Sveta Gera – vrh

KT HPO 6.4., 1178 m

Sveta Gera – vrh 
Prikaz na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske

Sveta Gera je najviši vrh žumberka i sjeverozapadne Hrvatske. Iako je hrvatsko ime za taj vrh Sveti Ilija, naziv je gotovo zaboravljen te se češće koristi stari slovenski naziv Sveta Gera. Slovenci vrh zovu i Trdinovim vrhom prema svom književniku Janezu Trdini. Crta državne granice sa Slovenijom vodi kolnim putom po samom hrptu. S hrvatske se strane nalazi grkokatolička kapela sv. Ilije u kojoj je uređeno jednostavno planinarsko sklonište, a desetak metara od nje, sa slovenske strane, konzervirani ostaci kapele Sv. Jere. Vrhom dominira 80 m visok telekomunikacijski toranj na slovenskoj strani, a s hrvatske je strane vojarna koja će nakon odlaska vojske biti preuređena u planinarski dom. Najviša točka označena je visokim betonskim geodetskim stupom s kojeg se pruža izvanredan vidik na sve strane (uspon na stup zahtijeva priličnu penjačku vještinu).
INFO

Vidik Od kapele ima 2' do vidikovca odakle je odličan vidik na Sloveniju, sve do Alpa
Koordinate N 45° 45' 35.2'' E 15° 19' 5.7''
Žig Metalni žig vrha pričvršćen je na podnožju geodetskog stupa na najvišoj točki vrha
Prilazi Sošice – Sveta Gera (preko Boića) 2.15 h
Sošice – Sveta Gera (preko Tratine) 2.30 h
Sekulići (pl. dom »Boris Farkaš«) – Sveta Gera 2 h
Uobičajeno je na Svetu Geru ići iz Sošica, odakle postoje dvije varijante puta (preko Boića i preko Tratine). Varijanta preko Boića je nešto kraća, a spajaju se na Boljari. Prilaz iz sela Sekulića, gdje je pl. dom Boris Farkaš nešto je kraći, a uspon je lakši utoliko što markacija dijelom vodi po cesti.
Zemljovid žumberačko gorje, 07 (Smand)
KT drugih obilaznica Planinarski put žumberkom, Karlovačka obilaznica, 40 vrhova za 40 godina PD Kamenjak, Hrvatske pl. kuće (sklonište za planinare u kapeli)

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez