Ulaganja u planinarsku infrastrukturu

srijeda, 14.02.2024.

Slika.U cilju obnove i uređenja registriranih planinarskih putova i planinarskih objekata u hrvatskim planinama HPS uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta u iznosu od 398.200 eura provodi projekt „Sigurna i održiva planinarska infrastruktura 2023/24.“ Sa skorim dolaskom toplijih dana projekt ulazi u fazu intenzivnijih terenskih aktivnosti pa pozivamo planinarske udruge da pravovremeno planiraju i pripremaju svoje akcije na obnovi i uređenju putova i objekata.

U okviru projekta „Sigurna i održiva planinarska infrastruktura 2023/24.“ provodi se uređenje ukupno 192 registrirana planinarska puta ukupne duljine 813,2 kilometara, odnosno 331 sat i 50 minuta hoda. Materijal, alat i pribor, uključujući i gotove standardizirane planinarske putokaze, bit će tijekom veljače i ožujka dostavljeni izravno od dobavljača planinarskim udrugama. Osim toga, iz projektnih sredstava pribavljenih temeljem ugovora između HPS-a i Ministarstva turizma i sporta i iz vlastitih sredstava nabavlja se materijal, građa, alat i pribor za uređenje 21 planinarskog objekta prema potrebama i namjenama iskazanim u pozivu na iskazivanje potreba za uređenje planinarske infrastrukture i projektnoj dokumentaciji planinarskih udruga koje njima upravljaju. To su planinarska skloništa Rossijevo sklonište, Šugarska duliba, Ograđenica, Skorpovac, Babino sklonište, Miroslav Hirtz na Bijelim stijenama, Duliba (Zelena kuća), Omiška Dinara / Baučića staje i Zlatko Prgin, domovi Miroslav Hirtz u Jablancu, Bijele stijene u Tuku, Omanovac, Umberto Girometta na Mosoru i Kladeščica na Medvednici te kuće Česmina, Orlove stine, Scout, Sveti Jakov, Na Strahinjščici, Dragutin Hirc na Bijelim stijenama i Mrkvište na Velebitu. Sve informacije vezane uz nabavku materijala, alata i pribora upravljači putova i objekata mogu dobiti od voditelja projekta Alana Čaplara (hps@hps.hr), stručnog tajnika za planinarsku infrastrukturu Mladena Vrabeca (infrastruktura@hps.hr), od Komisije za planinarske putove (putovi@hps.hr) i Komisije za planinarske objekte (objekti@hps.hr).

Planinarske udruge će za izvješćivanje (u lipnju 2024.) i iskazivanje potreba od ove godine koristiti novu naprednu aplikaciju povezanu s Registrom planinarskih putova na web stranici HPS-a.

Prošle godine HPS je, također uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta, uspješno proveo opežan projekt uređenja planinarske infrastrukture, u kojemu je obnovljeno i uređeno oko 1700 kilometara planinarskih putova te 24 planinarska objekta.

Imajući u vidu važnost planinarskih objekata za hrvatsko planinarstvo i sigurnost planinarenja u našim planinama podsjećamo da je početkom godine stupio na snagu Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Za planinarske udruge i članstvo taj je zakon značajan jer se njime definira upravljanje i korištenje planinarskih objekata koji se nalaze na zemljištu uknjiženom kao vlasništvo RH na način da će planinarskim udrugama jamči daljnje korištenje tih objekata na neodređeno vrijeme i bez naknade. Uz ostalo, zakonskim tekstom definirane su sve vrste planinarskih objekata te njihova osnovna funkcija sigurnosti te boravka i odmora planinara i drugih posjetitelja, kao i obveze pružatelja ugostiteljskih usluga prehrane i pića da planinarima i drugim posjetiteljima omoguće korištenje vanjskih i unutrašnjih sadržaja u planinarskom domu neovisno o tome koriste li njihove usluge prehrane, pića i napitaka. Također, zakonskim tekstom uređeno je da javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode i ministarstvo nadležno za državnu imovinu primaju na sebe obvezu investicijskog održavanja planinarskih objekata, a definirana je i izričita obveza javnih ustanova odnosno ministarstva nadležnog za državnu imovinu da osiguraju planinarske objekte koji se nalaze na zemljištu uknjiženom kao vlasništvo RH. Cjelovit tekst Zakona dostupan je na stranici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_155_2361.html.

U cilju izvršenja obveze specificirane člankom 15., stavkom 13. Zakona, HPS je 1. veljače uputio putem službene elektroničke pošte poziv planinarskim udrugama koje upravljaju planinarskim objektima na zemljištu koje je vlasništvo Republike Hrvatske, da dostave ažurne informacije i podatke o svojim objektima kako bi ti podaci mogli u zakonskom roku od 90 dana biti dostavljeni Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine te javnim ustanovama planinskih nacionalnih parkova i parkova prirode.

Podsjećamo također da je kao sažetu informaciju i pomoć svima koji skrbe o planinarskim objektima Komisija za planinarske objekte HPS-a priredila i na webu HPS-a 2021. objavila Vodič za upravljače i domaćine planinarskih objekata (domova, kuća i skloništa). On sadrži osnovne informacije o stanju, statusu, izazovima, pokazateljima, aktima i strateškim odrednicama za upravljanje planinarskim objektima, o ulozi planinarske udruge, organiziranju prihvata posjetitelja i drugim temama od interesa za upravljače i domaćine planinarskih objekata, ali za i sve posjetitelje. Izvršni odbor HPS-a je donio i Operativni program upravljanja planinarskom infrastrukturom kojim su definirani ciljevi, načela, aktivnosti, uvjete, kriteriji i prioriteti koji se primjenjuju kod upravljanja planinarskom infrastrukturom, a koji predstavlja glavno uporište za ulaganja u planinarsku infrastrukturu. Također, kvalitetnu osnovu za ulaganja u putove i objekte predstavljaju Sporazum o dugoročnoj suradnji na razvoju i održavanju planinarske infrastrukture u funkciji turizma i Ugovor o provedbi projekta uređenja i opremanja planinarske infrastrukture, sklopljeni između Ministarstva turizma i sporta i HPS-a kojima se osiguravaju sredstva potrebna za skrb planinarskih udruga o planinarskim putovima i objektima.

Slika.

Najnovije vijesti

Dvije tisuće planinara na Kleku povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

Dvije tisuće planinara na Kleku povodom 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj

13.04.2024.

Usponom na Klek u subotu 13. travnja hrvatski planinari obilježili su svečano 150. obljetnicu povijesnog događaja kojim je 1874. začeto planinarstvo u Hrvatskoj. Na usponu na Klek sudjelovalo je 2000 planinara, a s njima se do planinarskog doma popeo i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.

Hrvatska alpinistička ekspedicija u Patagoniju

Hrvatska alpinistička ekspedicija u Patagoniju

03.04.2024.

Hrvatska alpinistička ekspedicija u Patagoniju bila je prva u nizu akcija izvedenih u povodu 150. obljetnice organiziranog planinarstva u Hrvatskoj. Iskusna sedmeročlana ekipa ispenjala je u granitnim stijenama Patagonije najviše što je u vrlo zahtjevnim vremenskim uvjetima bilo moguće.

Hrvatski planinar - travanj 2024.

Hrvatski planinar - travanj 2024.

30.03.2024.

Četvrti ovogodišnji broj Hrvatskog planinara otvara članak poznatog istarskog slijepog planinara Feruča Lazarića o njegovu posjetu Peruu.


footer
Copyright 2024 © Hrvatski planinarski savez