Javni poziv za izradu projektne dokumentacije za obnovu planinarskih domova i kuća u zaštićenim područjima

ponedjeljak, 02.08.2021.

Slika.Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 2. 8. 2021. Javni poziv za neposredno su/financiranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže. Javni poziv pripremljen je i raspisan na inicijativu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskog planinarskog saveza. Cilj je izrada projektne i druge potrebne dokumentacije za obnovu posjetiteljske i planinarske infrastrukture su/financiranjem iz sredstava Europske unije ili iz drugih izvora su/financiranja.

Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama br. 86/2021. Svi podaci i obrasci dostupni su na stranici Fonda za zaštitu prirode i energetsku učinkovitost https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=164.

Planinarske udruge članice HPS-a koje upravljaju domovima i kućama koje su vlasništvo Republike Hrvatske ili jedinica lokalne samouprave, pozivamo da u suradnji s javnim ustanovama koje upravljaju nacionalnim parkovima, parkovima prirode i područjima ekološke mreže, sukladno uvjetima iz javnog poziva, pristupe izradi dokumentacije potrebne za kvalitetnu obnovu planinarskih domova i kuća kojim će se osigurati njihova održivost i daljnje korištenje u planinarskoj funkciji.

Najnovije vijesti

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

24.09.2023.

U Brodskom Drenovcu na obroncima Dilj gore održan je u subotu 23. rujna 2023. prvi susret malih planinara Hrvatske. Na susretu je sudjelovalo više od tri stotine djece iz 13 planinarskih društava u kojima postoji organiziran planinarski rad s djecom, te njihovi voditelji i roditelji. Inicijator i organizator susreta bilo je Planinarsko društvo Zanatlija,

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

21.09.2023.

Zastupajući interes cjelokupne planinarske udruge u Republici Hrvatskoj i imajući u vidu da su funkcionalni planinarski domovi nezamjenjiv preduvjet sigurnosti boravka u planinskim područjima, Hrvatski planinarski savez smatra da skrb o planinarskim domovima treba povjeriti planinarskim udrugama koje njima u kontinuitetu upravljaju, ponajprije zato što je angažman planinarskih udruga i planinara jedino stvarno jamstvo za funkcioniranje i održivost planinarske infrastrukture i sigurnost u planinskim područjima.

 Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

19.09.2023.

Na svojoj 2. sjednici 11. rujna 2023. Izvršni odbor HPS-a je, na temelju prijedloga stručnih komisija za planinarske putove i za planinarske objekte usvojio plan upravljanja planinarskom infrastrukturom za iduće projektno razdoblje i odobrio provedbu nabave i distribuciju potrebne građe, materijala, alata i pribora prema iskazanim potrebama planinarskih udruga za uređenje planinarske infrastrukture u skladu s uvjetima projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura.


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez