Izvršni odbor usvojio Knjigu standarda za signalizaciju na planinarskim putovima

utorak, 15.09.2020.

Slika.Izvršni odbor HPS-a 14. rujna 2020. usvojio je Knjigu standarda signalizacije na planinarskim putovima. Knjigom standarda objedinjene su na jednom mjestu oznake koje se primjenjuju za obilježavanje planinarskih putova u Hrvatskoj.

Osnova za usvajanje Knjige standarda je novi Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu zaštićenih područja, koji je stupio na snagu 6. srpnja ove godine. Naime, na inicijativu HPS-a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) ugradilo je u taj Pravilnik odredbu da „planinarske putove unutar zaštićenih područja obilježavaju Hrvatski planinarski savez i planinarske udruge članice Hrvatskog planinarskog saveza sukladno standardima koje utvrđuje Hrvatski planinarski savez“. Time se po prvi put u nekom službenom državnom aktu izričito definira nadležnost HPS-a za obilježavanje planinarskih putova i za standardiziranje signalizacije na planinarskim putovima. Osim što je uvažavanjem standarda planinarske signalizacije potvrđen partnerski odnos planinarske udruge s javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim planinskim područjima i samim ministarstvom nadležnim za zaštitu okoliša, tim su pravilnikom Hrvatski planinarski savez i udruge članice HPS-a dobile čvrsto uporište za još kvalitetniji rad markacista na terenu.

Slika.Budući da se spomenutim pravilnikom HPS-u povjerena ovlast i zadaća za utvrđivanje standarda signalizacije na planinarskim putovima, Izvršni odbor HPS-a zadao je Komisiji za planinarske putove zadatak da izradi jedinstvenu knjigu standarda za signalizaciju na planinarskim putovima. Standardi za označavanje putova dosad su uglavnom bili definirani kroz priručnik "Planinarski putovi" Zdenka Kristijana i kroz razne vrste internih dokumenata, skica i nacrta. Tijekom 2013. i 2014. godine kao jedan od produkata šireg projekta za unaprjeđenje sigurnosti, financiranog iz sredstava Europske unije izrađen je vrlo detaljan nacrt Pravilnika o tematskim putovima, čiji je sastavni dio bila knjiga standarda sa svim varijantama signalizacije za planinarske, hodočasničke, biciklističke, nordijske, konjičke i druge vrste putova na neurbanim terenima. Godine 2018. odlukom Komisije za planinarske putove HPS-a uređeni su oblik i izgled putokazne ploče na planinarskim putovima, a standard i tipski nacrt objavljeni su u časopisu Hrvatski planinar.

Slika.Temeljni cilj uređivanja i označavanja planinarskih putova je omogućiti planinarima i drugim posjetiteljima planina da bez poteškoća u snalaženju sigurno i jednostavno stignu do željenoga cilja. Najstariji podatak o označavanju planinarskih putova u Hrvatskoj seže u 1882. godinu. Hrvatska danas ima oko 6500 kilometara trasiranih planinarskih putova, i to u nizinskim, brežuljkastim, bregovitim te u izrazito planinskim područjima. Putovi se razlikuju po svojim obilježjima, no svi su trasirani, uređivani i održavani angažmanom velikog broja entuzijasta – planinara markacista. Podaci o svim registriranim planinarskim putovima mogu se naći na javno dostupnom Registru planinarskih putova te na Interaktivnoj planinarskoj karti Hrvatske na webu HPS-a.

Pravilnik o vizualnom identitetu u zaštićenim područjima i Knjiga standarda signalizacije na planinarskim putovima predstavljaju dokumente od posebnog interesa za cjelokupnu planinarsku udrugu u Hrvatskoj. Pozivamo planinarske udruge da ih koriste u svojem radu te da u svim pitanjima vezanim uz planinarske putove aktivno surađuju s Komisijom za planinarske putove HPS-a.

Poveznice:

Pravilnik o vizualnom identitetu zaštite prirode u Republici Hrvatskoj

Knjiga standarda signalizacije na planinarskim putovima

Registar planinarskih putova HPS-a

Interaktivna planinarska karta Hrvatske

Slika.

Najnovije vijesti

Javni poziv za izradu projektne dokumentacije za obnovu planinarskih domova i kuća u zaštićenim područjima

Javni poziv za izradu projektne dokumentacije za obnovu planinarskih domova i kuća u zaštićenim područjima

02.08.2021.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 2. 8. 2021. Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.

Ljetni dvobroj Hrvatskog planinara

Ljetni dvobroj Hrvatskog planinara

23.07.2021.

Kao i svakog ljeta, Hrvatski planinar izlazi kao dvobroj. Uvodna tema je Prva hrvatska alpinistička ekspedicija Grenland 1971, a tu su i inspirativni članci o Durmitoru, Bilogori, Midžoru, Banskom brdu, Grossglockneru, planinarskoj prehrani i mnogim drugim temama.

Prva hrvatska alpinistička ekspedicija Grenland 1971. u TV kalendaru HRT-a

Prva hrvatska alpinistička ekspedicija Grenland 1971. u TV kalendaru HRT-a

20.07.2021.

Prva hrvatska alpinistička ekspedicija Grenland 1971. predstavljena je 18. 7. 2021. u TV kalendaru HRT-a. Pogledajte prilog emitiran povodom 50. obljetnice prvenstvenog uspona na Ingolfsfjeld.

footer
Copyright 2021 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.