125 godina Hrvatskog planinara

petak, 06.01.2023.

U 2023. navršava se 125 godina od početka izlaženja Hrvatskog planinara. Časopis Hrvatski planinar jedan je od najstarijih hrvatskih časopisa i jedan od najstarijih planinarskih časopisa na svijetu. Od 1898. godine, kada je počeo izlaziti, pa do najnovijeg siječanjskog broja 2023. objavljeno je 37.528 stranica s 24.675 članaka i vijesti te 26.065 slika i ilustracija.

Prvi broj izašao je 1. lipnja 1898. pod uredništvom poznatog prirodoslovca Dragutina Hirca. Zbog ratnih i poratnih okolnosti časopis nije izlazio od 1915. do 1922. i od 1945. do 1948. Od 1910. do 1913. izlazio je kao prilog Obzorova Vienca, pod naslovom Planinarski vjesnik. Od 1949. do 1991. godine izlazio je pod imenom Naše planine.

Naslovnice svih godišta Hrvatskog planinara od 1898. do 2023.

U prvom razdoblju organiziranog hrvatskog planinarstva, na kraju 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća, prevladavao je u časopisu znanstveno-popularni stil, jer je u tom razdoblju hrvatsko planinarstvo bilo najviše usmjereno na stručno istraživanje dotad nepoznatih dijelova Hrvatske. Među prvim suradnicima časopisa nalaze se brojna najuglednija prirodoslovna i književna imena onoga doba. U tom radoblju, a i kasnije, nastao je čitav niz vrijednih stručnih članaka koji se i danas citiraju u brojnim stručnim i periodičkim publikacijama o geografiji, botanici, geologiji, meteorologiji i sl.

Osim što je odigrao veliku ulogu u razvitku hrvatskog planinarstva, ekspedicionizma i speleologije kao djelatnosti fizičke kulture, časopis već više od stotinu godina ima vodeću ulogu u hrvatskoj planinarskoj književnosti. Ta je vrsta književnosti, inače najsrodnija putopisnoj književnosti, vrlo razvijena i cijenjena u alpskih naroda, a na njezino postojanje i u nas šira je javnost upozorena 1994. antologijom Hrvatska planinarska književnost, u kojoj više od polovine gradiva potječe sa stranica Hrvatskog planinara. U časopisu ima više stotina vrijednih književnih ostvarenja, o čemu svjedoči činjenica da je više autora svoje članke sabralo i objavilo kao samostalne književne zbirke.

Hrvatski planinar već 125 godina kroz pisanu riječ i slike povezuje generacije hrvatskih planinara. Časopis je u cijelosti digitaliziran i zajedno s bibliografijom dostupan na webu HPS-a.

Svi brojevi časopisa od 1898. do danas

Najnovije vijesti

Poziv na iskazivanje potreba za uređenje planinarskih putova i objekata

Poziv na iskazivanje potreba za uređenje planinarskih putova i objekata

24.01.2023.

Hrvatski planinarski savez poziva planinarske udruge - upravitelje i održavatelje planinarskih putova i objekata na iskazivanje potreba za obnovu, održavanje, uređenje i opremanje planinarske infrastrukture, u cilju organizirane nabave materijala, alata i pribora za te namjene.

Hrvatski planinarski savez u 2022. godini

Hrvatski planinarski savez u 2022. godini

01.01.2023.

Organizirano djelovanje Hrvatskoga planinarskog saveza (HPS), planinarskih udruga i planinara u protekloj godini obilježio je zamah svih aktivnosti, osobito nakon prestanka ograničavajućih okolnosti zbog pandemije bolesti Covid-19. Osim brojnih uspješno ostvarenih izleta, tura, pohoda, ekspedicija, logora, tečaja, ispita i drugih aktivnosti, ostvarena su i postignuća i iskoraci u pogledu kvalitete rada u brojnim djelatnostima.

Na snagu stupio novi Zakon o sportu

Na snagu stupio novi Zakon o sportu

01.01.2023.

S prvim danom 2023. godine na snagu je stupio novi Zakon o sportu. Pozivamo dužnosnike i članove planinarskih udruga da se upoznaju s odredbama novoga Zakona. Novi Zakon ima 129 članaka organiziranih u 16 poglavlja. Tekst Zakona dostupan je na službenoj stranici Narodnih novina.

footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez   |   Hosting i održavanje: Auris d.o.o.