Ulaganja u planinarsku infrastukturu u 2023. godini

utorak, 07.03.2023.

Slika.Na svojoj 21. sjednici 6. ožujka 2023. Izvršni odbor HPS-a je, na temelju prijedloga stručnih komisija za planinarske putove i za planinarske objekte odobrio provedbu nabave i distribuciju potrebne građe, materijala, alata i pribora prema iskazanim prihvatljivim potrebama planinarskih udruga za uređenje planinarske infrastrukture u skladu s uvjetima projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura.

Poziv na iskazivanje potreba za uređenje planinarske infrastrukture objavljen je u siječnju 2023., a do roka za prikupljanje dokumentacije 20. veljače 2023. pristiglo je ukupno 75 iskaza potreba za uređivanje planinarskih putova i 41 iskaz potreba za uređenje planinarskih objekata.

PLANINARSKI PUTOVI

Prema iskazima planinarskih udruga planirano je uređenje ukupno 382 registrirana planinarska puta ukupne duljine 1707 kilometara, odnosno 606 sati i 45 minuta hoda. Za uređivanje planinarskih putova zatraženo je ukupno 10053 pojedinačnih komada materijala, alata i pribora, od toga 1851 kistova i 750 litara boje, 886 putokaznih ploča i 550 putokaznih stupova. Za nabavu materijala, alata i pribora koji se smatraju prihvatljivim troškovima sukladno uvjetima projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura u 2023. godini izdvojit će se 137.000,00 € a nabava će se provesti tijekom ožujka po modelu centralizirane javne nabave. Glavnina materijala, alata i pribora, uključujući i gotove standardizirane planinarske putokaze bit će dostavljena izravno od dobavljača planinarskim udrugama, a alati veće vrijednosti (motorne pile, akumulatorske bušilice i drugo) bit će dostupni udrugama na posudbu u sjedištu HPS-a. Dodatno, za pokriće troškova terenskog rada osigurano je 75.000 €, koji će se realizirati temeljem ugovora o djelu s neposrednim izvoditeljima radova (markacistima).

Plan uređenja planinarskih putova u 2023. godini

Svim udrugama i markacistima osobito se skreće pozornost da je materijal, alat i pribor namijenjen isključivo za uređenje postojećih registriranih planinarskih putova i da je obavezna primjena standardizirane signalizacije sukladno Knjizi standarda signalizacije na planinarskim putovima. Nadzor provedbe na terenu vršit će HPS i Ministarstvo turizma i sporta.

PLANINARSKI OBJEKTI

Iz projektnih sredstava pribavljenih temeljem ugovora između HPS-a i Ministarstva turizma i sporta i iz vlastitih sredstava u ukupnom iznosu od 145.027,04 eura provest će nabava materijala, građe, alata i pribora za uređenje 32 planinarska objekta prema potrebama i namjenama iskazanim u pozivu na iskazivanje potreba za uređenje planinarske infrastrukture i projektnoj dokumentaciji planinarskih udruga koje njima upravljaju – za domove Bijele stijene (Tuk), Glavica, Paklenica, Sveti Gaudent, Umberto Girometta, Zamost, Kladeščica, kuće Apatišan, Belecgrad, Boris Farkaš, Česmina, Dragutin Hirtz (Bijele stijene), Krndija (Londžica), Kuna gora, Majer, Mrkvište, Orlove stine, Skitača, Strmac, Vodice te skloništa Bitorajka, Dušice, Jakob Mihelčić (Bjelolasica), Kontejner (Mosor), Miroslav Hirtz (Bijele stijene), Ratkovo sklonište, Rossijevo sklonište, Skorpovac, Šugarska duliba, Vickov stup, Vjetar s Dinare i Zlatko Prgin (Dinara). Podaci o upravljačima, objektima i odobrenim sredstvima za nabavku materijala dostupni su u tablici.

UpraviteljPlaninarski objektVrijednost (€)Namjena
HPSDom Bijele stijene, Tuk49.771,05 €Uređenje sanitarnih čvorova i pripadajućih instalacija
HPD Kunagora, PregradaKuća Kuna gora4.000,00 €vanjska stolarija: 7 prozora i balkonska vrata
HPD Sveti Šimun, MarkuševacSklonište Skorpovac688,20 €Peć na drva, dimovodne cijevi
PD Dubovac, KarlovacKuća Vodice3.266,33 €Uređenje spavaonice, skupni ležaji
PD BelvedereSklonište Dušice1.420,75 €Drvena građa za krov i pod, grede i daske, zamjena za dotrajalu drvenu građu
HPK Sveti Mihovil, ŠibenikSklonište Zlatko Prgin5.016,03 €Zamjena dimnjaka, ulaznih vrata, nabava brentaža za gašenje požara, izrada vanjskih stolova i klupa
HPD Oštrc, ZlatarKuća Majer465,69 €Obnova pročelja, impegnacija fasade i nanos fasadne aktilne boje u dva sloja, nabava boja
PK Split, SplitSklonište Vickov stup154,98 €Bojanje i zaštita skloništa
PD Svilaja, SinjKuća Orlove stine2.321,68 €Uređenje i opremanje zimske sobe u sklopu planinarskog doma Orlove stine. Postavljanje podloge, hidro i termo izolacije i pločica na pod. Dovršavanje žbukanja zidova i bojanje. Nabava materijala za izradu pokućstva: kreveti, stol i klupe. Nabava štednjaka na kruta goriva.
PD Osorčica, Mali LošinjDom Sveti Gaudent3.677,88 €Pumpa za vodu SOPI, građa za uređenje objekta
PD Tuhobić, RijekaDom Zamost605,00 €Tank za vodu i vatrogasni aparati
PD Tuhobić, RijekaSklonište Bitorajka45,00 €Premaz drvene oplate - zaštitni premaz za drvo
HPD Mosor, SplitDom Umberto Girometta2.647,75 €Sanitarni čvor u prizemlju
HPD Mosor, SplitSklonište Kontejner12.586,33 €Obnova krova, prozora, peći, lamperije i oluka + helikopterski transport
PD Zavižan, SenjKuća Mrkvište2.670,82 €Zamjena dotrajale drvene građe, oplata, zidovi - grede, OSB ploče
PD Izletnik, ZagrebSklonište Jakob Mihelčić, Bjelolasica5.568,85 €Zamjena dotrajalih vrata, prozora, agregat, plinski plamenik, zamjena ploče
PDS Velebit, ZagrebSklonište Ratkovo sklonište937,68 €Cisterna za vodu, osiguranje terase, metalne ljestve za pristup, zamjena okova na griljama, popravak oluka za skupljanje kišnice
HPD Rajinac, KrasnoKuća Apatišan1.245,30 €Postavljanje kamene vune za tavanski prostor, vanjska zaštita drvene konstrukcije
PD Krndija, NašiceKuća Krndija (Londžica)2.744,83 €Uređenje spavaonice, toplinska izolacija, sanitarni čvor, keramičke pločice, ugradnja stolarije, elektroinstalacije
PSD Trešnjevka, ZagrebKuća Boris Farkaš, Sekulići1.262,20 €Rekonstrukcija sanitarnog čvora
PD Sveti Jakov, BitelićSklonište Vjetar s Dinare3.240,00 €Grede, pod, laminat, stepenice, brodski pod, zidne police, stolovi, klupe, peć za grijanje
PD Gromovača, OtočacSklonište Rossijevo sklonište2.000,00 €Bojanje zidova, unutarnje uređenje, zamjena dotrajale peći, solarni sustav s USB punjačem
HPD Belecgrad, BelecKuća Belecgrad2.047,00 €Baterije za solarni sustav (djelomično) prema pon 2023-00028
PD Naftaplin, ZagrebSklonište Šugarska duliba8.750,00 €Zamjena, demontaža oštećenog prozora i montaža novog prozora + helikopterski transport
PS grada ZagrebaDom Glavica2.545,12 €pumpa za vodu SOPI, zamjena dotrajalog krovišta - konstrukcija i crijep HPS
PD Strmac, Nova GradiškaKuća Strmac4.564,00 €uređenje sanitarnog čvora, zidarski, keramičarski radovi, elektroenergetski sustav
PD Skitaci, LabinKuća Skitača482,58 €uređenje poda (ukloniti postojeći pod od opeke, postavljanje laminata na termo xps podlogu)
PD Paklenica, ZadarDom Paklenica2.418,20 €zamjena postojećih i povećanje broja protupožarnih aparata, postavljanje detektora dima u sve prostorije i detektora monoksida u kuhinju, postavljanje protupožarnih ampula za gašenje požara na elektronici, elektrifikacija i postavljanje stalne internetske veze za meteo postaju s web kamerom
HPD Kapela, ZagrebKuća Dragutin Hirtz, Bijele stijene8.437,50 €Zamjena vanjskih i unutarnjih prozora s dovratnicima (štokovima) (2 dvokrilna prozora i tri jednokrilna)
HPD Kapela, ZagrebSklonište Miroslav Hirtz, Bijele stijene2.722,50 €Postavljanje sustava kompostnog toaleta ispod i u postojeću kućicu/kabinu toaleta.
PD Zelingrad, Sveti Ivan ZelinaKuća / dom Kladeščica3.140,77 €građa za termoizolaciju i vanjski sanitarni čvor prema ponudama II i III
PK Split, SplitKuća Česmina3.583,02 €Spremnici za vodu (2 x 5000 litara), cijevi, pumpa za vodu

Nabavu materijala prema dostavljenim troškovnicima provest će HPS.

U ovoj godini u tijeku je također i projekt opremanja planinarskih skloništa u zaštićenim planinskim područjima, koji se financira pretežito iz sredstava Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vrijednost tog projekta je 500.000 kuna, a obuhvaćeno je ukupno 15 skloništa na Velebitu, Dinari i Biokovu (Rossijevo sklonište, Ograđenica, Skorpovac, Dušice, Visočica, Tatekova koliba, Struge, Kale, Zlatko Prgin, Vjetar s Dinare, Pume, Bili cvitak, Drago Grubač, Rupe i Sveti Mihovil na Žlabini). Nositelj projekta je Hrvatski planinarski savez, a sve aktivnosti provode se u suradnji s HGSS-om u cilju unaprjeđenja sigurnosti u zaštićenim planinskim područjima.

Kao sažetu informaciju i pomoć svima koji skrbe o planinarskim objektima Komisija za planinarske objekte HPS-a priredila je i na webu HPS-a 2021. objavila Vodič za upravljače i domaćine planinarskih objekata (domova, kuća i skloništa). Vodič sadrži osnovne informacije o stanju, statusu, izazovima, pokazateljima, aktima i strateškim odrednicama za upravljanje planinarskim objektima, o ulozi planinarske udruge, organiziranju prihvata posjetitelja i drugim temama od interesa za upravljače i domaćine planinarskih objekata, ali za i sve posjetitelje. Na svojoj 15. sjednici Izvršni odbor HPS-a je donio i Operativni program upravljanja planinarskom infrastrukturuom kojim su definirani ciljevi, načela, aktivnosti, uvjete, kriteriji i prioriteti koji se primjenjuju kod upravljanja planinarskom infrastrukturom, a koji predstavlja glavno uporište za ulaganja u planinarsku infrastrukturu.

SURADNJA HPS-a i MINISTARSTVA TURIZMA I SPORTA

Podsjećamo, Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatski planinarski savez sklopili su u prosincu 2022. Sporazum o dugoročnoj suradnji na razvoju i održavanju planinarske infrastrukture u funkciji turizma i Ugovor o provedbi projekta uređenja i opremanja planinarske infrastukture. Podrobnije informacije o tome objavljene su u časopisu Hrvatski planinar br. 1/2023, u objavi na mrežnoj stranici HPS-a i u porukama elektroničke pošte upućenim svim osnovnim planinarskim udrugama članicama HPS-a.

Najnovije vijesti

Dani hrvatskih planinara 25.-26. svibnja 2024. na Kamenitovcu

Dani hrvatskih planinara 25.-26. svibnja 2024. na Kamenitovcu

23.05.2024.

Hrvatski planinarski savez i HPD Bilogora iz Bjelovara pozivaju sve zainteresirane planinare na Dane hrvatskih planinara koji će se održati 25. i 26. svibnja 2024. na Kamenitovcu, s organiziranim izletima i turama po Bilogori.

15 godina od uspona Hrvatske ženske alpinističke ekspedicije na vrh Mount Everesta

15 godina od uspona Hrvatske ženske alpinističke ekspedicije na vrh Mount Everesta

19.05.2024.

Na današnji dan, 19. svibnja 2009. sestre Darija i Iris Bostjančić popele su se na najvišu točku našeg planeta – na vrh Mount Everesta (8850 m) na Hrvatskoj ženskoj alpinističkoj ekspediciji koju je organizirao Hrvatski planinarski savez. Bile su prve žene u toj sezoni na vrhu Everesta, a ujedno i prve sestre u povijesti koje su na vrh svijeta stigle s nepalske strane planine. Tog dana hrvatska zastava prvi puta je istaknuta na najvišem mjestu na svijetu

Predstavljanje knjige Durmitor 23. svibnja u Zagrebu

Predstavljanje knjige Durmitor 23. svibnja u Zagrebu

18.05.2024.

U četvrtak 23. svibnja s početkom u 19:30 sati u Knjižnici Bogdan Ogrizović (Cvjetni trg, Preradovićeva 5) u Zagrebu će biti predstavljena knjiga "Durmitor - nacionalni park" Vlade Vujisića.


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez