Deklaracija o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina

nedjelja, 22.05.2022.

Skupština HPS-a 21. svibnja 2022. usvojila je Deklaraciju o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina. Imajući u vidu trajno zalaganje i postignuća organiziranog djelovanja planinara i planinarskih udruga u Republici Hrvatskoj u području zaštite prirode i okoliša, tim programskom dokumentom HPS-a utvrđena su načela, opredjeljenja i smjernice za djelovanje u zaštiti planinske prirode, a ujedno je istaknuta povijesna i sadašnja uloga planinarske udruge i planinara u zaštiti prirode.

Tekst Deklaracije priredila je Komisija za zaštitu prirode HPS-a, koristeći niz izvora i dokumenata kojima se uređuju uloge i zadaće u zaštiti prirode. Deklaracija se sastoji od osam tematskih cjelina: 1. Opća načela, 2. Okvir djelovanja, 3. Hrvatske planine, 4. Uloga planinara u zaštiti prirode, 5. Zaštita krša i krškog podzemlja, 6. Temeljni koncepti, 7. Suradnja i 8. Održivost. Putem javne rasprave koja je provedena u ljeto 2021. planinarske udruge i komisije HPS-a bile su pozvane na promišljanje i uključivanje u utvrđivanje zajedničkih ciljeva i zadaća planinarske udruge u zaštiti planinske prirode. Iznesena mišljenja i prijedloge članstva prikupila je i u tekst Deklaracije ugradila Komisija za zaštitu prirode HPS-a, a Izvršni odbor HPS-a je na sjednici 4. travnja usvojio konačan tekst prijedloga Deklaracije koji je predložen na usvajanje Skupštini HPS-a. Na samoj sjednici Skupštine, Deklaraciju je predstavio pročelnik Komisije za zaštitu prirode HPS-a prof. dr. sc. Davor Škrlec.

Donošenjem Deklaracije i nizom aktivnosti u planinama, Hrvatski planinarski savez i planinarske udruge ujedno obilježavaju 22. svibnja – Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Dodatno vrijedi podsjetiti i naglasiti da je, imajući u vidu globalnu važnost održivog razvoja planinskih područja, Opća skupština Ujedinjenih naroda ovu godinu proglasila Međunarodnom godinom održivog razvoja planina.

Deklaraciju o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina možete preuzeti na ovim poveznicama: Deklaracija u PDF formatu ili DOCX formatu za MS Word.

Slika.

Slika.

Slika.

Najnovije vijesti

100 godina planinarske markacije

100 godina planinarske markacije

01.07.2022.

Prije točno stotinu godina (1922.) slovenski planinar Alojz Knafelc uveo je u uporabu jednoobraznu planinarsku markaciju – bijelu točku s crvenim prstenom. Ta se oznaka, poznata kao Knafelčeva markacija, i danas primjenjuje u svim zemljama koje povezuje Dinarsko gorje i jedan je od prepoznatljivih simbola planinarstva u Sloveniji, Hrvatskoj i drugim zemljama.

Preporuke za sigurno i ugodno planinarenje

Preporuke za sigurno i ugodno planinarenje

23.06.2022.

Kako bi planinarenje bilo sigurno i ugodno, za svaki odlazak u planinu potrebno je kvalitetno se pripremiti i opremiti te primjenjivati osnovna planinarska pravila. U cilju sigurnosti na početku ljeta podsjećamo sve planinare i posjetitelje planina na pravila koja su primjenjiva za sve odlaske u planine.

U jami Nedam dosegnute nove dubine

U jami Nedam dosegnute nove dubine

20.06.2022.

Tijekom istraživanja jame Nedam na Velebitu otkriveni su i istraženi novi podzemni kanali te je u jami premašena dubina od 1300 metara. Istraživanja se provode u sklopu projekta Speleološka Istraživanja hrvatskog krša kojemu je cilj istražiti i prikupiti nova saznanja o krškom podzemlju.

footer
Copyright 2022 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.