Obavijest o planinarskom domu Zavižan

utorak, 02.11.2021.

Slika.

Proteklih dana Hrvatski planinarski savez zaprimio je više upita planinara u vezi informacije da se tijekom zime zatvara planinarski dom Zavižan na Velebitu. Budući da Hrvatski planinarski savez nije prethodno donio niti dobio nikakvu odluku ili obavijest o zatvaranju planinarskog doma, o tome je zatražio informaciju od domaćina i pružatelja ugostiteljskih usluga u planinarskom domu Zavižan, Ugostiteljskog obrta Zavižan iz Gornje Klade, a obratio se također i Javnoj ustanovi Nacionalni park Sjeverni Velebit i Državnom hidrometeorološkom zavodu.

Ugostiteljski obrt Zavižan kao registrirani pružatelj ugostiteljskih usluga u zavižanskom domu još 2003. preuzeo je obvezu planinarski dom držati otvorenim cijele godine, u vođenju doma pridržavati se svih propisa u ugostiteljstvu te načina pružanja ugostiteljskih usluga koje se odnose na objekte takve vrste i karaktera, kao i Pravilnika o poslovanju i upravljanju planinarskim objektima HPS-a i Kućnog reda, te izdavati prenoćište i priznati 50% popusta na cijenu noćenja članovima HPS-a i PZS-a. Sve navedeno nije ni s jedne strane nikad dovedeno u pitanje i dom je redovno otvoren tijekom cijele godine uz odgovarajući režim rada u ljetnom i zimskom periodu.

U vezi s tim temama 29. 10. 2021. održan je u Krasnu sastanak predstavnika UO Zavižan, HPS-a, JU-a NP Sjeverni Velebit i DHMZ-a na kojemu su iznesena i dodatno raspravljena pitanja o poslovanju zavižanskog doma. Na sastanku je utvrđeno da HPS, JU NP Sjeverni Velebit, DHMZ i UO Zavižan imaju dugogodišnju kvalitetnu i čvrstu suradnju i međusobno uvažavanje u svim pitanjima vezanim uz funkcioniranje doma Zavižan, a također je sa svih strana iskazana visoka razina razumijevanja i uvažavanja za specifične okolnosti poslovanja planinarskog doma i meteorološke postaje Zavižan koje su značajno uvjetovane vremenskim prilikama na Velebitu, udaljenošću od urbane infrastrukture i izraženom sezonalnošću posjećivanja Nacionalnog parka. Djelatnici Ugostiteljskog obrta Zavižan i voditelj podružnice Glavne meteorološke postaje Zavižan iznijeli su niz primjera situacija s kakvima se neposredno susreću u svojemu radu i boravku u objektu, osobito onih koje se odnose na prihvat posjetitelja i na redovno održavanje objekta.

U vezi daljnjeg poslovanja planinarskog doma tijekom predstojećeg zimskog perioda predstavnici Ugostiteljskog obrta Zavižan izjasnili su se da će i ove zime organizirati rad doma u prilagođenom zimskom režimu (obavezna prethodna najava i dogovor za noćenje, korištenje vreća za spavanje i dr.). S obzirom na razvoj pandemije bolesti Covid-19, način korištenja doma ovisit će ujedno i dalje o epidemiološkim mjerama koje se odnose na takvu vrstu objekata.

Imajući u vidu važnost zavižanskog doma za planinarstvo i sigurnost boravka na Velebitu, Hrvatski planinarski savez kategorizirao je taj dom kao planinarski objekt od nacionalnog značaja te će zajedno s JU NP Sjeverni Velebit i s Državnim hidrometeorološkim zavodom i dalje inzistirati na rješenjima kojima se osigurava odgovarajuće korištenje zavižanskog objekta u funkciji planinarskog doma, meteorološke postaje i posjetiteljske točke nacionalnog parka tijekom cijele godine.

U cilju cjelovite obnove i unaprjeđenja funkcija objekta u HPS-u je 2020. izrađen idejni projekt obnove planinarskog doma Zavižan te je zajedničkim angažmanom JU NP Sjeverni Velebit, DHMZ-a i HPS-a planinarski dom Zavižan prijavljen na Javni poziv za izradu projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, koji je u kolovozu 2021. raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tijekom iduće godine predviđena je i obnova meteorološkog motrilišta uz planinarski dom.

Najnovije vijesti

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

24.09.2023.

U Brodskom Drenovcu na obroncima Dilj gore održan je u subotu 23. rujna 2023. prvi susret malih planinara Hrvatske. Na susretu je sudjelovalo više od tri stotine djece iz 13 planinarskih društava u kojima postoji organiziran planinarski rad s djecom, te njihovi voditelji i roditelji. Inicijator i organizator susreta bilo je Planinarsko društvo Zanatlija,

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

21.09.2023.

Zastupajući interes cjelokupne planinarske udruge u Republici Hrvatskoj i imajući u vidu da su funkcionalni planinarski domovi nezamjenjiv preduvjet sigurnosti boravka u planinskim područjima, Hrvatski planinarski savez smatra da skrb o planinarskim domovima treba povjeriti planinarskim udrugama koje njima u kontinuitetu upravljaju, ponajprije zato što je angažman planinarskih udruga i planinara jedino stvarno jamstvo za funkcioniranje i održivost planinarske infrastrukture i sigurnost u planinskim područjima.

 Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

19.09.2023.

Na svojoj 2. sjednici 11. rujna 2023. Izvršni odbor HPS-a je, na temelju prijedloga stručnih komisija za planinarske putove i za planinarske objekte usvojio plan upravljanja planinarskom infrastrukturom za iduće projektno razdoblje i odobrio provedbu nabave i distribuciju potrebne građe, materijala, alata i pribora prema iskazanim potrebama planinarskih udruga za uređenje planinarske infrastrukture u skladu s uvjetima projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura.


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez