebenu, stiže do vidikovca na vrhu.
Zemljovid Goranski pl. put, GPP (Smand / HPD Zagreb-Matica)
KT drugih obilaznica Goranski planinarski put (GPP)

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez