Video nadzor i obrada podataka prikupljenih video nadzorom u Domu HPS-a


Izvršni odbor HPS-a donio je na 18. sjednici 3. listopada 2022. Odluku o video nadzoru u Domu Hrvatskog planinarskog saveza u Kozarčevoj 22 u Zagrebu:

  1. Video nadzor i obrada podataka prikupljenih sustavom video nadzora u Domu Hrvatskog planinarskog saveza provodi se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonom o radu.

  2. Video nadzor i obrada podataka prikupljenih sustavom video nadzora provodi se isključivo u svrhu zaštite osoba i imovine u Domu Hrvatskog planinarskog saveza, radi smanjenja izloženosti osoba i imovine riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.

  3. Video nadzorom je obuhvaćeno dvorište ispred Doma HPS-a i dio unutrašnjeg prostora u prizemlju i na prvom katu Doma HPS-a na način kojim se ostvaruje nadzor nužan za ostvarivanje svrhe nadzora.

  4. Voditelj obrade je Hrvatski planinarski savez.

  5. Pravo pristupa osobnim podacima prikupljenim putem videonadzora imaju odgovorne osobe voditelja obrade i osobe ovlaštene odlukom Izvršnog odbora.

  6. O pristupu snimkama video nadzora vodi se zapis u računalnom obliku. Evidencija sadrži vrijeme i mjesto pristupa te oznaku osoba koje su izvršile pristup podacima prikupljenim putem video nadzora.

  7. Sustav video nadzora zaštićen je od pristupa neovlaštenih osoba na način kojim se osigurava povjerljivost podataka.

  8. Snimke pribavljene sustavom video nadzora čuvaju se najviše dva mjeseca.

  9. Za sva pitanja odnosna na prikupljanje, korištenje, čuvanje i zaštitu osobnih podataka prikupljenih video nadzorom, kako i o ostvarivanju prava na pristup podacima i prava na ispravak podataka koji se na njega odnose te o drugim povezanim pitanjima djelatnici HPS-a i korisnici prostora u Domu HPS-a mogu se obratiti voditelju obrade podataka.

  10. Elektronička adresa za kontakt radi ostvarivanja zaštite prava vezanih uz obradu podataka prikupljenih video nadzorom je službena adresa Hrvatskog planinarskog saveza hps@hps.hr.
footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez