Upravljanje planinarskim domovima u nacrtu prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

ponedjeljak, 18.09.2023.

Slika.Imajući u vidu važnost funkcionalnih planinarskih domova za organizirano planinarstvo i sigurnost u planinama, Hrvatski planinarski savez skreće pozornost planinarskim udrugama da je na središnjem portalu Vlade RH za e-savjetovanja u tijeku javno e-savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koji će zamijeniti Zakon o upravljanju državnom imovinom. Riječ je o zakonu od važnosti i interesa za planinarske udruge jer se u njemu posebnim člankom planira urediti upravljanje planinarskim domovima i kućama u državnom vlasništvu. E-savjetovanje je dostupno na adresi https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=25037, a traje do 1. listopada 2023.

Izvršni odbor HPS-a je 11. rujna 2023. raspravljao o ovoj temi te zaključio da je nužno sa razine Hrvatskog planinarskog saveza predlagatelju Zakona i javnosti ukazati na nesagledivo štetne posljedice koje bi mogle proizaći iz rješenja predviđenih u članku 16. toga Zakona koji se odnosi na upravljanje planinarskim domovima. U tekstu nacrta prijedloga Zakona predviđeno je da upravljanje planinarskim domovima koji se nalaze u nacionalnim parkovima i parkovima prirode povjeri javnim ustanovama koje upravljaju tim zaštićenim područjima, a upravljanje planinarskim domovima izvan zaštićenim područjima županijama na čijem području se oni nalaze. Stajalište Hrvatskog planinarskog saveza je da se predloženim modelom upravljanja planinarskom infrastrukturom ugrožava cjelokupni koncept sigurnosti u planinama o kojemu se ustrajno i učinkovito skrbe Hrvatski planinarski savez i Hrvatska gorska služba spašavanja te da skrb o planinarskim domovima treba povjeriti planinarskim udrugama koje njima u kontinuitetu upravljaju, ponajprije zato što je angažman planinara i planinarskih udruga jedino stvarno jamstvo za funkcioniranje planinarskih objekata odnosno jedini model kojim se može postići održivost planinarskih objekata i sigurnost u planinskim područjima.

Planinarski domovi su građeni, obnavljani i uređivani kako bi se planinarima i svim drugim posjetiteljima planinskih područja omogućio siguran boravak i zaklon na nepristupačnim neurbanim terenima te su svi planinarski domovi danas obavještajne točke HGSS-a. Budući da bez funkcionalnih planinarskih domova nije moguće jamčiti sigurnost boravka u hrvatskim planinama izvjesno je da se planiranim modelom upravljanja planinarskom infrastrukturom ugrožava cjelokupni koncept sigurnosti u planinama o kojemu se ustrajno i učinkovito skrbe Hrvatski planinarski savez i Hrvatska gorska služba spašavanja.

Slika.Značajno je podsjetiti se da su zahvaljujući uvažavanju javnog interesa da se ostvari sigurnost u planinama, mnogi važni planinarski domovi bili građeni upravo na državnoj zemlji i uz potporu države, uz ugovore kojima su državne vlasti ne samo odobravale nego i povjeravale zadaću i obvezu planinarskoj udruzi da gradi na njenoj zemlji planinarske domove, stavi ih u javnu funkciju i o njima trajno skrbi.

Samo od 2000. do danas Hrvatski planinarski savez proveo je po detaljno razrađenim kriterijima više od 250 pojedinačnih projekata obnove krovišta, vanjske i unutarnje stolarije, sanitarnih čvorova, ugradnje elektroenergetskih sustava, spremnika za vodu i sličnih aktivnosti u planinarskim domovima te za to uložio namjenski više od 500.000 eura vlastitih sredstava. Znatna sredstva pribavljena su i uložena također izravnim angažmanom planinarskih udruga koje djeluju u svojstvu upravljača tih objekata, kao i angažmanom Hrvatske gorske službe spašavanja koja je također članica Hrvatskog planinarskog saveza. Ističemo da je upravo kontinuiranim i požrtvovnim radom brojnih planinara-volontera i znatnim ulaganjima planinarskih udruga, Hrvatskog planinarskog saveza i HGSS-a omogućeno je da se planinarski objekti – od kojih upravo većinu čine objekti koji su vlasništvo Republike Hrvatske – održe u funkciji. Upravo su Hrvatski planinarski savez, HGSS i planinarske udruge zahvaljujući kontinuiranoj brizi i ulaganjima ne samo omogućili da planinarski domovi služe općekorisnoj funkciji nego su i spasile tu državnu imovinu od upropaštenja.

Bitno obilježje svih vrsta planinarskih domova je potreba za kontinuiranim održavanjem jer su kuće u nepovoljnim planinskim uvjetima pojačano izložene propadanju. Osim vremenskih okolnosti u zimskom dobu godine, znatan izazov predstavlja i njihova udaljenost od urbanih središta i prometnica te od druge komunalne infrastrukture. Dodatno je bitno imati u vidu da zbog sezonalnosti, posjećenosti samo u dane vikenda i drugih čimbenika, prihodi ostvareni od ugostiteljstva ne mogu biti dostatni niti za njihovu održivost, a kamoli za značajnija ulaganja.

Kako bi unaprijedio upravljanje planinarskim domovima, kućama i skloništima Hrvatski planinarski savez u proteklim godinama izradio je, usvojio i objavio Analizu statusa, izazova i perspektive upravljanja planinarskim objektima u hrvatskim planinama, Vodič za upravljanje i domaćine planinarskih objekata i Operativni program upravljanja planinarskom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Ti dokumenti pružaju čvrsto uporište za funkcionalno upravljanje planinarskom infrastrukturom, i sve to može se i treba primijeniti kod definiranja modela upravljanja planinarskim objektima.

Kod pripreme zakonskog teksta nažalost je potpuno izgubljena iz vida činjenica da su planinarski objekti jedan od temelja planinarske djelatnosti i da su planinarski domovi neraskidivo vezani za svoje stvarne graditelje, održavatelje i upravitelje. Zanemarena je i činjenica da bi ta državna imovina propala da se upravo planinari desetljećima nisu požrtvovno o njoj skrbili, najčešće i onda kada to nije bilo definirano kao ugovorna zadaća planinarskih udruga. U predloženom zakonskom tekstu upravljanje planinarskim domovima promatra se samo kroz definiranje zakupa i raspodjele zakupnine između središnje države i javnih ustanova odnosno županija a planinari, planinarske udruge i njihova uloga u planinarskim domovima se uopće niti ne spominju, pa se nameće pitanje koja je uopće svrha planinarskih domova ako po slovu zakona planinari u njima nemaju nikakvu ulogu.

Zastupajući interes hrvatskih planinara i planinarskih udruga i imajući u vidu da su planinarski domovi glavni čimbenik sigurnosti boravka u planinskim područjima, Hrvatski planinarski savez ministarstvu nadležnom za državnu imovinu ukazivalo je, ukazuje i ukazat će putem e-savjetovanja, službenih dopisa, u izravnim kontaktima i na druge načine da skrb o planinarskim domovima treba biti povjerena planinarskim udrugama koje njima u kontinuitetu upravljaju. Imajući u vidu cilj Zakona da stvori jasne, učinkovite, svrhovite i provedive uvjete za upravljanje imovinom Hrvatski planinarski savez stoji na stajalištu da je potrebno u njega ugraditi svrhovita, učinkovita, primjenjiva i održiva rješenja za planinarske domove u Republici Hrvatskoj, umjesto da se neučinkovit model državnom upravljanja planinarskim domovima zamjenjuje drugim nefunkcionalnim modelom.

Pozivamo planinarske udruge, osobito one koje upravljaju planinarskim domovima i kućama da se upoznaju sa sadržajem nacrta prijedloga Zakona te da u dogovoru i usklađeno s Hrvatskim planinarskim savezom iskažu svoja zapažanja i prijedloge kojima je cilj učinkovit model upravljanja planinarskim domovima putem planinarskih udruga.

Najnovije vijesti

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

Više od 300 djece na prvom susretu malih planinara Hrvatske

24.09.2023.

U Brodskom Drenovcu na obroncima Dilj gore održan je u subotu 23. rujna 2023. prvi susret malih planinara Hrvatske. Na susretu je sudjelovalo više od tri stotine djece iz 13 planinarskih društava u kojima postoji organiziran planinarski rad s djecom, te njihovi voditelji i roditelji. Inicijator i organizator susreta bilo je Planinarsko društvo Zanatlija,

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Reagiranje HPS-a na nacrt prijedloga Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

21.09.2023.

Zastupajući interes cjelokupne planinarske udruge u Republici Hrvatskoj i imajući u vidu da su funkcionalni planinarski domovi nezamjenjiv preduvjet sigurnosti boravka u planinskim područjima, Hrvatski planinarski savez smatra da skrb o planinarskim domovima treba povjeriti planinarskim udrugama koje njima u kontinuitetu upravljaju, ponajprije zato što je angažman planinarskih udruga i planinara jedino stvarno jamstvo za funkcioniranje i održivost planinarske infrastrukture i sigurnost u planinskim područjima.

 Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

Nova ulaganja u planinarsku infrastukturu

19.09.2023.

Na svojoj 2. sjednici 11. rujna 2023. Izvršni odbor HPS-a je, na temelju prijedloga stručnih komisija za planinarske putove i za planinarske objekte usvojio plan upravljanja planinarskom infrastrukturom za iduće projektno razdoblje i odobrio provedbu nabave i distribuciju potrebne građe, materijala, alata i pribora prema iskazanim potrebama planinarskih udruga za uređenje planinarske infrastrukture u skladu s uvjetima projekta Sigurna i održiva planinarska infrastruktura.


footer
Copyright 2023 © Hrvatski planinarski savez