Kozarčeva 22, 10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia   |   e-mail: hps@hps.hr   |   tel: 01/4823-624, tel/fax: 01/4824-142Izvješća o radu Komisije za speleologiju HPS-a


Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a
Povijest speleologije | Speleološka edukacija| Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe| Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | NaslovnicaKomisija za speleologiju u 2018.g.


Komisija za speleologiju osnovana je pred 62. godinu, točnije 5.10.1956. te je KS u 2018. godini imala 24 aktivne udruge članice sa 432 aktivna člana (24 instruktora speleologije, 78 speleologa, 300 speleološka pripravnika i 30 speleoloških suradnika). Rad KS je ustrojen kroz sastanke Izvršnog odbora komisije, stručno usavršavanje i edukaciju, organizaciju stručnih skupova te rad koordinatora za određena područja speleologije: speleološke tehnike, speleološko obrazovanje i međunarodnu suradnju, katastar i speleološku dokumentaciju i povijest, zaštitu špilja i upravljanje špiljama, znanstvena istraživanja, minski sumnjiva područja i speleološke objekte zagađene minsko eksplozivnim sredstvima Tijekom 2018. održana su 3 sastanka IO KS dok je 25.11.2018. održana redovna skupština KS na kojoj je usvojeno izvješće o djelatnosti KS HPS u 2018. godini, prihvaćen plan rada kao i financijski program za 2019. godinu. Dužnost pročelnice obnašala je Aida Barišić dok je zamjenik pročelnice Marko Rakovac. Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 8 speleoloških škola (SO Sv. Mihovil, SO Liburnija, SK Ozren Lukić, SO Željezničar, SO Velebit, SAK Ekstrem, SU Međimurje i SU „Kraševski zviri“) prošao ukupno 61 polaznik, koji su položili ispit i tako stekli naziv speleološki pripravnik. Svu edukaciju u okviru KS provodili su licencirani instruktori KS za 2018. godinu po programu odobrenom od strane Komisije. Tijekom 2018. godine u četiri navrata održani su i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali Marina Grandić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 240), Darko Španja (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 241), Matea Talaja (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 242), Nina Trinajstić (SK Ozren Lukić, značka speleolog br. 243), Velimir Ivačić (SK Ozren Lukić, značka speleolog br. 244), Katarina Koller Šarić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 246), Dino Grozić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 247), Dominik Šime Samac (SO HPD Ante Bedalov, značka speleolog br. 250), Valentina Plemenčić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 245) Roman Leopold (SK Ozren Lukić, značka speleolog br. 246) i Marko Ljubešić (SK Ozren Lukić, značka speleolog br. 249) dok u 2018. nije bilo kandidata za Instruktora speleologije. Od stručnih i edukacijskih seminara u 2018. godini održani su Instruktori seminar o speleološkoj edukaciji, (41 polaznik iz 5 udruga; voditeljica seminara: Aida Barišić) u organizaciji KS HPS, zatim Seminar o samospašavanju i prvoj pomoći za speleološke udruge (26 polaznika iz 11 udruga; voditelj seminara: Mario Blatančić ) u organizaciji KS HGSS i KS HPS, Seminar o Seminar o opremanju speleoloških objekata (44 polaznika iz 13 udruga; voditelji seminara Ana Bakšić i Marko Rakovac) te Seminar o osnovnoj speleološkoj dokumentaciji (44 polaznika iz 13 udruga; voditelj seminara Teo Barišić). Seminare su vodili instruktori speleologije i kandidati za instruktore. Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Tako su u 2018. godini članice KS zabilježile 472 akcije a od čega 179 istraživačkih akcija te 293 akcije koje su za cilj imale edukaciju članova ili monitoring speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2018. koje su provodile članice KS bile su Speleološki logor „Vilimova jama 2018.“, Speleološka ekspedicija 'Srednji Velebit 2018', Logor ”Muda labudova” 2018., Speleološka ekspedicija „Rožanski kukovi 2018.“, Logor ''Oaza'' 2018., Speleološka ekspedicija „Slovačka jama 2018.“, Međunarodna speleoronilačka ekspedicija "Kamene tajne 2018” i Speleološka istraživanja jamskog sustava Kita Gaćešina - Draženova puhaljka u 2018. Najvažniji ostvareni rezultati su u Jamskom sustavu Kita Gaćešina - Draženova puhaljka čija trenutna duljina iznosi 36.905 m, jami Muda labudova sa novom duljinom od 6.355 m te jama Oaza sa novih 580 m i novom dubinom od -407 m čijim bi možebitnim spajanjem dobili sustav preko 45 km. Okruglim stolom Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o „Katastru speleoloških objekata RH“ u ogulinskog gradskoj vijećnici, završili su Dani speleologije u Ogulinu od 19. do 25.11.2018. U navedenom je razdoblju uz dvije izložbe u Gradskog knjižnici i čitaonici Ogulin o poznatim istraživačkima hrvatskog podzemlja i speleološkoj fotografiji, događanje „Istraživači 21. stoljeća“ za učenike osnovnih škola, učitelje i nastavnike te okrugli stol o Đulinom ponoru – Medvedici, tijekom vikenda održan Skup speleologa Hrvatske. Ovo stručno međunarodno okupljanje speleologa se u Hrvatskoj održava jednom godišnje od 1999. godine, a po drugi puta u Ogulinu. Uz potporu Grada Ogulina, Hrvatskih voda i speleoloških organizacija na ovogodišnjem skupu je sudjelovalo 246 speleologa iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Srbije, a održano je 50 predavanja i prezentacija postera, osmi Speleo Film Festival koji se profilirao kao značajna regionalna i međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma na kojem je prikazan 21 film iz 12 svjetskih zemalja sa speleološkom tematikom te izložba i natječaj za najbolju fotografiju. U organizaciji niza vrlo opsežnih događanja sudjelovao je niz udruga članica Komisije za speleologiju – Speleološko društvo Đula-Medvedica kao domaćin, SO HPD Željezničar, SO PDS Velebit i SK Ozren Lukić. Ujedno je u petak 23.11. održano 16 različitih edukativnih radionica koju popratilo je 1100 djece iz ogulinskih osnovnih škola pod nazivom „STEAM-Istraživači 21.stoljeća“. Od promotivnih aktivnosti KS tijekom 2018. godine važno je spomenuti održane izložbe povodom 60te obljetnice KS kao i Istraživači hrvatskog podzemlja bila je postavljena u gradovima širom Hrvatske – od Makarske, Šibenika, Ogulina kao i u NP Paklenica, a u organizaciji KS i udruga iz navedenih gradova: SAK Ekstrem, SO HPK SV. Mihovil, SD Đula-Medvedica. Izložba kroz 20 panoa prikazuje razvoj speleoloških aktivnosti kroz 60 godina postojanja KS HPS te o hrvatskoj speleologiji i njenim istraživačima do je cilj ove izložbe je bio prikazati doprinos hrvatskih akademika, znanstvenika i stručnjaka razvoju speleologije i srodnih disciplina kako bi se istaknuo značaj istraživanja krškog podzemlja i speleoloških objekata kao ključnih komponenti georaznolikosti i bioraznolikosti Hrvatske.

Komisija za speleologiju u 2017.g.


Komisija za speleologiju osnovana je pred 61. godinu, točnije 5.10.1956. te je KS u 2017. godini imala 23 aktivne udruge članice sa 460 aktivnih članova (20 instruktora speleologije, 76 speleologa, 323 speleološka pripravnika i 41 speleološki suradnik). Rad KS je ustrojen kroz sastanke Izvršnog odbora komisije, stručno usavršavanje i edukaciju, organizaciju stručnih skupova te rad koordinatora za određena područja speleologije: speleološke tehnike, speleološko obrazovanje i međunarodnu suradnju, katastar i speleološku dokumentaciju i povijest, zaštitu špilja i upravljanje špiljama, znanstvena istraživanja, minski sumnjiva područja i speleološke objekte zagađene minsko eksplozivnim sredstvima Tijekom 2017. održana su 3 sastanka IO KS dok je 19.11.2017. održana redovna skupština KS na kojoj je usvojeno izvješće o djelatnosti KS HPS u 2017. godini, prihvaćen plan rada kao i financijski program za 2018. godinu. Dužnost pročelnice obnašala je Aida Barišić dok je zamjenik pročelnice Marko Rakovac. Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 11 speleoloških škola (SO HPD Željezničar, SO HPK Sv. Mihovil, SO PDS Velebit, SO PD Imber, SU Međimurje, SK Ozren Lukić, DINARIDI-DISKF, SO Liburnija HPD Paklenica, SAK Ekstrem, SO HPD Sniježnica i Speleo8) prošlo ukupno 84 polaznika koji su položili ispit i tako stekli naziv speleološki pripravnik. Tijekom 2017. godine u tri navrata održani su i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali Đenis Barnjak (SO PD Željezničar-Gospić, značka speleolog br. 235), Šime Sorić (SO Liburnija HPD Paklenica, značka speleolog br. 238), Vedran Sudar (SK Ozren Lukić, značka speleolog br. 239), Damir Janton (SK Ozren Lukić značka speleolog br. 234) Dino Taras (SO Liburnija HPD Paklenica, značka speleolog br. 237) i Nikola Hanžek (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 236), dok u 2017. nije bilo kandidata za Instruktora speleologije. Od stručnih i edukacijskih seminara u 2017.g. održani su Instruktori seminar o speleološkoj edukaciji, (22 polaznika iz 11 udruga; voditeljica seminara: Aida Barišić) u organizaciji KS HPS, Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta (19 polaznika iz 9 udruga; voditelj seminara: Damir Basara) u organizaciji KS HPS i Speleološke sekcije Speleo8 iz Karlovca te Seminar o topografskom snimanju speleoloških objekata (33 polaznika iz 13 udruga; voditelj seminara: Teo Barišić) u organizaciji KS HPS i SO HPK Sveti Mihovil iz Šibenika. Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Tako su u 2017.g. članice KS zabilježile 525 akcija a od čega 196 istraživačkih akcija te 329 akcije koje su za cilj imale edukaciju članova ili monitoring speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2017. koje su provodile članice KS bile su: Speleološkog Kamp Bezdan-Konavle 2017., Biospeleološka Eksedicija Biokovo 2017., Speleološka Ekspedicija 'Pepelarica – Srednji Velebit 2017', Speleološka Ekspedicija Ponor Vodeni Tobogan 2017., Speleološka Ekspedicija „Rožanski Kukovi 2017.", Speleološki Logor „Crnopac 2017.", Speleološka Ekspedicija "Ruje 2017" i Speleološka Istraživanja Jamskog Sustava Kita Gaćešina-Draženova Puhaljka 2017. Najvažniji ostvareni rezultati su u Jamskom sustavu Kita Gaćešina - Draženova puhaljka čija trenutna duljina iznosi 34.146 m i jami Muda labudova sa dubinom od 682 m i duljinom od 4.676 m čijim bi možebitnim spajanjem dobili sustav od skoro 39 km. U razdoblju od 17. – 19. studenog 2017. godine održan je tradicionalni Skup speleologa Hrvatske u Čilipima (Konavle) te po prvi puta uopće u Dubrovačko – neretvanskoj županiji. Skupovi speleologa održavaju se redovito svake godine od Skupa speleologa Hrvatske u Ozlju 2000. godine, odnosno Dana speleologa Hrvatske na Vodicama 1999. Ovogodišnji Skup speleologa bio je posvećen razvoju speleološke djelatnosti u Hrvatskoj koja je započela prije 433 godine u Dubrovniku kada je dubrovački državnik, filozof i književnik Nikola Vitov Gučetić u djelu O Aristotelovim meteorima 1584. godine dao prvi znanstveni opis špilja u Hrvatskoj. Organizator ovogodišnjeg Skupa bio je Speleološki odsjek HPD Sniježnica sa suorganizatorom Komisijom za speleologiju HPS-a. Partner ovogodišnjeg skupa je bila Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko – neretvanske županije, dok su glavni pokrovitelji bili Dubrovački savez športova, Grad Dubrovnik, Hrvatski speleološki savez, Zagrebački speleološki savez i Istarski speleološki savez. Glavne aktivnosti Skupa bile su do detalja isplanirane i možemo reći da je organizacija Skupa bila na visokom nivou. Skup je okupio 243 speleologa iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Makedonije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. Održano je 35 predavanja koja su bila podijeljena u četiri tematska bloka: Speleologija Dubrovačko – neretvanske županije, Speleološke organizacije, edukacija, film i publicistika, Speleološke ekspedicije i istraživanja, Znanstvena istraživanja i stručne aktivnosti u špiljama. Tijekom Skupa sudionici su imali priliku prisustvovati prezentaciji knjige Speleologija, vidjeti nagrađene filmove 7. Speleo Film Festivala održanog u Karlovcu, razgledati 30-tak stručnih postera kao i pet štandova udruga te sudjelovati u natječaju za najbolju speleo fotografiju godine. Bile su postavljene čak četiri izložbe speleološke tematike – „Istraživači hrvatskog podzemlja“, 20 godina rada Speleološkog društva „Karlovac“, 15 godina rada speleološkog kluba Ursus Spelaeus te Geološke i speleološke karakteristike otoka Mljeta. Također u Karlovcu, u organizaciji udruge Osmica, održan je sedmi po redu Speleo Film Festival koji se profilirao kao značajna regionalna i međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma na kojem je prikazan 21 film 13 zemalja sa speleološkom tematikom. Od promotivnih aktivnosti KS tijekom 2017. godini važno je spomenuti predstavljanje knjige „Speleologija“, najreprezentativnije knjiga speleološke tematike u nakladi PDS Velebita, HPS-a, HGSS-a i SD Velebita, urednika Goran Rnjak koja je sjajan primjer kako vrijedna djela mogu nastati dobrovoljnim i volonterskim angažmanom autora. Zatim održavanje tematske izložbu o 60. godina postojanja KS autora Damira Basare koja je bila postavljena u raznim gradovima širom Hrvatske – od krajnjeg juga, dakle grada Dubrovnika pa preko Omiša, Šibenika, Zadra, Gospića i Čakovca, a u organizaciji KS i udruga iz navedenih gradova: SO HPD Snježnica, SO PD Imber, SO HPK SV. Mihovil, SO Liburnija HPD Paklenica, SO PD Željezničar-Gospić i SU Međimurje. Nadalje, u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti od rujna do studenog 2017. postavljena je izložba Komisije za speleologiju HPS-a i Zagrebačkog speleološkog saveza pod nazivom „Istraživači hrvatskog podzemlja - O hrvatskoj speleologiji i njenim istraživačima“ (urednici Dalibor Paar i Vlado Božić). Cilj ove izložbe je prikazati doprinos niza hrvatskih akademika, znanstvenika i stručnjaka razvoju speleologije i srodnih disciplina kako bi se istaknuo značaj istraživanja krškog podzemlja i speleoloških objekata kao ključnih komponenti georaznolikosti i bioraznolikosti Hrvatske.

Komisija za speleologiju u 2016.g.


Komisija za speleologiju osnovana je pred 60. godina, točnije 5.10.1956. g. Stoga je i veliki dio aktivnosti KS u 2016.g. bio podređen upravo obilježavanju te vrijedne obljetnice. Tako je tijekom godine pripreman i tiskan raznovrsni promotivni materijal, održan speleološki kamp na jami Stara škola na Biokovu a vrhunac svega bila je svečana sjednica KS i skup spelologa Hrvatske gdje je promovirana nova brošura KS te otvorena prigodna izložba. U 2016.g. nove članice Komisije za speleologiju postali su SO HPD Željezničar iz Gospića, SO HPD Sv. Jere iz Skradina i SO HPD Ante Bedalov iz Kaštel Kambelovca dok je primanje SK Ozren Lukić iz Zagreba u postupku. KS u 2016.g. imala je 20 aktivnih udruga članica. Održana su 4 sastanka IO KS a dužnost pročelnika obnašao je Damir Basara dok je zamjenik pročelnika Dalibor Paar. 18.studenog održana je izborna skupština KS na kojoj je za novu pročelnicu izabrana Aida Barišić dok je novi zamjenik Marko Rakovac. Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 8 speleoloških škola (SO HPD Željezničar, SO HPK Sv.Mihovil, SO PDS Velebit, SO PD Imber, SU Međimurje, SU Kraševski zviri, Speleo8, SO PD Profunda) prošlo ukupno 58 polaznika koji su položili ispit i tako stekli naziv speleologa-pripravnika. Tijekom 2016.g. u dva navrata održani su i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali: Ana Bajsić (SU Kraševski zviri, značka speleolog br. 225), Ana Kardum (SO HPK Sv.Mihovil značka speleolog br. 226), Tibor Bali (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 227), Marjan Prpić Luka (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 228), Darija Šarić Mustapić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 229), Edo Vričić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 230), Tomislav Kurečić (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 231), Miran Barjaković (Speleo8-Osmica Karlovac značka speleolog br. 232) i Matija Horvatin (Speleo8-Osmica Karlovac značka speleolog br. 233). Novi Instruktor speleologije je Tomica Matišić (značka br.124) (SU Kraševski zviri) s instruktorskim radom: "Kineziološki aspekti speleologije". Od stručnih i edukacijskih seminara u 2016.g. održani su Instruktorski seminar o školovanju, Seminar o organizaciji rada KS i speleoloških udruga (25 polaznika iz 9 udruga; voditelj seminara: Damir Basara) u organizaciji KS HPS te Seminar o opremanju speleoloških objekata (40 polaznik iz 11 udruga; voditelji seminara: Nikolina Marić, Antonio Kovačić, Damir Basara, Željko Marunčić, Frane Kožemelj, Miran Barjaković i Matija Horvatin) u organizaciji SO PD Imber iz Omiša. Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2016. koje su provodile članice KS bile su: Speleološki logor Stara škola 2016 (KS HPS), Ekspedicija Sjeverni Velebit (SO PDS Velebit), Speleološka istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka (SO HPK Sv.Mihovil), Speleološki kamp Crnopac (SO HPD Željezničar), Speleološka istraživanja Srednji Velebit(Osmica Karlovac). Najvažiji ostvareni rezultati su u Jamskom sustavu Kita Gaćešina Draženova puhaljka koja je istražena do trenutne duljine 32.227 m. U Karlovcu je od 18.-20. studenog 2016. godine održan tradicionalni Skup speleologa Hrvatske koji je okupio 200 speleologa i istraživača krša iz Hrvatske i susjednih zemalja. Organizatori ovogodišnjeg Skupa speleologa bili su Speleološko društvo „Karlovac" uz suorganizatore Speleološki klub Ursus spelaeus (SKUS), Speleo Osmica (Speleo8), Speleološko društvo Đula-Medvedica (SDĐM) i Speleološko društvo Veles (SDV). Pokrovitelji Skupa bili su Hrvatski speleološki savez, Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza i Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac uz potporu Grada Karlovca, Turističke zajednice grada Karlovca i Zajednice tehničke kulture Karlovačke županije. Na Održano je preko 20 predavanja koja su tematski bila podijeljena u 4 bloka: Povijest speleologije i primijenjena speleologija, Biospeleologija, geospeleologija, paleontologija i arheologija, Speleološka istraživanja i ekspedicije – Hrvatska i inozemstvo i Speleološka istraživanja i ekspedicije – Velebit. Prezentirani su stručni posteri, održana je filmska projekcija filmova sa SpeleoFilmFestivala kao i natječaj za najbolju speleo fotografiju. Održane su dvije izložbe – povodom 20 godina rada Speleološkog društva „Karlovac" i 60 godina rada KS HPS. Održan je i Okrugli stol pod temom: Katastar speleoloških objekata Republike Hrvatske i bibliografska baza kao i sastanci speleoloških organizacija. Također u Karlovcu, u oganizaciji udruge Osmica, održan je šesti po redu Speleo Film Festival koji se profilirao kao značajna regionalna i međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma. Od promotivnih aktivnosti KS tijekom 2016.g. važno je spomenuti izdavanje brošure „Hrvatski planinarski savez Komisija za speleologiju 1956-2016.“ koju su uredili Damir Basara i Alan čaplar, tematsku izložbu o 60. godina postojanja KS autora Damira Basare te prigodno tematsko predavanje autora Vlade Božića.

Komisija za speleologiju u 2015.g.


U 2015.g. novi članovi Komisije za speleologiju postali su speleološka sekcija Speleo8 udruge Osmica iz Karlovca i speleološki odsjek Cave monsters HPD Sv.Jure iz Zagvozda te je broj aktivnih udurga članica KS iznosio 20. Održana su 3 sastanka IO KS a dužnost pročelnika obnašao je Damir Basara dok je zamjenik pročelnika Dalibor Paar. Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 8 speleoloških škola (SO HPD Željezničar, SO Liburnija PD Paklenica, SO HPK Sv.Mihovil, SO PDS Velebit, SO PD Imber, SU Međimurje, SU Kraševski zviri, SO HPD Snježnica) prošao ukupno 101 polaznik koji je položio ispit i tako stekao naziv speleologa-pripravnika. Tijekom 2015.g. u dva navrata održani su i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali: Marin Mustapić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 216), Vinka Dubovečak (SU Kraševski zviri, SO PDS Velebit, značka speleolog br. 217), Tanja Šinko (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 218), Luka Havliček (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 219), Vedran Ferenčak (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 220), Dalibor Kušić (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 221), Fran Domazetović (SO Liburnija PD Paklenica, značka speleolog br. 222) Ilija Jurak (SU Međimurje, značka speleolog br. 223) i Stanko Škvarić (SU Kraševski zviri, značka speleolog br. 224). Od stručnih i edukacijskih seminara u 2015.g. održani su Instruktorski seminar o školovanju, Seminar o samopomoći i samospašavanju (28 polaznika iz 12 udruga; voditelji seminara: Ana Bakšić, Damir Basara, Vlado Božić, Čedo Josipović, Nikolina Marić i Dalibor paar) u organizaciji KS HPS te Seminar o opremanju speleoloških objekata (31 polaznik iz 8 udruga; voditelj seminara Teo barišić) u organizaciji SO PD Imber iz Omiša. Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2015. koje su provodile članice KS bile su: Ekspedicija Sjeverni Velebit (SO PDS Velebit), Speleološka istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka (SO HPK Sv.Mihovil), Speleološka ekspedicija Meduza (SO HPD Željezničar), Speleološko znanstvena ekspedicija Srednji Velebit(Osmica Karlovac) i Speleološki kamp Crnopac (SO HPD Željezničar). Najvažiji ostvareni rezultati su u Jamskom sustavu Kita Gaćešina Draženova puhaljka koja je istražena do trenutne duljine 31.394 m i 717m dubine te u jami Meduzi koja je istražena do -705 m dubine. Od stručnih i znanstvenih skupova tijekom 2015.g. članovi KS sudjelovali su na 23.Međunarodnoj školi krša "Klasični krš" u Postojni kojom je prilikom obilježena i 50.-ta obljetnica Međunarodne speleološke unije. Na skupu smo promovirali rad KS HPS, stručnim predavanjima i posterima. U Karlovcu, u oganizaciji udruge Osmica, održan je peti po redu Speleo Film Festival koji se profilirao kao značajna regionalna i međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma. Zagrebački speleološki savez je organizirao a KS podržala i Skup speleologa Hrvatske, Ogulin 2015 na kojem je prisustvovalo 246 sudionika iz 29 domaćih i 18 stranih udruga, održano je 28 stručnih predavanja, dvije izložbe fotografija i retrospektiva Speleo Film Festivala). Neposredno prije skupa održan je i 9. blkanski speleološki kamp sa prisustvovanjem 40-tak speleologa iz 8 zemalja: Bugarska, Rumunjska, Srbija, Turska, Njemačka, Poljska, Grčka i Hrvatska. Tom je prigodom održana i skupština Balkanske speleološke unije na kojoj su nas predstavljali Dalibor Paar i Damir Basara. Tijekom 2015.g. prihvaćena je i Strategija razvoja hrvatskog planinarstva 2015-2025, u čijoj smo izradi sudjelovali, a donijela je smjerice razvitka hrvatske speleologije u narednom razdoblju.

Komisija za speleologiju u 2014.g.


U 2014.g. Komisija za speleologiju u svoje članstvo je primila SU Međimurje iz Čakovca te je broj aktivnih udurga članica KS bio 18. Podržane su i inicijative za osnivanje dva nova speleološka odsjeka u HPD SV.Jure iz Zagvozda i PD Psunj iz Pakraca. Dužnost pročelnika KS obnašao je Damir Basara dok je zamjenik pročelnika Dalibor Paar. Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 7 speleoloških škola (SO HPD Željezničar, SO Liburnija PD Paklenica, SO HPK Sv.Mihovil, SO PDS Velebit, SO PD Dubovac, SAK Ekstrem i SO PD Imber) prošlo ukupno 106 polaznika koji su položili ispit i tako stekli naziv speleologa-pripravnika. Tijekom siječnja u Starigradu Paklenica su održani i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali: Kristijan Hmura (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 211), Andrija Perušić (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 212), Marijan Sutlović (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 213), Krešimir Prskalo (SO Liburnija PD Paklenica, značka speleolog br. 214), Neven Zrilić (SO Liburnija PD Paklenica, značka speleolog br. 215). Nova instruktorica speleologije je Nikolina Marić (značka br.123) (So PD Imber) s instruktorskim radom: "Analiza postojećeg plana i programa te metodike školovanja speleoloških kadrova sa smjernicama za budućnost". Od stručnih i edukacijskih seminara u 2014.g. održani su Instruktorski seminar o školovanju, Seminar o opremanju speleoloških objekata (57 polaznika iz 12 udruga; voditelj seminara Igor Jelinić) u organizaciji SO PD Dubovac iz Karlovca te Seminar o digitalizaciji speleološkog nacrta (28 polaznika iz 6 udruga; voditelji seminara Marko Budić i Dalibor Kušić) u organizaciji SO HPD Željezničar iz Zagreba. Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2014. koje su provodile članice KS su: Ekspedicija Rožanski kukovi (SO PDS Velebit), Speleološka istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka (SO HPK Sv.Mihovil). Speleološka istraživanja špilje Munižabe (SO PDS Velebit), Speleološko znanstvena ekspedicija Srednji Velebit(SO PD Dubovac), Speleološki kamp Gorski kotar (SO HPD Bijele stijene), Speleološki kamp Crnopac (SO HPD Željezničar), Speleološki kamp Cetina (SO HPD Željezničar), Speleološki kamp Ivanščica (SU Kraševski zviri). Od stručnih i znanstvenih skupova tijekom 2014.g. članovi KS sudjelovali su na 22.Međunarodnoj školi krša "Klasični krš" u Postojni, Slovenija te na Balkanskoj speleološkoj konferenciji održanoj u Sofiji, Bugarska. Na oba skupa predstavljen je rad članica KS stručnim predavanjima i posterima te je promoviran rad same Komisije za speleologiju HPS-a. U Karlovcu je održan četvrti po redu Speleo Film Festival koji se profilirao kao značajna regionalna i međunarodna smotra igranog i dokumentarnog speleološkog filma. SU Kraševski zviri iz Ivanca i SO PDS Velebit iz Zagreba organizirali su Skup speleologa Hrvatske, Lepoglava 2014 (177 sudionika iz 23 domaće udruge i 6 stranih; 28 predavanja, 12 postera, 6 projekcija filmova, Izložba fotografija Luknje, retrospektiva Speleo Film Festivala). Delegacija ekspedicije Lukina jama Sifon 2013. 18.10.2014. bila je na prijemu u uredu Predsjednika RH dr.sc.Ive Josipovića. Tom prigodom Predsjednika su upoznali sa rezultatima ekspedicije te istraživačkim planovima za budućnost. Na prijemu kod Predsjednika sudjelovali su: Branko Jalžić (voditelj ekspedicije), Vedran Jalžić (speleoronioc), Tamara Mihoci (tajnica ekspedicije), Marko Budić (član organizacijskog odbora), Damir Basara (pročelnik Komisije za speleologiju pri HPS-u) te Matej Mirkac (predsjednik Hrvatskog speleološkog saveza).

Komisija za speleologiju u 2013.g.


U 2013.g. Komisija za speleologiju u svoje članstvo je primila SO HPD Bijele stijene iz Mrkoplja dok je SAK Ekstrem iz Makarske ponovno pokrenuo speleološke aktivnosti u okviru svoje udruge. Ukupan broj registriranih članova (speleološki pripravnici, speleolozi, instruktori speleologije) u registru članova KS iznosio je 367. Dužnost pročelnika KS obnašao je Damir Basara dok je zamjenik pročelnika Dalibor Paar.
Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 6 speleoloških škola (SO HPD Željezničar, SO Liburnija PD Paklenica, SO HPK Sv.Mihovil, SO PDS Velebit, SU Kraševski zviri, SD Đula Medvedica) prošlo ukupno 70 polaznika koji su položili ispit i tako stekli naziv speleologa-pripravnika. Tijekom siječnja u Omišu su održani i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali: Zlatan Trokić (SO HPK Sv.Mihovil, značka speleolog br. 201), Mario Blatančić (SO HPK Sv.Mihovil, značka speleolog br. 204), Zvonimir Završki (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 205), Robert Rosić ( SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 206), Anja Žmegač (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 207), Valentina Lipovec (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 208), Dina Kovač (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 209). Branimir Jukić (SO HPD Mosor) stekao je naziv speleolog nakon odrade - Predavanje u svom društvu na temu Opasnosti u speleologiji i prva pomoć pred instruktorom speleologije Marinom Gluševićem. Novi instruktor speleologije je Vedran Vučić (značka br.115) (SD Đula Medvedica) s instruktorskim radom "Zaštita na radu i rizik u speleologiji"
Od stručnih i edukacijskih seminara u 2013.g. održani su Instruktorski seminar o školovanju i provođenju speleološke edukacije u organizaciji KS te seminar o posebnim tehnikama speleoloških istraživanja (27 polaznika iz 9 udruga; voditelji seminara Tomica Matišić i Damir Basara) u organizaciji SU Kraševski zviri iz Ivanca.
Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Tako su u 2013.g. članice KS zabilježile 209 istraživačkih akcija te 195 akcije koje su za cilj imale monitoring speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2013. koje su provodile članice KS su: Ekspedicija Lukina jama – sifon 2013 (nositelj aktivnosti SO HPD Željezničar; rezultat: kompleksna speleoronilačka istraživanja Sustava Lukina jama-Trojama dubine -1431m), Speleološka istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka (nositelj aktivnosti SO HPK Sv.Mihovil; rezultat: u 2013 istraženo je ukupno 2500m novih kanala tako da je trenutna dubina sustava -737m sa duljinom blizu 26000m). Speleološka istraživanja špilje Munižabe (nositelj aktivnosti SO PDS Velebit; rezultat: kompleksna stručno-znanstvena istraživanja u špilji Munižabi trenutne duljine kanala 9357m), Speleološka ekspedicija Srednji Velebit 2013 (nositelj aktivnost: SO PD Dubovac; rezultat: multidisciplinarna speleo-znanstvena istraživanja u špilji Atili trenutne duljine 2252m), Speleološki kamp Velebit 2013. (nositelj aktivnosti SO PDS Velebit; rezultat: kompleksna stručno-znanstvena istraživanja područja Gromovače, istraženo 29 jama i ponovljeno istraživanje jame Sirene -281m).
Od stručnih i znanstvenih skupova tijekom 2013.g. članovi KS sudjelovali su na 21.međunarodnoj školi krša "Klasični krš" u Postojni, Slovenija te na 16.svjetskom speleološkom kongresu u Brnu, Češka. Na oba skupa predstavljen je rad članica KS stručnim predavanjima i posterima te je promoviran rad same Komisije za speleologiju HPS-a. U Karlovcu je održan Festival speleološkog filma kao svojevrsna retrospektiva zadnjih izdanja istog festivala te smo podržali održavanje Skupa speleologa Hrvatske u Momjanu (210 sudionika iz 31 domaće udruge i 9 stranih; 20 predavanja, 12 postera, 3 projekcije filmova) u organizaciji SD Buje.

Komisija za speleologiju u 2012.g.


U 2012.g. KS u svoje članstvo primila je dvije nove udruge. Tako su redovni članovi postali SD Đula Medvedica iz Ogulina i SO HPD Imotski iz Imotskog. Ukupan broj registriranih članova (speleološki pripravnici, speleolozi, instruktori speleologije) u registru članova KS iznosio je 345.
Najvažnije aktivnosti članica KS usmjerene su na edukaciju novih članova. Tako je kroz 8 speleoloških škola (SO HPD Sniježnica, SO HPD Željezničar, SO Liburnija PD Paklenica, SO HPK Sv.Mihovil, SO PD Dubovac, SO PDS Velebit, SU Kraševski zviri, SO HPD Mosor) prošlo ukupno 83 polaznika koji su položili ispit i tako stekli naziv speleologa-pripravnika. Tijekom siječnja u Šibeniku su održani i speleološki ispiti KS na kojima su kandidati mogli polagati za speleološke nazive Speleolog i Instruktor speleologije. Tako su novi Speleolozi postali: Petra Kovač Konrad (SO HPD Željezničar, značka speleolog br. 195), Tea Selaković (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 196), Marko Rakovac (SO PDS Velebit, značka speleolog br. 197), Vladimir Milutinović (SO PDS Velebit i ASAK, značka speleolog br. 198), Željko Marunčić (SO HPD Imber, značka speleolog br 199) i Tomica Matišić (SU Kraševski zviri, značka speleolog br. 200). Damir Pavelić (DDISKF) stekao je naziv Speleolog 4. travnja 2012. predavanjem o postavljanju jama. Novi instruktori speleologije su Ronald Železnjak (SO PDS Velebit) s instruktorskim radom "Sile na sidrište prilikom samospašavanja" i Antonio Kovačić (SO HPD Imber) s instruktorskim radom "Samospašavanje".
Od edukacijskih seminara u 2012.g. održan je u suradnji sa HGSS-om Seminar prve pomoći i samospašavanja (25 polaznika iz 6 udruga; voditelj seminara Ivica Radić) te Seminar KS o opremanju speleoloških objekata (70 sudionika iz 9 udruga; voditelj seminara: Damir Basara).
Pored aktivnosti vezanih uz edukaciju glavnina aktivnosti članica KS usmjerena je na istraživanja novih i monitoring otprije poznatih speleoloških objekata. Tako su u 2012.g. članice KS zabilježile 340 istraživačkih akcija te 242 akcije koje su za cilj imale monitoring speleoloških objekata. Najvažnije istraživačke akcije u 2012. koje su provodile članice KS su: Speleološka ekspedicija Velebita 2012 (nositelj aktivnosti SO PDS Velebit; rezultat: kompleksna stručno-znanstvena istraživanja u Jami Velebita dubine -1026m), Speleološka istraživanja Jamskog sustava Kita Gaćešina-Draženova puhaljka (nositelj aktivnosti SO HPK Sv.Mihovil; rezultat: u 2012 istraženo je ukupno 1750m novih akanala tako da je trenutna dubina sustava -737m sa duljinom od 23334m), Speleološka ekspedicija Srednji Velebit-Vršeljci (nositelj aktivnost: SO PD Dubovac; rezultat: kompleksna stručno-znanstvena istraživanja u špilji Atili trenutne duljine 2105m), Speleološki logor Crnopac (nositelj aktivnosti SO HPD Željezničar; rezultat: speleološka istraživanja jame Muda Labudova trenutne dubine -680m sa preko 2500m kanala), Speleološka ekspedicija Malezija(nositelj aktivnosti SO HPD Željezničar; rezultat: otkriveno i istraženo preko 30 objekata te se radilo na edukaciji lokalnih speleologa).
Od stručnih i znanstvenih skupova tijekom 2012 KS podržala je održavanje Znanstveno-stručnog skupa Posebne vrijednosti dubokog krša u Krasnom (128 sudionika iz 24 ustanove i 18 speleoloških udruga; održano 39 predavanja i postera) . Festivala speleološkog filma No.2 u Karlovcu (150 sudionika, prikazano 16 filmova u konkurenciji i 5 izvan hrvatskih i stranih autora) te Skup speleologa Hrvatske u Drežnik gradu (245 sudionika iz 35 udruga; 29 predavanja, 24 postera, 6 projekcija filmova te dva okrugla stola).

Komisija za speleologiju u 2011. godini


Članice Komisije za speleologiju HPS-a tijekom 2011. godine organizirale su 397 speleoloških ekspedicija, logora, istraživanja ili posjeta speleološkim objektima u Hrvatskoj te sudjelovale u više speleoloških ekspedicija, istraživanja, stručnih i znanstvenih skupova u svijetu. Na ispitima Komisije za speleologiju HPS-a od 8 prijavljenih kandidata, 4 su uspješno položili ispit te stekli naziv speleolog. Održano je 9 speleoloških škola s ukupno 111 speleoloških pripravnika. Školovanje se od ove godine provodi u okviru novog dopuštenja za obavljanje edukativnih aktivnosti izdanog od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu prirode. Organiziran je niz seminara i skupova s međunarodnim sudjelovanjem u suradnji sa speleološkim udrugama i HSS-om.
Već je bilo riječi o ekspediciji »Lukina jama« čiji je pokrovitelj bio Predsjednik Republike. Nepovoljni vremenski uvjeti izazvali su znatnu promjenu uvjeta u potopljenom kanalu na dnu jame te nije bilo moguće ostvariti novi duboki uron kao nastavak prošlogodišnjeg istraživanja, ali su obavljena mnoga znanstvena istraživanja te napravljen video snimak jame. Jednogodišnja mjerenja razine, temperature i elektrolitičke vodljivosti vode u sifonu na dnu Lukine jame pokazuju prisutnost vrlo aktivne dinamike razine vode, kao i ostalih mjerenih parametara. Najviša zabilježena promjena razine vode je više od 100 m. Najintenzivnija istraživanja u 2011. izvedena su u jamskom sustavu Kita Gaćešina – Draženova puhaljka, koji je u proteklih godinu dana kroz 12 istraživačkih akcija produljen za 3737 m. Nova duljina je 22.046 m, čime je za više od kilometra premašena duljina Postojnske jame u Sloveniji te je ovaj jamski sustav postao najdulji u Dinaridima. Dubina sustava je povećana na 665 m. Održana je speleološka ekspedicija »Mokre noge« na Biokovu u kojoj se došlo do dubine –831 m, te je ta jama četvrta po dubini u Hrvatskoj, a nastavljena su istraživanja na Crnopcu i u špilji Munižabi. Održana je speleoronilačka ekspedicija »Cetina 2011« te speleološka ekspedicija »Srednji Velebit - Klementa 2011« koja je rezultirala pronalaskom 31 speleološkog objekta, od čega je najveći »Hunski sustav« duljine preko 1500 m.
Nastavljena je intenzivna suradnja sa speleološkim organizacijama u svijetu, a u organizaciji članica KS HPS-a, u posjetu hrvatskim špiljama ili u zajedničkim istraživanjima, bili su speleolozi iz desetak europskih zemalja i iz SAD-a. U okviru znanstvenih i stručnih aktivnosti članica KS, pored geoloških, fizikalno-kemijskih i bioloških istraživanja, izrađeno je više elaborata u okviru projekata inventarizacije u suradnji s javnim ustanovama nadležnim za područja na kojima su izvedena istraživanja.

Komisija za speleologiju u 2010. godini


Članice Komisije za speleologiju HPS-a organizirale su tijekom 2010. godine ukupno 312 speleoloških ekspedicija, logora, istraživanja ili posjeta speleološkim objektima u Hrvatskoj te sudjelovali u desetak speleoloških ekspedicija, istraživanja, stručnih i znanstvenih skupova u svijetu. U 2010. godini održani su speleološki ispiti za 12 kandidata, koji su stekli naziv speleolog. Održane su speleološke škole prema programu Komisije u 9 spleleo-odsjeka, na kojima je školovan 91 pripravnik. Organiziran je niz seminara i skupova s međunarodnim sudjelovanjem i u suradnji sa speleološkim udrugama, HSS-om i HGSS-om.
Na speleološkoj ekspediciji »Lukina jama 2010« sudjelovalo je stotinjak speleologa iz 14 hrvatskih speleoloških udruga, te kolege iz Bugarske, Engleske, Slovačke, Češke i Španjolske. Ovo je bila jedna od najzahtjevnijih speleoloških ekspedicija ove godine u Europi s obzirom na logistiku i transport velike količine opreme na dno jame, u uvjetima niskih temperatura i znatne vodene aktivnosti. Rezultati ekspedicije su speleoronjenje u jezeru na dnu jame, izrada novog speleološkog nacrta i znanstvena istraživanja koja obuhvaćaju podzemnu faunu, hidrogeološka, fizikalno-kemijska i druga svojstva jame. Nova je dubina jame 1421 metar, a ukupna duljina 3731 m, čime se jama nalazi na petnaestom mjestu po dubini u svijetu.
Osim toga, 2010. godinu obilježili su veliki speleološki logori na Crnopcu, Cetini, sjevernom i južnom Velebitu, Kapeli, Braču, Omiškoj Dinari i Biokovu te niz istraživanja u suradnji s više ustanova za zaštićena područja. Jamski sustav Kita Gaćešina-Draženova puhaljka produljen je na 18.172 m ukupne duljine (13.837 m horizontalne). Time je taj sustav postao po horizontalnoj duljini druga, a po stvarnoj duljini prva špilja u Hrvatskoj.
Komisija za speleologiju intenzivno surađuje sa speleološkim organizacijama u svijetu. U organizaciji članica KS HPS-a bili su u posjetu hrvatskim špiljama ili u zajedničkim istraživanjima speleolozi iz desetak europskih zemalja. U okviru znanstvenih i stručnih aktivnosti članica Komisije izrađeno je, pored geoloških, fizikalno-kemijskih i bioloških istraživanja, više elaborata u okviru projekata inventarizacije, u suradnji s javnim ustanovama nadležnim za područja na kojima su izvedena istraživanja. Surađivalo se s Hrvatskim prirodoslovnim muzejom, PMF-om, Državnim zavodom za zaštitu prirode, HBSD-om i dr.

Komisija za speleologiju u 2009. godini


Članice Komisije za speleologiju (KS) su tijekom 2009. godine organizirale su 279 speleoloških istraživanja ili posjeta speleološkim objektima u Hrvatskoj, te sudjelovali u desetak speleoloških ekspedicija, istraživanja, stručnih i znanstvenih skupova u svijetu. Održana su 4 redovita sastanka KS i izborna Konferencija speleoloških odsjeka na kojoj su za idući mandat izabrani za pročelnika Dalibor Paar, a zamjenika Ante Sušić. Nova članica KS je SO HPD Sniježnica iz Cavtata. U Paklenici su 31. siječnja 2009. održani speleološki ispiti na kojima je 13 kandidata uspješno položilo ispit, te steklo naziv speleolog. Održane su speleološke škole prema programu KS u speleološkim odsjecima Željezničar, Dubovac, Sv.Mihovil, Mosor, Velebit, Sniježnica i Liburnija na kojima je školovano ukupno 94 speleoloških pripravnika.
Organiziran je niz seminara i skupova u suradnji sa speleološkim udrugama, HSS i HGSS: „Seminar o izradi i vrednovanju speleoloških nacrta“ u Samoboru, „Seminar o tehnikama speleološkog samospašavanja“ u Golubinjaku, „Seminar o stručnoj izradi nacrta speleoloških objekata“ u Omišu, „Seminar o speleološkoj organizaciji i školovanju“ na Promini, te „Skup speleologa Hrvatske“ u Višnjanu. Predstavnici KS sudjelovali su na znanstvenom skupu „17. Škola krša“ u Postojni, simpoziju o klimatskim promjenama u špiljama u Sarajevu, 15. međunarodnom speleološkom kongresu u Teksasu, te na godišnjem talijanskom speleološkom skupu na Sardiniji.
Dana 2.11.2009. godine dvojica speleologa Darko Bakšić i Robert Erhardt, članovi SO PDS Velebit i HGSS, spustili su se u najdublju jamu na svijetu – Voronju (Arabika Massif, Abkhazia). Nakon sedmodnevnog boravka u jami kao članovi međunarodne speleološke ekspedicije zajedno s jedanaestoricom speleologa iz Ukrajine, Rusije i Mađarske dosegli su dubinu od 2080 m, te su prvi hrvatski speleolozi koji su se spustili dublje od 2 km. Od drugih međunarodnih speleoloških aktivnosti, sudjelovalo se na speleološkoj ekspediciji u Venezuelu, te na istraživanjima u Austriji, BiH, Sloveniji i Crnoj Gori.
Po opsegu najveća speleološka istraživanja u Hrvatskoj, odvijala su se tijekom 2009. u organizaciji članica KS na području Crnopca. Najznačajniji rezultat je spajanje jame Kita Gaćešina i jame Draženova puhaljka u jamski sustav dubine 530 m i duljine 11 538 m (3. po duljini u Hrvatskoj). U jami Muda labudova otkriveni su novi dijelovi jame s velikim i perspektivnim kanalima na dubini 300-350 m. Nastavljena su istraživanja u Munižabi, duljina špilje je 5993 m. Intenzivna istraživanja u organizaciji SO HPK Sv. Mihovil, SO HPD Željezničar i SO PDS Velebit, a uz sudjelovanje desetak članica KS i speleoloških udruga Estavela, Spelunka i SKOL nastavit će se i u 2010. godini.
U organizaciji SO HPD Željezničar, nastavljena su istraživanja špilja na speleološkom logoru na Cetini, te su pronađeni novi perspektivni objekti na Dinari. U okviru projekta "Speleoronilačka istraživanja izvora na zapadnoj obali akumulacijskog jezera Sabljaci" organizirana je međunarodna speleoronilačka ekspedicija u organizaciji SO HPD Željezničar, HBSD i SK Samobor, uz sudjelovanje članova SO Velebit iz Zagreba te JK Železničar i JK Krka iz Slovenije. Veliko vrilo i Pećine čiji su ulazi udaljeni 200 m ronjenjem su spojeni u potopljeni špiljski sustav, koji je trenutno istražen u duljini 1035 m i nastavlja se dalje kako pod vodom tako i u novo otkrivenom suhom kanalu. U vrelu Bistrac dosad je istraženo oko 400 metara potopljenog kanala do dubine 55 m. Njegovi kanali nalaze se u neposrednoj blizini Zagorske Mrežnice (1170 m potopljenih kanala), ali zasad nisu povezani. U okviru ekspedicije čišćen je krupni otpad iz jednog od najvećih staništa čovječje ribice u Hrvatskoj - ponora Rupečice.
U organizaciji SO PDS Velebit uz sudjelovanje ukupno 89 speleologa iz 9 speleoloških udruga iz Hrvatske, Španjolske i Poljske, održana je speleološka ekspedicija „Lubuška jama 2009“. Speleološko istraživanje odvijalo se u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit na području Hajdučkih kukova s težištem na Lubušku jamu gdje se spustilo do dubine -508 m. Nova duljina jame je 1225 m. Na -430 m dubine bio je postavljen bivak te su u njemu 5 dana boravili istraživači koji su uz speleološko istraživanje i filmski snimili jamu od ulaza do dna. U jezeru na dnu je pronađena nova vrsta podzemne pijavice te slijedi njeno determiniranje. U jami su izvedena fizikalno-kemijska mjerenja. Istraživan je niz jama u tom području, a više puta se ulazilo u sustav Lukina jama-Trojama. Ulaz Lukina jama bio je zatvoren snijegom i ledom na dubini oko 50 m.
Na speleološkom logoru na području Velikog Rujna (SO Liburnija HPD Paklenica), istraženo je 5 jama od kojih je najdublja jama Malo zlo (-200 m). Na žalost, u nekim objektima zabilježeno je smeće najrazličitijeg podrijetla, od plastike do klaoničkog otpada. Istraženo je više jama na području Omiške Dinare i Biokova (SO HPD Imber). U Jami mokrih nogu došlo se do dubine 180 m. Organizirano je izvlačenje smeća iz jame Bezdanke kod Bekavca. Na speleološkom logoru na otoku Braču (SK Ozren Lukić i SO PD Profunda), u okviru projekta ''podzemna geobaština otoka Brača'' izvedena su speleološka i geospeleološka istraživanja na Vidovoj Gori i u okolici Pražnica, te su izrađeni nacrti 14 objekata, među kojima su 3 jame dubine oko 100 m. Na području Lipovca (Papuk, SO HPD Mališćak) pronađeno je više speleoloških objekata, a istraživanja će se nastaviti u suradnji s PP Papuk. Nastavljena su istraživanja u rudniku boksita Kalun koja intenzivno traju od 2006. godine u organizaciji SO HPK Sv. Mihovil i SO HPD Mosor, a u kojima je do sada sudjelovalo 10 udruga članica KS. Duljina objekta je 2037 m.
U 2009. godini nastavljena je intenzivna suradnja sa speleološkim organizacijama u svijetu, a u organizaciji članica KS, u posjeti hrvatskim špiljama ili u zajedničkim istraživanjima, bili su speleolozi iz Španjolske, Bugarske, Poljske, Švicarske i Slovenije. U okviru znanstvenih i stručnih aktivnosti članica KS, pored geoloških, fizikalno-kemijskih i bioloških istraživanja, izrađeno je više elaborata u okviru projekata inventarizacije u suradnji s javnim ustanovama nadležnim za područja na kojima su izvedena istraživanja. Surađivalo se sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejom, PMF-om, Državnim zavodom za zaštitu prirode, HBSD i dr.

Komisija za speleologiju u 2008. godini


Članice Komisije za speleologiju u proteklih godinu dana organizirale su 218 speleoloških istraživanja ili posjeta speleološkim objektima u Hrvatskoj, te sudjelovali u nekoliko logora i ekspedicija u inozemstvu. Detaljan pregled s imenima sudionika dan je u tablici u prilogu.
Najznačajnija aktualna speleološka istraživanja : Tijekom 2008. nastavljena su speleološka istraživanja u trenutno najperspektivnijoj 465 m dubokoj jami Kiti Gaćešini na Južnom Velebitu, koja je ove godine produljena preko 10 km. Trenutna horizontalna duljina jame je 10603 m te je 3. po duljini u Hrvatskoj. U istraživanjima su sudjelovali SO HPD Sv. Mihovil, SO PDS Velebit, SO HPD Mosor, SO HPD Imber, SO HPD Profunda, SO HPD Promina, SO Liburnija HPD Paklenica i PK Split. Intenzivna istraživanja će se nastaviti i u 2009. godini.
Na speleološkom logoru SO HPD Željezničara održanog od 19.7. do 4.8.2008. u jami M.Labudova na Crnopcu došlo se do dubine -260 m (horizontalna duljina 82 m, stvarna duljina 347 m) i jama ide dalje u dubinu. Jama je otkrivena na logoru 2006. godine, a proširenjem suženja na ovom logoru prošlo se dalje. U istraživanjima su sudjelovali članovi SO HPD Željezničar, SU Estavela i SU Spelunka. Ulaz ove jame je 113 m viši od ulaza u jamu Kita Gaćešina, a mjesto do kojeg se došlo je oko 180 m južno od zadnje točke kanala Novi val u Kiti Gaćešini.
Održan je speleološki logor na Cetini (19.7.-4.8.2008., organizator SO HPD Željezničar) na kojem se istraživalo u Špilji Kotluši, Vukovića Vrilu i izvoru Cetine.
Na speleološkom logoru u organizaciji SO HPD Mosora održanog od 9.-17.8.2008. u jami Nevidna voda u BiH na Dinari došlo se do dubine -653 m gdje se nalazi duboko jezero (dublje od 20 m) koje se sastoji od dva dijela: prvog površine 40x15 m eliptičnog oblika, te drugog zakrivljenog površine 30x12m. Jezera su međusobno spojena manjim prolazom u razini vode duljine oko 4 m, te velikim otvorom dimenzija 15x20 m u stropu završne dvorane, tako da zid između njih čini prirodni most. Temperatura jezera je 8 oC. U jezeru su primijećene potopljene sige, što ukazuje na mogućnost da voda u jezero dolazi iz ponora u rubu Livanjskog polja. Daljnje napredovanje moguće je ronjenjem. Jama Nevidna voda je trenutno najdublja jama u BiH.
U kolovozu 2008. na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit na Rožanskim kukovima, SO PDS Velebit je organizirao novu speleološku ekspediciju u Jamski sustav Velebita. Glavni ciljevi ekspedicije bili su nastavak speleoloških istraživanja u gornjim dijelovima Velebite, te rekognosciranje i istraživanje drugih jama u okolici Premužićevog tornja i Crikvene. Poligonska duljina novoistraženih dijelova iznosi 616 m, a horizontalna duljina 241 m tako da je sada ukupna poligonska duljina Jamskog sustava Velebita 3176 m, a horizontalna duljina 1206 m. Meandar u kojem su izvedena istraživanja, još nije u potpunosti istražen pa se narednih godina planira nastavak istraživanja. U početnim dijelovima meandra pronađen se prolaz kojim se meandar sasvim sigurno spaja na 513 m duboku Vertikalu Divke Gromovnice.
Speleološka istraživanja unutar posebno zaštićenih područja obavljana su suradnji s nadležnim ustanovama (NP Sjeverni Velebit, NP Paklenica, PP Velebit, PP Žumberak, PP Biokovo). U pojedinim istraživanjima izvođena su meteorološka i fizikalna mjerenja.
U 2008. bilo je više posjeta stranih speleologa. Kao značajniju posjetu možemo izdvojiti posjetu jami Patkov gušt 07. do 10.08.2008. godine od strane slovačkih i čeških speleologa iz udruge Kota 1000, koji su ujedno i članovi CaveX tima. Oni su se pridružili ljetnom speleološkom kampu na sjevernom Velebitu koji je u suradnji s Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit organizirao SO PDS Velebit. Dok je cilj hrvatskih speleologa bio nastavak speleoloških istraživanja u jamskom sustavu Velebita, cilj češko-slovačke ekipe bio je spuštanje na dno jame Patkov gušt, druge vertikale po dubini u svijetu (-553 m). Pri tome su snimljeni kvalitetni foto materijali.
Od speleoloških istraživanja i ekspedicija u inozemstvo u proteklih godinu dana, značajna su istraživanja u špiljskom sustavu Dachstein Mammuthöhle u Austriji, sudjelovanje na speleološkom logoru Vjetrenica 2008. (Ravno, BiH), te sudjelovanje na speleološkoj ekspediciji u Iran (ISEI 2008.). Tijekom 2008. bio je niz posjeta ili istraživanja u špiljama i jamama u BiH i Sloveniji.
Seminari, speleološke škole i skupovi:
U periodu od 13. do 15. lipnja 2008. godine u općini Selca na otoku Braču održan je u organizaciji Speleološkog odsjeka PD Profunda seminar Komisije za speleologiju pod nazivom „Proklesavanje u speleološkim objektima bez upotrebe eksploziva“. Polaznici seminara su detaljno upoznati sa tehnikama razbijanja kamena ekspanzivnim klinovima (punćoti) te ostalim klasičnim tehnikama razbijanja kamena, s različitim alatima koji se koriste u kamenarstvu, a bez upotrebe strojeva i eksploziva. U svibnju 2008. u Golubinjaku kraj Lokvi održan je Seminar o postavljanju jama u organizaciji SO HPD Dubovac.
Na godišnjem skupu speleologa koji je održan od 29.10. do 2.11.2008. u Sant'Omobono Terme (Bergamo) u Italiji prezentiran je rad članica Komisije za speleologiju HPS, te Komisije za speleološko spašavanje HGSS. U okviru programa skupa prikazana su dva filma o istraživanjima u Jamskom sustavu Velebita i jami Kiti Gaćešini i snimke s vježbe speleološkog spašavanja u jami Kiti Gaćešini. Uspostavljeni su novi kontakti s talijanskim speleolozima i spašavateljima i dogovorena daljnja suradnja unutar Međunarodne speleološke unije.
Skup speleologa Hrvatske održan je u Kamanju od 21.-23.11. 2008. godine, gdje se okupilo 230 speleologa i zainteresiranih za istraživanja špilja i jama u Hrvatskoj i svijetu. Skup je organiziran od strane SD Karlovac, uz potporu Komisije za speleologiju HPS i Hrvatskog speleološkog saveza. Na skupu su prezentirani rezultati speleoloških istraživanja održanih u protekloj godini.
Tijekom 2008. godine održane su speleološke škole po programu Komisije za speleologiju u SO HPD Sv. Mihovil, SO PDS Velebit, SO HPD Mosor, SO HPD Željezničar i SO HPD Dubovac, tijekom kojih je školovano ukupno 80 novih speleologa-pripravnika.
16. međunarodna škola krša "Klasični krš", koja je održana od 16. do 20. lipnja 2008. u Postojni, tradicionalni je znanstveni skup kojeg jednom godišnje organizira Institut za istraživanje krša Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. Ovogodišnjem skupu je prisustvovalo 170 znanstvenika i studenata iz 34 države. Tema bili su krški sedimenti - površinski i špiljski. Na skupu je sudjelovao Dalibor Paar s posterom grupe autora iz SO PDS Velebita o fizikalno-kemijskim istraživanjima Jamskog sustava Velebita.
U 2008. godini održana su 3 redovita sastanka Komisije za speleologiju. Nova članica Komisije za speleologiju je SO PD Mališćak iz Velike.

Komisija za speleologiju u 2007. godini


Članice Komisije za speleologiju u proteklih godinu dana organizirale su 223 speleološka istraživanja ili posjete speleološkim objektima.
Najznačajnija aktualna speleološka istraživanja :
Speleološka istraživanja u špilji Kiti Gaćešini na Crnopcu u organizaciji SO Sv. Mihovila, SO Velebita i SO Mosora i sudjelovanje SO Imber, SO Split, SO Liburnija i SK Samobor nastavila su se tijekom 2007. godine tijekom kojih se došlo do nove duljine 8360 m, čime je postala treća po duljini špilja u Hrvatskoj. Dubina ove špilje je -465 m. Područje Crnopca postalo je jedna od najznačajnijih speleoloških lokacija u Hrvatskoj s najvećim podzemnim prostorima u Hrvatskoj (u Munižabi i Kita Gaćešini). U jami Munižabi na Crnopcu se u organizaciji SO Velebita u lipnju 2007. izrađivao novi topografski nacrt i izvodila fizikalno-kemijska mjerenja. Nova duljina Munižabe je 5993 m.
U ekspediciji u jamu Velebitu u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit održanoj od 4. 8. do 19. 8. 2007. godine jama je istražena do nove dubine -1034 m. Velebita je sada treća jama dublja od tisuću metara u Hrvatskoj. Na dosegnutom dnu došlo se do dvorane dimenzija 85x60 m, a uočen je nastavak meandra u stropu te dvorane, tako da postoje perspektive za daljnje istraživanje. Ekspediciju je organizirao SO Velebit, a uz 35 članova SO Velebita sudjelovalo je 6 članova SO Mosora, 3 člana SO Željezničara, te po jedan član SK Samobor i SO PK Split.
SO Željezničar je od 11.-16.8.2007. organizirao speleološki logor Crnopac 2007 gdje su nastavljena istraživanja u Jami malaksalih speleologa do dubine oko -160 m. Na tom logoru došlo je do nestanka sudionice logora Ksenije Frbežar između 13. i 15.8.2007., te je bio u potražnoj akciji angažiran HGSS. Komisija za speleologiju je analizirajući događaj zaključila da je on isključivo posljedica postupaka same sudionice koji nisu bili u skladu s uputama članova SOŽ i pravilima ponašanja u prirodi koja je učila na speleološkoj školi koju je završila ove godine.
SO Željezničar je u od 17.-25.8.2007. organizirao speleološki logor Svilaja/Cetina 2007. Istraženi su novi kanali u Dragića pećini 1 i 2, te u Kotluši.
SO Liburnija-HPD Paklenica je istraživao tijekom proljeća i ljeta 2007. na području Mali Vaganac, NP Paklenica gdje je do sada je ukupno istraženo 86 speleoloških objekata.
U špilji Adios na Kordunu istraženo je u rujnu 2007. oko 2400 m kanala (SO Velebit).
Održan je speleološki logor Vjetrenica 2007. (Ravno, BiH) od 19.-26.8.2007. uz sudjelovanje tridesetak speleologa i biospeleologa iz 6 zemalja. Iz Hrvatske je sudjelovalo 8 speleologa iz SO Velebita i SO Dubovca. U špilji Vjetrenici je istraženo novih 200 m kanala.
Speleološka istraživanja unutar posebno zaštićenih područja obavljana su suradnji s nadležnim ustanovama (NP Sjeverni Velebit, NP Paklenica, PP Velebit, PP Žumberak, PP Biokovo). U pojedinim istraživanjima izvođena su meteorološka i fizikalna mjerenja.
U 2007. bilo je više posjeta stranih speleologa. U posjeti su bili Švicarski speleolozi, u jami Munižabi, Cerovačkim špiljama i Modrić špilji. Domaćini su im bili SO Velebit, SO Liburnija i SD Lika. Austrijski speleolozi posjetili sa članovima SO Željezničara Jopićevu špilju, Baračevu špilju i Plitvice. Poljski speleolozi su sudjelovali u speleološkoj ekspediciji Velebita 2007.
Tijekom sudjelovanja u istraživanju jame Piagga Bella u gorju Marguareis u Italiji, ozlijedio se Igor Jelinić (SO Dubovac) 8.8.2007. na dubini oko 400 m, a uspješna akcija spašavanja završila je 12.8. kada je izvučen iz jame. Treba istaknuti veliki trud preko stotinu talijanskih spašavatelja tijekom te akcije, na čemu im dugujemo veliku zahvalnost.
Seminari, speleološke škole i skupovi:
U Starigradu-Paklenici i Rovanjskoj održan je od 24.-26. veljače 2007. Seminar o izradi speleološkog nacrta. Domaćin je SO Liburnija HPD Paklenica, a sudjelovalo je 44 speleologa iz 7 članica Komisije za speleologiju. Uvježbavala se izrada speleološkog nacrta na terenu te njegova kasnija obrada na računalu.
U Novoj Vasi pored jame Baredine održan je od 25. do 27. svibnja 2007. prvi zajednički seminar Komisije za speleologiju HPS-a, Hrvatskog speleološkog saveza i Komisije za speleološko spašavanje HGSS-a. Ovaj seminar na kojem su sudjelovala 64 speleologa iz 15 speleoloških klubova ili odsjeka značajan je iz više razloga. Po prvi puta je došlo do konkretne suradnje između hrvatskih krovnih speleoloških organizacija, koja će se nastaviti i drugim tematikama od zajedničkog interesa.
Sudjelovalo se na godišnjem skupu speleologa u Italiji od 1.-4.11.2007. i na Skupu speleologa Hrvatske u Kastavu od 30.11.-2.12.2007. u organizaciji SU Estavela, uz potporu Komisije za speleologiju HPS i Hrvatskog speleološkog saveza.
Tijekom ove godine održano je 6 speleoloških škola po programu Komisije za speleologiju, u SO Sv. Mihovil, SAK Ekstrem, SO Velebit, SO Mosor, SO Željezničar i SO Liburnija, tijekom kojih je školovano ukupno 91 novih speleologa-pripravnika.
Na znanstvenom skupu Time in Karst u Sloveniji od 14. do 18.3. 2007. bio je Dalibor Paar. Tema skupa bila je upotreba različitih fizikalnih metoda u datiranju krša i špiljskih sedimenata.
Na svjetskom kongresu speleološkog spašavanja u Mađarskoj od 16-18.5.2007. godine bili su Darko Bakšić, Filip Filipović, Ivica Radić i Ivica Ćukušić. Održali su prezentaciju i prikazali film.
Predavanje o špiljskom sustavu Đulin ponor – Medvedica u Ogulinu 30.3. 2007. godine imali su Dalibor Paar i Branko Jalžić. Cilj predavanja je bio potaknuti grad Ogulin na aktivniji rad na zaštiti špilje i uklanjanju otpada s ulaznih dijelova.
Nastavilo se raditi na izradi zajedničke baze podataka speleoloških objekata.
19.5.2007. godine na Promini održani su ispiti za naziv speleolog, te instruktorski seminari. Instruktori na ispitu bili su Goran Gabrić, Darko Bakšić, Ana Bakšić i Dalibor Paar. Naziv speleolog stekli su Marko Budić, SO Željezničar, Marin Lukas, SO Željezničar, Matija Čepelak, SO Velebit i Joso Gracin, SO Sv. Mihovil.
Naziv instruktor speleologije stekli su uz instruktorske radove:
1. Aida Barišić, SO Sv. Mihovil: Bivakiranje u podzemlju
2. Marin Glušević, SO Mosor: Tehnike postavljanja jama
3. Filip Filipović SO Velebit: Komunikacijske tehnike u podzemlju
4. Dinko Novosel SO Dubovac: Organizacija akcija speleološkog spašavanja.
U 2007. održana su 4 redovita sastanka Komisije za speleologiju. Nove članice Komisije su SO HPD Imber iz Omiša i SO PD Profunda iz Selca na Braču.
SO HPD Dubovac je u Karlovcu od 23-24. studenog 2007. uz prigodni skup i izložbu (otvorenu 6.11.), prezentirajući svoju bogatu aktivnost, obilježio svoju 50. godišnjicu rada.

Komisija za speleologiju u 2006. godini


Članice Komisije za speleologiju u proteklih godinu dana organizirale su 193 speleoloških istraživanja i posjeta speleološkim objektima.
Najznačajnija aktualna speleološka istraživanja :
Istraživanja u špilji Kiti Gaćešini na Crnopcu u organizaciji SO Sv. Mihovil, SO Velebit i SO Mosor odvijala su se tijekom 2006. godine tijekom kojih se došlo do duljine 5903 m i dubine -465 m.
U kolovozu 2006. godine nastavljena su istraživanja u jami Nevidna Voda na Dinari te se došlo do dubine 557 m, čime je ta jama postala najdublja u BiH. Organizator istraživanja je SO Mosor, a u istraživanjima su sudjelovali članovi SO Velebit, SO Sv. Mihovil, SO Split i SO Dubovac, te PD iz Livna.
U ljetošnjoj ekspediciji na Hajdučkim kukovima u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit održanoj od 29. 7. do 12. 8. 2006. godine istraživalo se u Lubuškoj jami dubokoj 521 m. Ekspediciju je organizirao SO Velebit, a uz tridesetak članova SO Velebit sudjelovali su i članovi SO Mosor i SO Dubovac. Nije se došlo do dna Lubuške jame budući da je nacrt koji su prije 5 godina izradili Poljski speleolozi bio nepotpun. Pronađeno je desetak jama na području Hajdučkih kukova. U Lukinoj jami je snježni čep na oko -60 m onemogućio daljnji prolazak Belgijskih speleologa. Poljski speleolozi su prošli ledeni čep u Pakovom guštu, ali su stali 30-tak metara iznad dna kada su ostali bez užeta. Došlo je do nesreće Belgijskog speleologa koji je pao u vrtači na Hajdučkim kukovima. Akcija spašavanja HGSS, izvlačenje na rub vrtače i transport helikopterom, izvedena je uspješno.
SO Željezničar je u kolovozu organizirao speleološki logor podno Svilaje. Istraživalo se u Dragića pećini, nacrtano je 1625 m i špilja ide dalje. U okolici postoje minirana područja pa tijekom boravka na tom terenu treba biti na oprezu. Pored članova SOŽ u istraživanjima su sudjelovali članovi SOV, HBSD i DDISKF. Na speleološkom logoru na području izvorišta rijeke Cetine ronilo se u Gospodskoj špilji i u Kotluši te je uspostavljena veza s već poznatim dijelovima špilja. Pronađene su nove jame i špilje. Članovi SOŽ sudjelovali su i u istraživanjima na Zrmanji (DISKF Dinaridi).
U organizaciji SOV istraživalo se u špilji Vjetrenici (Ravno, BiH), istražen je novi kanal duljine 140 metara, obližnja pećina Gladulja duljine 141 metar te jedna jama na površini iznad Vjetrenice (Jama pod Zakučjem) dubine 54 metara.
Istraživanja unutar posebno zaštićenih područja obavljana su suradnji s nadležnim ustanovama (NP Sjeverni Velebit, PP Velebit, PP Žumberak, PP Biokovo). U pojedinim istraživanjima izvođena su meteorološka i fizikalna mjerenja.
Seminari i skupovi:
Seminar o osnovama tehnika speleološkog spašavanja održan je 28. i 29. listopada 2006. u Šibeniku. Sudjelovalo se na skupu speleologa u Italiji (Casola, 1-5.11.2006.) i na skupu speleologa u Kamanju (17-19.11.2006.). Vlado Božić je u rujnu sudjelovao na ALCADI skupu u Mađarskoj. Igor Jelinić je sudjelovao u ekspediciji DISKF Zagreb u Libanon (travanj-svibanj), gdje su sudjelovali na 2. simpoziju speleologa Bliskog istoka i 5-6 dana obilazili speleološke objekte.
U šibeniku je 4. i 5. ožujka 2006. održan seminar o spelološkoj dokumentaciji, na kojem je formirana baza podataka speleoloških objekata, dogovoren način rada i uvjeti pristupanja bazi.
Tijekom 2006. održane su speleološke škole u SO Velebitu, SO Željezničaru, SO Mosoru, SO Liburnija, SO Sv.Mihovil tijekom kojih je školovano oko 80 novih speleologa-pripravnika.
U 2006. održana su 3 sastanka Komisije i Konferencija speleoloških odsjeka.
Na Konferenciji speleoloških odsjeka održanoj 29. listopada 2006. u Šibeniku jednoglasno je prihvaćeno razrješenje pročelnika Igora Jelinića i zamjenika Dalibora Paara kojima je zahvaljeno na dosadašnjem radu. Jednoglasno je prihvaćeno novo rukovodstvo Komisije – pročelnik Dalibor Paar (SOV) i zamjenica Martina Borovec (SOŽ). Novi pročelnik je ukratko izložio planove Komisije u idućem razdoblju koji obuhvaćaju komunikaciju s Ministarstvom u vezi godišnjih dozvola i izvješća, poticanje na radu na Bazi podataka speleoloških objekata, koordinaciju označavanja speleoloških objekata pločicama, definiranje novih uvjeta za organizaciju speleoloških istraživanja i posjeta za strane speleologe, definiranje uloge i sudjelovanja Komisije u radu UIS, proširenje suradnje s HSS, razmatranje zaštite speleološkog nacrta i drugih rezultata istraživanja kao autorskog djela, organizaciju seminara (tehnike spašavanja i speleospašavanja, speleološke tehnike, dokumentacija), poticanje zaštite ugroženih speleoloških objekata.
Prihvaćena je molba članova PD IMBER-Mosor u Omišu za osnivanje SO-a. Prihvaćen je prijem u članstvo u Komisiji SO IMBER-Mosor.
Dopisom Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture, Komisiji za speleologiju HPS-a, odnosno njenim članicama izdano je godišnje dopuštenje za obavljanje znanstvenih i stručnih istraživanja speleoloških objekata na podrucju RH. Dopuštenje vrijedi do 22. listopada 2007. godine.
50. obljetnica Komisije za speleologiju obilježena je 16. prosinca 2006. u Zagrebu.

Komisija za speleologiju u 2005. godini - 11.12.2005.


Održana su četiri redovna sastanka Komisije.
Održane su četiri speleološke škole i to u SOHPD Mosor - Split (16), SOHPK Sveti Mihovil – Šibenik (10), SOHPD Željezničar - Zagreb(17), i SO PDS Velebit – Zagreb (21). U zagradi je broj tečajaca koji su stekli naziv speleolog – pripravnik (ukupno 64). U dva su navrata održani ispiti za stjecanje naziva speleolog. Ispit je uspješno položilo jedanaestoro kandidata i to iz SO Željezničar 4, iz SO Velebit 4, iz SO Sv. Mihovil 2 i iz SO Dubovac iz Karlovca 1.
Jedan speleolog je na instruktorskom seminaru stekao naziv instruktora speleologije ( Ivica Ćukušić iz SOPDS Velebit) U KSHPS je primljen i novoosnovani speleološki odsjek osnovan u HPD Promina u Drnišu.
Ostvarena je speleološka ekspedicija na Kubu koja je započela još krajem 2004. godine, u organizaciji SOPDS Velebit, speleološka ekspedicija u južni Meksiko ( SOPD Dubovac) i ekspedicija u BiH (SOPD Dubovac).
Organizirano je nekoliko ljetnih istraživačkih logora; u jami Velebiti na Crikvenoj (Sj. Velebit) koja je s ovogodišnjim istraživanjima dosegla dubinu od 941 metar (SOV), u jami Munižabi na Crnopcu čija dužina nakon ovogodišnjih istraživanja iznosi preko 4500 metara (SOV), u jami Kiti Gaćešinoj na Crnopcu koja je dosegla dubinu od 423 metra uz dužinu od 1765 metara (SO Sv Mihovil), oko vrha Crnopac gdje je istraženo 7 novih jama (SOŽ), i oko izvora rijeke Cetine gdje je ronjenjem istraženo više stotina metara novih, uglavnom potopljenih kanala u nekoliko speleoloških objekata (SOŽ).
Održan je stručni skup speleologa i istraživača krškog reljefa na kojem je sudjelovalo preko 50 speleologa iz Hrvatske i Slovenije. Udruge - članice KSHPS svoj su rad putem predavanja, filmskih i foto-projekcija iprezentirale na najvećem međunarodnom skupu speleologa u Italiji, kao i na skupu speleologa Hrvatske u Kamanju gdje se okupilo oko 250 speleologa iz Hrvatske, BiH i Italije.
Sudjelovali smo u većini istraživanja organiziranih od strane hrvatskih speleoloških udruga koje nisu članice HPS-a. Zbog prebukiranosti termina planirani seminari o speleološkom spašavanju i o topografskom snimanju speleoloških objekata će biti održan 2006. godine.

Poveznice
Komisija za speleologiju
Novosti iz Komisije za speleologiju | Hrvatski speleološki poslužitelj
Godišnje obveze članica KS HPS-a
Povijest speleologije | Speleološka edukacija| Speleološki priručnici | Savjeti za speleologe| Izvještaji o radu KS HPS-a | Zaštita špilja i jama | Najveće hrvatske špilje | Najdublje hrvatske jame| Kazalo weba | Naslovnica


Nova otkrića na Velebitu: Duboke jame su jedna od svjetskih posebnosti Hrvatske

Nova otkrića na Velebitu: Duboke jame su jedna od svjetskih posebnosti Hrvatske

16.09.2019.

Nastavkom vrlo zahtjevnih speleoloških istraživanja u jami Nedam speleolozi su ovaj vikend došli do dubine 1021 metar. Hrvatska je dobila četvrtu jamu dublju od 1000 metara, što je značajno u svjetskim okvirima.

Opširnije
Međunarodna speleološka ekspedicija Sjeverni Velebit 2019 - EuroSpeleo Projects FSE – ESP 2019-06

Međunarodna speleološka ekspedicija Sjeverni Velebit 2019 - EuroSpeleo Projects FSE – ESP 2019-06

19.08.2019.

Jama Nedam je ovaj vikend prešla dubinu od -850m! Tako da je sad 4. po dubini u RH, odmah iza Jamskog sustava Velebita!

Opširnije
Veliko otkriće na Velebitu! Novi jamski sustav u Hrvatskoj – Jamski sustav Crnopac

Veliko otkriće na Velebitu! Novi jamski sustav u Hrvatskoj – Jamski sustav Crnopac

14.08.2019.

NOVO 20.8.2019: Spajanjem jame Oaze i Jamskog sustava Kita Gaćešina - Draženova puhaljka (duljine 37.885 m) dobili smo novi sustav koji je dobio naziv po planini pod kojom se nalazi - Jamski sustav Crnopac, ukupne duljine 42.075 m i 797 m dubine i sada se nalazi na 88. mjestu na popisu najduljih speleoloških objekata u svijetu

Opširnije
Nova otkrića u podzemlju NP Sjeverni Velebit - Hrvatska bogatija za još jednu duboku jamu

Nova otkrića u podzemlju NP Sjeverni Velebit - Hrvatska bogatija za još jednu duboku jamu

12.08.2019.

Nakon dva tjedna istraživanja u vrlo zahtjevnoj jami Nedam na po dubokim jamama svjetski poznatim Hajdučkim kukovima, speleolozi su u noći s 10. na 11. kolovoza 2019. došli do dubine 740 m, čime je ova jama ušla među 10 najdubljih hrvatskih jama i ide dalje.

Opširnije
17. Šibenska speleološka škola 2019

17. Šibenska speleološka škola 2019

26.04.2019.

SO HPK Sveti Mihovil iz Šibenika od 2003. godine redovito održava speleološku školu po programu Komisije za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza te je i ove godine organizirao, 17. po redu školu u vremenu od 5. ožujka do 9. travnja.

Opširnije
Održani speleološki ispiti Zagreb 2019.

Održani speleološki ispiti Zagreb 2019.

28.01.2019.

U prostorijama HGSS Stanice Zagreb, Bliznec b.b. 26. siječnja 2019. godine su održani speleološki ispiti Komisije za speleologiju HPS za speleološki naziv Instruktor speleologije i Speleolog. Domaćini ispita bili su članovi SK Ozren Lukić iz Zagreba.

Opširnije
Speleološka edukacija u 2019. godini

Speleološka edukacija u 2019. godini

17.12.2018.

Jedan od osnovnih zadataka Komisije za speleologiju je edukacija speleologa koje se danas odvija kroz speleološke škole, stručne seminare i skupove te ispite za naziv Speleolog i Instruktor speleologije. Temeljna edukacija provodi se kroz organizaciju speleoloških škola u udrugama članicama KS. U 2019. godini najavljeno je održavanje 13 regionalnih speleoloških škola koje će voditi licencirani instruktori Komisije za speleologiju HPS-a.

Opširnije
Održani stručni seminari KS HPS u Zagrebu

Održani stručni seminari KS HPS u Zagrebu

13.12.2018.

U organizaciji Komisije za speleologiju HPS-a i speleoloških odsjeka HPK Sv. Mihovil i PDS Velebit od 8. - 9. 12. 2018. u Zagrebu na "Žici" (prostorije HGSS Stanice Zagreb) se održao Seminar o opremanju speleoloških objekata i Seminar o osnovnoj speleološkoj dokumentaciji te je okupio 59 sudionika iz 13 speleoloških udruga. Osim članica KS HPS seminaru su prisustvovale i udruge članice Hrvatskog speleološkog saveza kao i udruge iz susjedne Bosne i Hercegovine. Seminari su zamišljeni da okupljeni speleolozi mogu pohađati oba seminara, tako da su se izmjenjivala predavanja i radionice oba seminara ovisno o meteorološkim prilikama.

Opširnije
SpeleoFilmFestival 2018.

SpeleoFilmFestival 2018.

03.12.2018.

Festival speleološkog filma kontinuirano se održava od 2011.g. a smotra je igranog i dokumentarnog speleološkog filma duljine od 3 do 15 minuta. Svojom kvalitetom i dosljednošću poprimio je zapažen nacionalni i međunarodni karakter, kao jedan od rijetkih Festivala s tom tematikom u svijetu. Na dosadašnjim Festivalima prikazano je ukupno 154 speleološka filma iz 28 zemalja svijeta. Redovitom organizacijom Speleo Film Festivala želja organizatora je motivirati hrvatske speleologe da snimaju u podzemlju a da rad i trud koji kao speleolozi ulažemo u to snimanje i produkciju te vrste filma približimo što većem krugu speleologa - ljubitelja dokumentarnog filma a posebno ga želimo približiti običnim ljudima, eventualnim budućim istraživačima podzemlja.

Opširnije
Završeni Dani speleologije u Ogulinu 2018.

Završeni Dani speleologije u Ogulinu 2018.

26.11.2018.

Okruglim stolom Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o „Katastru speleoloških objekata RH“ u ogulinskoj gradskoj vijećnici, završili su Dani speleologije u Ogulinu (19. - 25. 11. 2018.). Ovo stručno međunarodno okupljanje speleologa se u Hrvatskoj održava jednom godišnje od 1999. godine, a po drugi puta u Ogulinu. Uz potporu Grada Ogulina, Hrvatskih voda i speleoloških organizacija na ovogodišnjem skupu je sudjelovalo 246 speleologa iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Srbije, a održano je 50 predavanja i prezentacija postera, Speleo Film Festival te izložba i natječaj za najbolju fotografiju.

Opširnije

Google Search


hps.hr web

Vrijeme: Zavižan |Platak

Copyright 2019 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.