Planinarske obilaznice u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je do danas otvoreno više od 150 planinarskih obilaznica. One su razlikuju po težini i trajanju, a obično omogućuju planinaru da, krećući se najlakšim ili najatraktivnijim putovima, upoznaju najvrednije planinarske ciljeve u nekoj planini ili regiji. Također, mnoge planinarske obilaznice omogućuju izbor zanimljivih planinarskih ciljeva po nekom uvjetu ili kriteriju koji određuje organizator obilaznice. Ovdje možete pronaći podatke o svim dosad otvorenim planinarskim obilaznicama u Hrvatskoj, nezavisno o njihovom statusu. Podrobniji podatci o registriranim planinarskim obilaznicama dostupni su u Registru planinarskih putova koji vodi Komisija za planinarske putove HPS-a.Mladi planinar

PD Tuhobić, Rijeka
  • Tip obilaznice: Točkasta
  • Kontrolnih točaka: ukupno 82 (obaveznih: 11, uvjetnih: 71)
  • Uvjeti za stjecanje priznanja: III. Stupanj: treba obići 6 vrhova, 4 planinarska objekta i sudjelovati na jednom orijentacijskom natjecanju te danu planinara, II. Stupanj: uz uvjete odrađene za III. Stupanj, za II. Treba obići 10 vrhova i 6 planinarskih objekata i sudjelovati na dva orijentacijska natjecanja i jednom partizanskom maršu, I. stupanj: uz uvjete potrebne za III. i II. stupanj za najviši stupanj "Mladog planinara" treba obići 20 vrhova i 14 planinarskih objekata te sudjelovati na tri orijentacijska natjecanja, tri dana planinara i dvije višednevne rute - logorovanja
  • Gojzerica: Šifra: 1370 / Bodovi: 11
footer
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.