Deklaracija o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina

nedjelja, 22.05.2022.

Skupština HPS-a 21. svibnja 2022. usvojila je Deklaraciju o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina. Imajući u vidu trajno zalaganje i postignuća organiziranog djelovanja planinara i planinarskih udruga u Republici Hrvatskoj u području zaštite prirode i okoliša, tim programskom dokumentom HPS-a utvrđena su načela, opredjeljenja i smjernice za djelovanje u zaštiti planinske prirode, a ujedno je istaknuta povijesna i sadašnja uloga planinarske udruge i planinara u zaštiti prirode.

Tekst Deklaracije priredila je Komisija za zaštitu prirode HPS-a, koristeći niz izvora i dokumenata kojima se uređuju uloge i zadaće u zaštiti prirode. Deklaracija se sastoji od osam tematskih cjelina: 1. Opća načela, 2. Okvir djelovanja, 3. Hrvatske planine, 4. Uloga planinara u zaštiti prirode, 5. Zaštita krša i krškog podzemlja, 6. Temeljni koncepti, 7. Suradnja i 8. Održivost. Putem javne rasprave koja je provedena u ljeto 2021. planinarske udruge i komisije HPS-a bile su pozvane na promišljanje i uključivanje u utvrđivanje zajedničkih ciljeva i zadaća planinarske udruge u zaštiti planinske prirode. Iznesena mišljenja i prijedloge članstva prikupila je i u tekst Deklaracije ugradila Komisija za zaštitu prirode HPS-a, a Izvršni odbor HPS-a je na sjednici 4. travnja usvojio konačan tekst prijedloga Deklaracije koji je predložen na usvajanje Skupštini HPS-a. Na samoj sjednici Skupštine, Deklaraciju je predstavio pročelnik Komisije za zaštitu prirode HPS-a prof. dr. sc. Davor Škrlec.

Donošenjem Deklaracije i nizom aktivnosti u planinama, Hrvatski planinarski savez i planinarske udruge ujedno obilježavaju 22. svibnja – Međunarodni dan bioraznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Dodatno vrijedi podsjetiti i naglasiti da je, imajući u vidu globalnu važnost održivog razvoja planinskih područja, Opća skupština Ujedinjenih naroda ovu godinu proglasila Međunarodnom godinom održivog razvoja planina.

Deklaraciju o zaštiti i očuvanju hrvatskih planina možete preuzeti na ovim poveznicama: Deklaracija u PDF formatu ili DOCX formatu za MS Word.

Slika.

Slika.

Slika.

Najnovije vijesti

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

24.09.2023.

U Brodskom Drenovcu na obroncima Dilj gore održan je u subotu 23. rujna 2023. prvi susret malih planinara Hrvatske. Na susretu je sudjelovalo više od tri stotine djece iz 13 planinarskih društava u kojima postoji organiziran planinarski rad s djecom, te njihovi voditelji i roditelji. Inicijator i organizator susreta bilo je Planinarsko društvo Zanatlija,

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

21.09.2023.

Zastupajući interes cjelokupne planinarske udruge u Republici Hrvatskoj i imajući u vidu da su funkcionalni planinarski domovi nezamjenjiv preduvjet sigurnosti boravka u planinskim područjima, Hrvatski planinarski savez smatra da skrb o planinarskim domovima treba povjeriti planinarskim udrugama koje njima u kontinuitetu upravljaju, ponajprije zato što je angažman planinarskih udruga i planinara jedino stvarno jamstvo za funkcioniranje i održivost planinarske infrastrukture i sigurnost u planinskim područjima.

 Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

19.09.2023.

Na svojoj 2. sjednici 11. rujna 2023. Izvršni odbor HPS-a je, na temelju prijedloga stručnih komisija za planinarske putove i za planinarske objekte usvojio plan upravljanja planinarskom infrastrukturom za iduće projektno razdoblje i odobrio provedbu nabave i distribuciju potrebne građe, materijala, alata i pribora prema iskazanim potrebama planinarskih udruga za uređenje planinarske infrastrukture u skladu s uvjetima projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura.


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez